Akadmia ozbrojench sl gen. M.R. tefnika Utorok 29. 07. 2014        
 Hlavná stránka


  Výsledky vedomostných prijímacích skúšok 2014

11. Vyšší veliteľsko - štábny kurz úspešne ukončený
V AOS bol na základe mimoriadnej požiadavky OS SR realizovaný 11. Vyšší veliteľsko - štábny kurz v gescii Centra vzdelávania AOS.
viac... 
 

Detská univerzita 2014
V AOS sa konal už 4. ročník Detskej univerzity, ktorej sa zúčastnilo celkom 39 detí.
viac... 
 
Noví bakalári – poručíci vstupujú do vojenských útvarov
Prvou dôstojníckou hodnosťou - poručík a titulom „bakalár“ sa bude hrdiť 49 nových absolventov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.
viac... 
 

Spolupráca s poľskými školami sa rozširuje
3. júla 2014 podpísal rektor AOS dohodu o spolupráci s dvomi poľskými vysokými školami.
viac... 
 

Inauguračné konanie v AOS
Najdôležitejším bodom mimoriadneho zasadnutia Vedeckej rady AOS dňa 26. júna 2014 bola inauguračná prednáška doc. Ing. Ladislava Hofreitera, CSc. z Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.
viac... 
 

Dohoda o spolupráci s poľskou WSB
Rektor AOS podpísal dňa 2. júla 2014 s rektorkou Wyszszej Szkoły Biznesu v Dąbrowej Górniczi dohodu o spolupráci.
viac... 
 

Letné telovýchovné sústredenie
Koncom júna 2014 sa študenti prvého ročníka AOS zúčastnili letného telovýchovného sústredenia.
viac... 
 

7 úspešných absolventov 9. Práporčíckeho kurzu
Prorektor pre vojenské veci AOS dňa 27. 6. 2014 slávnostne ukončil v poradí 9. Práporčícky kurz.
viac... 
 

 
 
 Pripravované akcie
 
    19. 7. - 1. 8. 2014 
    
Sústredený poľný
výcvik kadetov

(Škol. jednotky AOS)
 
 Konferencie
 
    17. - 18. 9. 2014 
    
 
    24. - 26. 9. 2014 
    
10. Medzinárodná vedecko-odborná konferencia
"Manažment - teória,
výučba a prax 2014"
 
    2. - 3. 10. 2014 
    
5. Medzinárodná vedecká konferencia
"Národná a medzinár. bezpečnosť 2014"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2014
 
  
 
   DPŠ 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 29. júla 2014