Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Inauguračné konanie doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.

  • Adresa
  • Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1