Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Oponentské konanie k projektov výskumu a vývoja, 14. 06. 2023

  • Adresa
  • Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1