AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL generála Milana Rastislava Štefánika
Students´ Scientific Conference 2020 – V4 Group

28. mája 2020
 
konferencia sa konaná pod záštitou prorektora pre vedu AOS
prof. Ing. Marcela HARAKAĽA, PhD.
 
 
 
Za obsah stránky zodpovedá PhDr. Jana VITOVSKÁ
č. t. 0960 423 888
© KIS AOS 2020                                     Aktualizované 26. 1. 2020