Akadmia ozbrojench sl gen. M.R. tefnika Štvrtok 27. 11. 2014        
 Hlavná stránkaSpolupráca s Budapešťou pokračuje
Plk. prof. Dr. Klára Kecskeméthy z Fakulty vojenských vied a prípravy dôstojníkov Národnej univerzity pre verejnú správu v Budapešti je významným hosťom AOS už niekoľko rokov.
viac... 
 

Športová streľba zmiešaných dvojíc
Už tradične v novembri súťažia v Akadémii ozbrojených síl zmiešané dvojice muž - žena v športovej streľbe zo vzduchovej pušky.
viac... 
 
Spomienky z vojenských misií
V Akademickej knižnici AOS bola 24. novembra 2014 predstavená nová publikácia s názvom „Spomienky z vojenských misií“.
viac... 
 

Výzbroj a technika pozemných síl 2014
Jubilejný 20. ročník medzinárodnej konferencie „Výzbroj a technika pozemných síl 2014“ zorganizovala Katedra strojárstva AOS v dňoch 13. - 14. novembra.
viac... 
 

Rokovanie aj o Military Erasme
AOS dňa 13. novembra 2014 navštívili Symeon Zambas z ESDC Brusel (European Security and Defence College) a plk. Dr. Harald Gell z Tereziánskej vojenskej akadémie (Viedenské Nové Mesto).
viac... 
 

Týždeň vedy v AOS
Pod heslom „Veda pre ľudí, ľudia pre vedu“ a s bohatou programovou ponukou, plnou netradičných podujatí sa v AOS konal Týždeň vedy 2014.
viac... 
 

Za profesorom Janečkom...
12. novembra 2014 nás navždy opustil generálmajor v. v. Dr. h. c. prof. Ing. Vladimír Janeček, DrSc., Emeritný profesor.
viac... 
 

Manažment ľudských zdrojov
Už 9. rok realizuje Katedra manažmentu AOS vzdelávací cyklus pod názvom „Kľúčové kompetencie manažéra“, ktorý pozostáva zo série šiestich odborných kurzov.
viac... 
 

 
 
 Pripravované akcie
 
    27. 11. 2014 
    
 
     3. 12. 2014 o 13:30 h
  
V AK AOS - beseda o monografii "Cyprus - dimenzie konfliktu"
 
 Konferencie
 
    23. - 27. 2. 2015 
    
Medzinár. vedecko - odborná konferencia
"Riadenie bezpečnosti  zložitých systémov"
 
 Oznamy
 
    do 28. 11. 2014 
  
 
    Ponuka prenájmu priestorov pre umiestnenie predaj-
ných automatov
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2014
 
   DPŠ 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 26. novembra 2014