Akadmia ozbrojench sl gen. M.R. tefnika Pondelok 02. 03. 2015        
 Hlavná stránka
"Riadenie bezpečnosti zložitých systémov 2015"
Medzinárodná vedecko-odborná konferencia „Riadenie bezpečnosti zložitých systémov“ vstúpila v roku 2015 do svojho 8. ročníka.
viac... 
 

Blokový výcvik kadetov 2. ročníka
Kadeti 2. ročníka AOS absolvovali od 16. - 20. februára 2015 blokový výcvik, ktorý predstavuje praktickú časť Vojenského programu.
viac... 
 

Absolventi VODK v odbornostiach H10, S18 a C20
V termíne od 19. januára do 13. februára 2015 boli centrom vzdelávania organizované vstupné odborné dôstojnícke kurzy ako súčasť vzdelávania dôstojníkov OS SR.
viac... 
 
Štúdium v Brne v rámci Erasmus+
V rámci programu Erasmus+ sa prvýkrát uskutoční mobilita študentov AOS, študovať budú na Univerzite obrany Brno (Česká republika).
viac... 
 
CAX "FLOOD 2015"
Na tému „Plnenie úloh domáceho krízového manažmentu pri povodniach na území SR“ sa v Simulačnom centre AOS od 10. - 12. februára 2015 uskutočnil Komplexný štábny nácvik príslušníkov ženijného práporu Sereď.
viac... 
 

Rozšírené možnosti aeróbneho tréningu v AOS
Katedra telesnej výchovy a športu Akadémie ozbrojených síl vylepšila podmienky pre aeróbny tréning kadetov.
viac... 
 

Tretiaci a anglický jazyk
Študenti 3. ročníka Akadémie ozbrojených síl boli preverení zo znalostí anglického jazyka. Odborné jazykové preskúšanie v zmysle normy STANAG 6001
viac... 
 

Deň otvorených dverí v AOS
V Akadémii ozbrojených síl sa uskutočnil 10. februára 2015 pre záujemcov o vysokoškolské bakalárske vojenské štúdium „Deň otvorených dverí“ (DOD).
viac... 
 

 
 
 
 Pripravované akcie
 
     23. - 27. 2. 2015 
  
Zimné telovýchovné sústredenie kadetov 2. ročníka AOS
 
 Konferencie
 
    23. - 27. 2. 2015 
    
Medzinár. vedecko - odborná konferencia
"Riadenie bezpečnosti  zložitých systémov"
 
    26. 2. 2015 
    
 
    26. 5. 2015 
  
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2015
 
    nové Ponuka prenájmu priestorov pre umiestnenie predaj-
ných automatov
 
   DPŠ 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. februára 2015