Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Katedra spoločenských vied a jazykov

Implementácia tém z Vojenského programu kadeta do vyučovania anglického jazyka

  • Adresa
  • Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1