Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Záverečné skúšky 29. dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl, 06. - 07. 12. 2022

  • Adresa
  • Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1