Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Habilitačné konanie RSDr. Petr Rožňák, CSc., Dr. h. c.

  • Adresa
  • Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1