Akadmia ozbrojench sl gen. M.R. tefnika Piatok 22. 05. 2015        
 Hlavná stránka
Majsterka OS SR v cezpoľnom behu je z AOS
V dňoch 14. - 15. mája 2015 sa vo výcvikovom priestore Kuchyňa na Záhorí uskutočnili majstrovstvá príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky v cezpoľnom behu.
viac... 
 
Medzinárodný deň na ISOCu
Dňa 13. mája sa konal International Day - Medzinárodný deň, ktorý sa stal nevyhnutnou súčasťou všetkých kurzov ISOC.
viac... 
 

AOS sa prezentovala na ŠVK vo WAT Varšava
Študenti AOS sa zúčastnili na študentskej vedeckej konferencii "The 34rd Seminar of the Students´ Association for Mechanical Engineering and Logistics".
viac... 
 
Odtiene Afganistanu
V Akademickej knižnici AOS bola 13. mája 2015 otvorená výstava fotografií pod názvom „Odtiene Afganistanu“ za účasti jej autora, nadporučíka Ing. Petra Poldruháka.
viac... 
 

Študenti AOS absolvovali preskúšanie
z pohybových disciplín a vojenskej prípravy
Kadeti - študenti 1. ročníka AOS boli preskúšaní z pohybovej výkonnosti a z vojenských odborných činností v rámci „Vojenského programu kadeta na akademický rok 2014/2015“.
viac... 
 

AOS sa prezentovala na CEFME vo Varšave
V rámci CEFME (Stredoeurópske fórum o vojenskom vzdelávaní) sa v dňoch 4. - 7. mája 2015 konala študentská vedecká konferencia, ktorú organizovala Akademia obrony narodowej vo Varšave.
viac... 
 

Odborný seminár centra vzdelávania
Za účasti zástupcov MO SR, GŠ OS SR, PÚ OS SR, Veliteľstva PS OS SR, Veliteľstva VS OS SR a katedier AOS sa konal seminár o aktuálnych problémoch spojených so vzdelávaním a výcvikom v odborných kurzoch.
viac... 
 

Študent AOS vicemajstrom Armády Českej republiky
Študent 2. ročníka študijného programu Počítačové systémy, siete a služby AOS bojoval „O majstra Univerzity obrany Brno v stolnom tenise“.
viac... 
 
 

 
 
 Pripravované akcie
 
     20. 5. 2015 
   Majstrovstvá AOS
v tenise
(kat. TVaŠ)
 
 Konferencie
 
    26. 5. 2015 
  
 
 Oznamy
 
     nové Fotografická
a grafická súťaž pre študentov
 
    Ponuka prenájmu priestorov pre umiestnenie pre-
dajných automatov
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2015
 
   DPŠ 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. mája 2015