Akadmia ozbrojench sl gen. M.R. tefnika Piatok 27. 03. 2015        
 Hlavná stránka
Noví poručíci pre Ozbrojené sily SR
Rektor AOS 13. marca 2015 pasoval do prvej dôstojníckej hodnosti „poručík“ 30 absolventov 12. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov civilných vysokých škôl.
viac... 
 

Manažment poznatkov
Vedecká monografia s názvom „Manažment poznatkov v podmienkach Ozbrojených síl SR“ vyjde v prvom polroku 2015 v tlačiarni Akadémie ozbrojených síl.
viac... 
 

Absolventi VODK 2015 v odbornostiach L10 a U10
V termíne od 19. januára do 20. marca 2015 boli centrom vzdelávania organizované vstupné odborné dôstojnícke kurzy ako súčasť vzdelávania dôstojníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
viac... 
 

Kurz prevádzky, údržby a opráv v OS SR
Medzi dlhodobejšie kurzy organizované Centrom vzdelávania AOS sa zaradil "Kurz prevádzky, údržby a opráv vojenskej techniky".
viac... 
 

CAX „Hailstorm 2015“
V Simulačnom centre AOS sa v dňoch 9. - 13. marca 2015 uskutočnilo cvičenie raketometného oddielu Rožňava.
viac... 
 
Učebnica o vodcovstve
Nová vysokoškolská učebnica s názvom „Vodcovstvo“, autora prof. Ing. Milana Sopóciho, PhD., vyšla v AOS.
viac... 
 
Plánovací a rozhodovací proces na taktickom stupni velenia v AOS
Centrom vzdelávania AOS bol zorganizovaný krátkodobý odborný kurz pod názvom „Plánovací a rozhodovací proces na taktickom stupni velenia“.
viac... 
 

Absolventi VODK 2015 v odbornostiach M10, U10
V termíne od 19. januára do 6. marca 2015 boli centrom vzdelávania organizované vstupné odborné dôstojnícke kurzy ako súčasť vzdelávania dôstojníkov OS SR.
viac... 
 

 
 
 
 Pripravované akcie
 
     3. - 5. 4. 2015 
   Liturgické slávenie Veľkej noci
 
 Konferencie
 
    26. 5. 2015 
  
 
 Oznamy
 
    nové Ponuka prenájmu priestorov pre umiestnenie pre-
dajných automatov
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2015
 
   DPŠ 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 26. marca 2015