AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL
generála Milana Rastislava Štefánika

 
online konferencia
 
Študentská vedecká konferencia

 
27. mája 2021

konferencia sa konaná pod záštitou prorektora pre vedu AOS
doc. Ing. Borisa ĎURKECHA, CSc.
 
 
 
Za obsah stránky zodpovedá PhDr. Jana VITOVSKÁ
č. t. 0960 423 888
© KIS AOS 2021                                     Aktualizované 11. 3. 2021