V i t a j t e

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL generála Milana Rastislava Štefánika
Študentská vedecká konferencia

28. mája 2019
 
konferencia sa konaná pod záštitou prorektora pre vedu AOS
prof. Ing. Marcela HARAKAĽA, PhD.
 
 
 
Za obsah stránky zodpovedá PhDr. Jana VITOVSKÁ
č. t. 0960 423 888
© KIS AOS 2019                                     Aktualizované 11. 1. 2019