Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 21. 10. 2016        
 Hlavná stránka 

"New Trends in Signal Processing 2016" pod logom IEEE
13. ročník medzinárodnej konferencie „New Trends in Signal Processing 2016“ sa konal v Demänovskej Doline v dňoch 12. - 14. októbra 2016.
viac... 
 
O spolupráci s Národnou gardou štátu Indiana
V AOS sa 11. októbra 2016 uskutočnilo rokovanie s ôsmimi príslušníkmi Národnej gardy štátu Indiana (USA), ktorých viedol genmjr. Courtney P. Carr.
viac... 
 

S cvičením "Slovenský štít 2016" sa oboznámili aj študenti AOS
V termíne od 6. 10. - 13. 10. 2016 sa na území Slovenskej republiky konalo medzinárodné veliteľsko-štábne cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk "Slovak Shield 2016".
viac... 
 

21. Základný veliteľsko-štábny kurz otvorený
21. Základný veliteľsko-štábny kurz (ZVŠK), do ktorého nastúpilo 43 dôstojníkov OS SR, je organizovaný Centrom vzdelávania AOS v termíne od 10. októbra do 16. decembra 2016.
viac... 
 

Literárny fond udelil prémie
V rámci tvorivej súťaže „O najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie a za vynikajúcu reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí“, Literárny fond dňa 22. 9. 2016 udelil prémie.
viac... 
 

LF TUKE zabezpečuje štúdium leteckých vojenských profesionálov
V priestoroch Leteckej fakulty TUKE sa konalo slávnostné stretnutie k otvoreniu nového akademického roka 2016/2017, zorganizované pri príležitosti nástupu prvých študentov - kadetov AOS na štúdium na Leteckej fakulte TUKE v Košiciach.
viac... 
 
3. Olympiáda o Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike
V súvislosti s predsedníctvom SR v Rade EÚ sa po Cypre (2012) a Grécku (2014) konala v AOS ďalšia - v poradí 3. Olympiáda o Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike - CSDP Olympiad.
viac... 
 

Začal sa v poradí 15. DKAVŠ
Na pôde AOS bol 27. septembra 2016 plk. Ing. Tomášom Novotným, PhD. slávnostne otvorený 15. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl.
viac... 
 

Imatrikulácia študentov 1. ročníka AOS
Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka AOS pre akademický rok 2016/2017 sa konala v aule akadémie dňa 30. septembra 2016.
viac... 
 
Otvorenie akademického roku 2016/2017 v UTV
a slávnostná imatrikulácia
22. septembra sa v aule AOS uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov Univerzity tretieho veku, ktorí si z rúk predsedu Akademického senátu AOS prevzali imatrikulačné listy.
viac... 
 

 
 
 Pripravované akcie
 
    25. 10. 2016
   Voj.cintorín Háj-Nocovô
- Pietna pobožnosť
 
 
    7. -10. 11. 2016
   TÝZDEŇ VEDY 2016  
 
    23. 11. 2016
   Deň otvorených dverí
 
    do 25. 11. 2016
   Charita 2016
 
 Konferencie
 
    26. - 27. 10. 2016
Potenciál riadenia rozmanitosti a rodovej rovnosti v ozbrojených silách, bezpečnostných a záchranných zboroch
 
    27. - 28. 10. 2016
Národná a medzinárod-
ná bezpečnosť 2016
 
    10. - 11. 11. 2016
Výzbroj a technika pozemných síl 2016
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Medzinárodné cvičenie "Tobruq Legacy"
 
    Prenájom pozemku - 
dočasne prebytočný
majetok štátu
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2016
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Výcvik vo VVP LEŠŤ
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. októbra 2016