Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Záverečné skúšky príslušníkov 31. dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ), 05. 12. 2023

  • Adresa
  • Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1