Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

XXXI. odborný seminár "Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach", 11. 05. 2023

  • Adresa
  • Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1