Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Udelená akreditácia habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov

  • Adresa
  • Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1