Akadmia ozbrojench sl gen. M.R. tefnika Piatok 18. 04. 2014        
 Hlavná stránkaUkončenie kurzu sieťovej bezpečnosti
Na Katedre informatiky AOS sa uskutocnil kurz sieťovej bezpečnosti podľa učebných osnov projektu Cisco sieťovej akadémie.
viac... 
 

Kurz C2-SYS-TS
Katedra informatiky AOS v dňoch 7. - 11. apríla 2014 zorganizovala základné školenie užívateľov C2-SYS-TS.
viac... 
 

Pasívne rádiotechnické systémy v OS SR
Katedra elektroniky AOS ponúka a odborne garantuje kurz zameraný na odbornú technickú prípravu technikov, operátorov a odborných funkcionárov štábov.
viac... 
 

Výcvikové úlohy plnili v náročnom členitom teréne
Výcvikový deň kadetov 1. ročníka AOS sa konal 9. apríla 2014 a vychádzal z Vojenského programu kadetov bakalárskeho štúdia na rok 2013/2014.
viac... 
 

Odborári podpísali memorandum
Predsedníčka ZO Českomoravského odborového zväzu civilných zamestnancov armády na UO Brno a predsedníčka ZO Slovenského odborového zväzu zamestnancov obrany pri AOS podpísali 9. apríla 2014 Memorandum o spolupráci.
viac... 
 

11. Vyšší – veliteľsko štábny kurz otvorený
Dňa 8. 4. 2014 bol prorektorom pre vojenské veci AOS otvorený v poradí 11. Vyšší veliteľsko - štábny kurz, ktorý organizuje Centrum vzdelávania AOS v súčinnosti s katedrami a ďalšími zložkami akadémie.
viac... 
 

Spolupráca s českou VŠTE
Akadémiu ozbrojených síl navštívila 1. apríla 2014 delegácia Vysokej školy technickej a ekonomickej (VŠTE) z Českých Budějovíc.
viac... 
 

Úspešný v kumite
Študent 4. ročníka AOS sa zúčastnil Akademických majstrovstiev Slovenska pre rok 2014 v súťažiach kata a kumite.
viac... 
 
 

 
 Pripravované akcie
 
    22. 5. 2014 
    
 
 Oznamy
 
    Ponuka priestorov do nájmu (ošetrovňa)
 
    Termín verejného odpočtu Výr. správy
o hospodárení 2013
 
    Prihlášky do 30.5.2014 
   ŠPE - výchova a vzde-
lávanie bezpečnost. technikov
nové
 
     ASFEU vyhlasuje
súťaž pre študentov vysokých škôl - Nauč ma rozumieť vede
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2014
 
   DPŠ 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 17. apríla 2014