Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Záverečné skúšky príslušníkov 29. dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ), 08. 02. 2023

  • Adresa
  • Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1