Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 31. 05. 2016        
 Hlavná stránka 

AOS zvíťazila v hokejovom turnaji
AOS po minuloročnom víťazstve opäť triumfovala v hokejovom turnaji „Liptov Cup 2016“.
viac... 
 
CAX "Little Shield 2016"
Veliteľsko - štábne cvičenie s podporou výpočtovej techniky a simulačných technológií s názvom „Little Shield 2016 - I." sa konalo v Simulačnom centre AOS v dňoch 16. - 20. mája 2016.
viac... 
 

AOS opäť na IDEB
AOS predstavila odbornej a širokej verejnosti svoje poslanie na Medzinárodnom veľtrhu obrannej techniky – IDEB v Bratislave.
viac... 
 

Kurz „Palebná podpora“
Na pôde AOS sa v dňoch od 16. - 18. mája 2016 uskutočnil pilotný kurz „Palebná podpora“ pre príslušníkov 1. mb, 2. mb a 5. pŠU.
viac... 
 

"International Day"
Skvelá atmosféra vládla 12. mája 2016 na ISOCu, kde sa konal "International Day", ktorého cieľom je nielen spoznať iné kultúry, ale zároveň upevňovať vzťahy a zlepšovať jazykové znalosti.
viac... 
 
Lucia Vlčáková, majsterka OS SR v cezpoľnom behu
Vojenský útvar 2370 zorganizoval v Martine v dňoch 12. - 13. mája 2016 Majstrovstvá Ozbrojených síl SR v cezpoľnom behu za rok 2016.
viac... 
 

Ocenený darca krvi
Na pôde Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši bola 11. mája 2016 Janského plaketou ocenená stovka bezpríspevkových darcov krvi.
viac... 
 

Prišli, pozreli a zvíťazili
Úspešné vystúpenie študentov - športovcov AOS na Športovom dni rektora - veliteľa Univerzity obrany Brno (ČR), konanom dňa 13. mája 2016.
viac... 
 

Dvojstranné skupinové cvičenie CAX "DKAVŠ 14"
V dňoch 3. - 5. mája 2016 vykonali kadeti dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl dvojstranné skupinové cvičenie s podporou simulačných technológií Simulačného centra AOS.
viac... 
 
Majstrovstvá AOS v cezpoľnom behu
Pod záštitou Katedry telesnej výchovy a športu AOS sa 4. mája 2016 uskutočnili Majstrovstvá AOS v cezpoľnom behu.
viac... 
 

 
 
 Pripravované akcie
 
    1. 6. 2016
   Deň otvorených dverí pri príležitosti MDD
 
    3. 6. 2016
   Slávnostný nástup AOS
 
 Konferencie
 
    31. 5. 2016
Študentská vedecká konferencia 2016
 
    4. - 7. 10. 2016
"3rd CSDP OLYMPIAD"
 
    12. - 14. 10. 2016
New Trends in Signal Processing 2016
 
 Oznamy
 
    Prenájom pozemku - 
dočasne prebytočný
majetok štátu
 
  
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
    Verejný odpočet
za rok 2015
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2016
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Výcvik vo VVP LEŠŤ
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 31. mája 2016