Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Habilitačné konanie Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.

  • Adresa
  • Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1