V i t a j t e

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL generála Milana Rastislava Štefánika
Študentská vedecká konferencia

25. mája 2017
 
konferencia sa konaná pod záštitou prorektora pre vedu AOS
doc. Ing. Marcela HARAKAĽA, PhD.
 
 
 
Za obsah stránky zodpovedá PhDr. Jana VITOVSKÁ
č. t. 0960 423 888
© KIS AOS 2017                                     Aktualizované 26. 1. 2017