Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Medzinárodný seminár katedier a ústavov rádioelektronického zamerania

  • Adresa
  • Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1