Akadmia ozbrojench sl gen. M.R. tefnika Štvrtok 29. 01. 2015        
 Hlavná stránka

           D E Ň    O T V O R E N Ý C H    D V E R Í    -  10. FEBRUÁR 2015          


Počítačové jazyky a ich spracovanie
V prvých dňoch roku 2015 vyšla vysokoškolská učebnica „Počítačové jazyky a ich spracovanie“.
viac... 
 

Zimný kurz špeciálnej telesnej prípravy
Katedra telesnej výchovy a športu AOS v spolupráci s Generálnym štábom OS SR zorganizovala zimný kurz pre telovýchovných pracovníkov ozbrojených síl.
viac... 
 

CISCO sieťová akadémia na katedre informatiky
Na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl takmer vždy nájdete študentov „CISCO“...
viac... 
 

Nový rok začali cvičením
Kadeti 2. ročníka Akadémie ozbrojených síl začali nový rok 2015 cvičením v teréne.
viac... 
 

Príprava nielen v pyrotechnike
V priestore prekážkovej dráhy telovýchovného areálu AOS uskutočnila katedra strojárstva dňa 16. 12. 2014 praktické zamestnanie pre kadetov 3. ročníka študijného programu „Zbraňové systémy a ich časti“
viac... 
 
Záver roka v tenisovej réžii
10. 12. 2014 - tenisový turnaj vo štvorhrách o pohár rektora UO Brno, 19. 12. 2014 - o pohár rektora AOS Liptovský Mikuláš.
viac... 
 
ISOC 13 - ukončený
Trinásty Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov (ISOC), ktorý prebiehal na pôde Akadémie ozbrojených síl bol úspešne ukončený dňa 27. novembra 2014.
viac... 
 

Majstrovstvá OS vo vojensko - praktickom plávaní
V dňoch 4. - 5. decembra 2014 sa v priestoroch plavárne AOS uskutočnil 11. ročník Majstrovstiev ozbrojených síl vo vojensko - praktickom plávaní.
viac... 
 

 
 
 Pripravované akcie
 
     10. 2. 2015 od 9:30 h
  
 
 Konferencie
 
    23. - 27. 2. 2015 
    
Medzinár. vedecko - odborná konferencia
"Riadenie bezpečnosti  zložitých systémov"
 
    26. 2. 2015 
    
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2015
 
    Ponuka prenájmu priestorov pre umiestnenie predaj-
ných automatov
 
   DPŠ 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 29. januára 2015