Armed Forces Academy of general Milan Rastislav Štefánik

Kurz komplexného plánovania operácií (Comprehensive Operations Planning Course – COPC), 17. - 28. 06. 2024

  • Address
  • Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1