Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 05. 04. 2020        
 Hlavná stránka 


DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA PRE RODINNÝCH PRÍŠLUŠNÍKOV REPATRIOVANÝCH OSÔB

Zákaz donášania stravy z domova okrem ovocia a zeleniny a objednávania stravy z donáškových firiem, konzumovať stravu jedine dodávanú z kuchyne AOS LM.

MATERIÁL : Hygienické potreby, lieky, spodné prádlo a pod.
PRIORITNE ZABEZPEČIŤ PROSTREDNÍCTVOM RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV!!!
POSTUP: rodinný príslušník pri doručení na hlavný vchod AOS LM tento balíček otvorí pred službu konajúcim vojakom, ktorý ho skontroluje. Balíček je nutné označiť: meno, priezvisko a číslo izby a číslo bloku.

JE PRÍSNE ZAKÁZANÉ donášať alkoholické nápoje, omamné/psychotropné látky, strelné zbrane.
Po kontrole rodinný príslušník balíček opätovne uzavrie, odovzdá ho službu konajúcemu vojakovi, ktorý zabezpečí doručenie balíčka adresátovi pri výdaji VEČERE.

Núdzové zabezpečenie/požiadavky:
Objednávky k nákupom do 07:00 hod. nechať pred dverami /meno, priezvisko, číslo izby, peniaze, karta poistenia atď./ (plienky, lieky, materiál, ktorý je nevyhnutne nutný) – tento materiál sa Vám vydá pri najbližšom odbere stravy.

UPOZORNENIE

Akadémia ozbrojených síl GMRŠ nedisponuje v priestoroch ubytovania wifi signálom a ani nezabezpečuje iný druh dátových prenosov. Za pochopenie ďakujeme.


V čase od 16.marca až do 13.04.2020, v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení, sa na AOS prerušuje prezenčná výučba vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.
Vyučovanie sa prerušuje aj na Univerzite tretieho veku, v Doplňujúcom pedagogickom štúdiu a všetkých medzinárodných, kariérnych a krátkodobých kurzoch poskytovaných AOS.


Úspešný v súťažiach karate
Na Majstrovstvách Slovenska seniorov, jednotlivcov a družstiev v karate pre rok 2020 štartoval pplk. Michal Turčaník, člen karate klubu TORADE v Liptovskom Mikuláši a príslušník AOS.
viac... 
 

Krátkodobý odborný kurz
„Vyžadovanie delostreleckej palebnej podpory“
V dňoch 3. – 6. marca 2020 sa na pôde Katedry vojenskej taktiky a operačného umenia AOS uskutočnil pilotný krátkodobý odborný kurz „Vyžadovanie delostreleckej palebnej podpory“.
viac... 
 

Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov ISOC
Počas uplynulých 4 týždňov si 20 dôstojníkov, učastníkov 22. ISOC osvojilo vedomosti zamerané na vojenskú angličtinu, možnosti a spôsobilosti pozemných síl, vedenie operácií pozemných jednotiek, ako aj vojenské doktríny a značky NATO.
viac... 
 

Rektor na výstave publikácií v akademickej knižnici
V Týždni slovenských knižníc navštívil Akademickú knižnicu AOS rektor akadémie a prezrel si výstavu nových publikácií zakúpených z dotácie Fondu na podporu umenia (FPU).
viac... 
 

Začal sa v poradí 22. DKAVŠ
Dňa 24. februára 2020 bol na pôde AOS slávnostne otvorený 22. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl - DKAVŠ.
viac... 
 

Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach a elektrických inštaláciách
28. ročník odborného seminára „Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach a elektrických inštaláciách“ s podtitulom „Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov“ sa konal 27. februára 2020 v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši.
viac... 
 

Foriš obhájil titul majstra SR
V Senici (KD Rovensko) sa 15. 2. 2020 konali Majstrovstvá Slovenska dorastencov a juniorov v silovom trojboji.
viac... 
 

Bál AOS
Bál alebo Veľká tanečná zábava Akadémie ozbrojených síl sa konal v jej spoločensko-stravovacom centre 22. februára 2020.
viac... 
 

Výcvik podvodných operácií
Koncom januára 2020 bol v AOS zorganizovaný spoločný výcvik vojensko-praktického plávania a operácií pod vodnou hladinou členov Síl pre špeciálne operácie a riečnej polície.
viac... 
 

Študenti AOS úspešne obstáli vo Zvolene
Dňa 30. januára 2020 sa uskutočnil 14. ročník memoriálu pplk. ThLic. Michala Štanga v minifutbale vo Zvolene, kde kadeti z AOS vybojovali veľmi pekné 2. miesto.
viac... 
 

Preskúšanie študentov LF TUKE z vojenského programu
Dňa 30. januára 2020 sa uskutočnilo záverečné preskúšanie z vojenského programu kadetov AOS, študujúcich v 5. ročníku vysokoškolského štúdia na Leteckej fakulte TUKE.
viac... 
 

Fuzzy množiny a aplikácie
V dňoch 27. - 31. 1. 2020 sa v Liptovskom Jáne v hoteli Alexandra uskutočnila 15. medzinárodná konferencia o fuzzy množinách a aplikáciách - FSTA 2020.
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
 Konferencie
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 04. apríla 2020   (376)