Armed Forces Academy of general Milan Rastislav Štefánik

Konferencia "Nové trendy profesijnej prípravy v ozbrojených silách a bezpečnostných zboroch", 23. - 24. 05. 2024

  • Address
  • Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1