Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Ukončenie ZVŠK - Základného veliteľsko-štábneho kurzu, 05. 05. 2023

  • Adresa
  • Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1