Akadmia ozbrojench sl gen. M.R. tefnika Pondelok 27. 04. 2015        
 Hlavná stránka7. cvičenie študentov APZ v AOS
Cvičenie študentov Akadémie policajného zboru v Bratislave sa uskutočnilo v AOS v dňoch 20. - 23. apríla 2015.
viac... 
 

AOS navštívil rektor Univerzity obrany z Belehradu
V dňoch 14. - 17. apríla 2015 sa rektor Univerzity obrany v Belehrade zoznámil so vzdelávaním a vojenskou prípravou kadetov AOS.
viac... 
 

Cezpoľný beh o majstra AOS na rok 2015
Pod záštitou katedry telesnej výchovy a športu sa 15. apríla 2015 konali v športovom areáli AOS preteky o najlepšieho bežca v cezpoľnom behu.
viac... 
 

Finále florbalovej ligy študentov univerzít reg. stred
Z poverenia SAUŠ zorganizovali učitelia katedier telesnej výchovy a športu UMB Banská Bystrica a ŽU Žilina finále florbalovej ligy pre družstvá študentov univerzít regiónu stred.
viac... 
 

Spoločné vzdelávanie študentov z Belgicka a Rumunska v AOS
Na Katedre strojárstva AOS sa spolu vzdelávali študenti z Belgicka a Rumunska.
viac... 
 

CAX "Chauve Souris II."
V Simulačnom centre AOS sa konalo veliteľsko-štábne cvičenie s podporou simulačných technológií CAX „Chauve Souris II.“
viac... 
 
Otvorenie kurzu ISOC 14
Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - International Staff Officers' Course 14 slávnostne otvoril rektor AOS, brig. gen. doc. Ing Boris Ďurkech, CSc.
viac... 
 

"Degradácia technických systémov"
V dňoch 8. - 11. apríla 2015 sa v AOS konal 14. ročník medzinárodnej konferencie s názvom „Degradácia technických systémov“.
viac... 
 
 

 
 
 Pripravované akcie
 
     27. - 30. 4. 2015 
   v Sim. centre AOS -
Súťaž o najlepšieho delostrelca
 
 Konferencie
 
    26. 5. 2015 
  
 
 Oznamy
 
     nové Fotografická
a grafická súťaž pre študentov
 
    Verejný odpočet
 
    Ponuka prenájmu priestorov pre umiestnenie pre-
dajných automatov
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2015
 
   DPŠ 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. apríla 2015