Akadmia ozbrojench sl gen. M.R. tefnika Utorok 06. 10. 2015        
 Hlavná stránka
Univerzita tretieho veku v novom šate
Dňa 23. septembra 2015 sa popoludnie v AOS nieslo v slávnostnej atmosfére imatrikulácie študentov Univerzity tretieho veku.
viac... 
 

Návšteva z Chorvátska
Akadémiu ozbrojených síl navštívil 30. septembra – 2. októbra 2015 veliteľ Akadémie obrany Petara Zrínskeho zo Záhrebu genpor. Slavko Barić, PhD.
viac... 
 

Manažment, teória, výučba a prax 2015
Katedra manažmentu AOS organizovala v dňoch 23. - 25. septembra 2015 už 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Manažment, teória, výučba a prax“.
viac... 
 
Literárny fond udelil zlaté medaily študentom AOS
Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu na svojom zasadnutí udelila zlaté medaily v rámci súťaže „O najlepšiu prácu Študentskej vedeckej konferencie a za vynikajúcu reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí“.
viac... 
 

CAX "Wild Lynx 2015"
V Simulačnom centre AOS sa uskutočnil v dňoch 21. - 25. septembra 2015 Komplexný štábny nácvik s podporou simulačných technológií (CAX) s názvom "Wild Lynx".
viac... 
 
Ocenenie Literárneho fondu opäť smerovalo do AOS
Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu udelil Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2014.
viac... 
 

Otvorenie kurzu ISOC 15
Na pôde AOS sa 21. septembra 2015 konalo otvorenie Medzinárodného kurzu pre štábnych dôstojníkov - International Staff Officers' Course (ISOC 15).
viac... 
 

Streľby profesionálnych vojakov AOS
Dňa 9. septembra 2015 vykonali profesionálni vojaci dočasnej štátnej služby AOS zamestnanie zo streleckej prípravy.
viac... 
 

 
 
 Pripravované akcie
 
     30. 9. - 1. 10. 2015 
   Medzinárodná športová súťaž - ALL ROUNDER
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2015
6. Medzinárodná vedec-
ká konferencia "Národ-
ná a medzinárodná bezpečnosť 2015"
 
    22. - 23. 10. 2015
 Medzinárodná vedecko
-odborná konferencia "Sociálno-psycholo-
gické aspekty utvárania osobnosti príslušníkov ozbrojených síl, bezpečnostných a záchranných zborov"
 
 Oznamy
 
    Charitatívna zbierka AOS 2015
 
    Celorezortná súťažná prehliadka 
 
    Prenájom nebytových
priestorov pre bufet 
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Výcvik vo VVP LEŠŤ
Odhalenie busty
        M. R. Štefánika
 
    Fotografická
a grafická súťaž pre študentov
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2015
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 06. októbra 2015