Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Záverečné skúšky 30. dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl, 16. - 18. 05. 2023

  • Adresa
  • Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1