Akadmia ozbrojench sl gen. M.R. tefnika Piatok 31. 07. 2015        
 Hlavná stránka    Výsledky vedomostných prijímacích skúšok 2015

VODK 2015 pre absolventov AOS
Vstupný odborný dôstojnícky kurz (VODK) pre absolventov Akadémie ozbrojených síl je určený na získanie vojenskej odbornosti a špecializácie.
viac... 
 
Mobilný tím ISOC na Ukrajine
Do Akadémie pozemného vojska v Ľvove (Ukrajina) bol vyslaný mobilný tím z AOS s cieľom pripraviť príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl na medzinárodné cvičenie Rapid Trident 2015.
viac... 
 

17 úspešných absolventov Vyššieho veliteľsko - štábneho kurzu
12. Vyšší veliteľsko - štábny kurz v gescii Centra vzdelávania AOS bol realizovaný v termíne od 7. apríla - 17. júla 2015.
viac... 
 
Vyradenie a promócie absolventov AOS
Za účasti prezidenta Slovenskej republiky sa 10. júla 2015 uskutočnilo slávnostné vyradenie absolventov AOS do prvej dôstojníckej hodnosti - poručík.
viac... 
 

Inžinierske a magisterské promócie v AOS
Po splnení požiadaviek externého dvojročného vysokoškolského štúdia 2. stupňa, boli v aule AOS slávnostne promovaní mladí poručíci OS SR a civilní študenti.
viac... 
 

Študent AOS voj. Girášek získal zlato
Na 23. Majstrovstvách Slovenska seniorov v pretláčaní rukou, ktoré sa konali 27. júna 2015 v Rusovciach, bojovali o tituly najlepší slovenskí „pretláčači“.
viac... 
 

Študenti AOS bojovali v Spartan Race
Študenti 1. ročníka AOS sa zúčastnili extrémnych prekážkových pretekov - Spartan Race.
viac... 
 

Ďalší absolventi Univerzity tretieho veku pri AOS
Slávnostné promócie absolventov Univerzity tretieho veku pri Akadémii ozbrojených síl sa uskutočnili v aule akadémie 25. júna 2015.
viac... 
 

 
 
 Pripravované akcie
 
     17. - 21. 8. 2015 
   V Simulačnom centre AOS cvičí EOD Trenčín
 
 Konferencie
 
    23. - 25. 9. 2015
11. Medzinárodná vedec-
ko-odborná konferencia "Manažment - teória, výučba a prax 2015"
 
    22. - 23. 10. 2015
6. Medzinárodná vedec-
ká konferencia "Národ-
ná a medzinárodná bezpečnosť 2015"
 
 Oznamy
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Výcvik vo VVP LEŠŤ
Odhalenie busty
        M. R. Štefánika
 
    Fotografická
a grafická súťaž pre študentov
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2015
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 31. júla 2015