Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Katedra telesnej výchovy a športu

Špeciálna telesná príprava

  • Adresa
  • Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1