Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 25. 06. 2017        
 Hlavná stránka


    Výsledky vedomostných prijímacích skúšok 2017
 

Krátkodobý odborný kurz „Palebná podpora“
V dňoch od 19. júna do 21. júna 2017 sa na pôde AOS uskutočnil kurz „Palebná podpora“ za účasti príslušníkov 1. mb, 2. mb a 5. pŠU.
viac... 
 

Majstrovstvá AOS v tenise
Jún je už tradične mesiacom, keď si najlepší tenisti školy merajú sily a súťažia o titul Majstra Akadémie ozbrojených síl.
viac... 
 

Výborný športový výsledok profesionálneho vojaka AOS
Na 5. Majstrovstvách Európy Shito Ryu Karate Federácie sa po úspešnom absolvovaní kvalifikačného turnaja na národnej úrovni zúčastnil mjr. Ing. Michal Turčaník, PhD.
viac... 
 

14. Vyšší veliteľsko - štábny kurz ukončený
Skončil sa 14. Vyšší veliteľsko - štábny kurz v gescii Centra vzdelávania AOS, ktorý bol realizovaný v termíne 6. marca - 16. júna 2017.
viac... 
 

Ukončenie kurzu Cisco CCNA
Na Katedre informatiky AOS bol 15. júna 2017 ukončený štvorsemestrový kurz Cisco – CCNA (Certificated Cisco Network Academy). Absolvovalo ho 15 príslušníkov z útvarov a zariadení OS SR.
viac... 
 
16. DKAVŠ končili prvé odbornosti
V prvej júnovej dekáde bol v AOS ukončený v poradí 16. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl pre vybrané odbornosti a špecializácie.
viac... 
 

Deň detí s vojakmi
1. júna 2017 AOS zorganizovala „Deň otvorených dverí“ pre deti z materských a základných škôl prvého stupňa.
viac... 
 
Ocenenie „AVT Young Contributor Award Spring 2017“
Na jarnom zasadaní Applied Vehicle Technology Panel (AVT) STO NATO vo Vilniuse bola doc. Ing. Mariana Kuffová, PhD. z Katedry strojárstva AOS ocenená v rámci AVT panelu „Young Contributor Award“.
viac... 
 
Študentská vedecká konferencia
V AOS sa uskutočnil už 20. ročník Študentskej vedeckej konferencie, ktorej cieľom je vytvoriť priestor pre študentov na prezentáciu svojej vedeckej činnosti, zvýšiť úroveň výskumu a oceniť tých najlepších.
viac... 
 

Výcvik kadetov aj s hádzaním granátov
Kadeti 2. ročníka AOS absolvovali v rámci vojenského programu v dňoch 17. - 18. mája 2017 vojenský výcvik „Strelecká príprava“ s témou „Nácvik v hádzaní ručných granátov“.
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    V Simulačnom centre:
   Strelecké trenažéry
- 22. 6. 2017
 Školské jednotky 2.roč.
 
    22. 6. 2017
   Slávnostné promócie absolventov UTV
 
 Konferencie
 
    26. - 27. 10. 2017
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2017"
 
    26. - 27. 10. 2017
"MOŽNÉ PRÍSTUPY K PRÍPRAVE VOJEN-
SKÝCH ELÍT"
 
 Oznamy
 
    12. 7. 2017
   Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
 
    Vo FOTOGALÉRII
Prijímacie skúšky
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    do 13. 10. 2017
   Celorezortné súťažné prehliadky
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Výnimoční ľudia z Liptova genpor. v. v. Anton Muržic
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2017
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. júna 2017