Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Katedra spoločenských vied a jazykov

Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov

  • Adresa
  • Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1