Akadmia ozbrojench sl gen. M.R. tefnika Streda 02. 09. 2015        
 Hlavná stránka    Výsledky vedomostných prijímacích skúšok 2015

Študent AOS je majstrom Slovenska v streľbe
Na Majstrovstvách SR v streľbe z guľových zbraní v Domaniži pri Považskej Bystrici obsadil prvé miesto študent AOS.
viac... 
 

VODK 2015 pre absolventov AOS
Vstupný odborný dôstojnícky kurz (VODK) pre absolventov Akadémie ozbrojených síl je určený na získanie vojenskej odbornosti a špecializácie.
viac... 
 
Mobilný tím ISOC na Ukrajine
Do Akadémie pozemného vojska v Ľvove (Ukrajina) bol vyslaný mobilný tím z AOS s cieľom pripraviť príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl na medzinárodné cvičenie Rapid Trident 2015.
viac... 
 

17 úspešných absolventov Vyššieho veliteľsko - štábneho kurzu
12. Vyšší veliteľsko - štábny kurz v gescii Centra vzdelávania AOS bol realizovaný v termíne od 7. apríla - 17. júla 2015.
viac... 
 
Vyradenie a promócie absolventov AOS
Za účasti prezidenta Slovenskej republiky sa 10. júla 2015 uskutočnilo slávnostné vyradenie absolventov AOS do prvej dôstojníckej hodnosti - poručík.
viac... 
 

Inžinierske a magisterské promócie v AOS
Po splnení požiadaviek externého dvojročného vysokoškolského štúdia 2. stupňa, boli v aule AOS slávnostne promovaní mladí poručíci OS SR a civilní študenti.
viac... 
 

Študent AOS voj. Girášek získal zlato
Na 23. Majstrovstvách Slovenska seniorov v pretláčaní rukou, ktoré sa konali 27. júna 2015 v Rusovciach, bojovali o tituly najlepší slovenskí „pretláčači“.
viac... 
 

Študenti AOS bojovali v Spartan Race
Študenti 1. ročníka AOS sa zúčastnili extrémnych prekážkových pretekov - Spartan Race.
viac... 
 

 
 
 Pripravované akcie
 
     3. 9. 2015 
   Slávnostné otvorenie 20. Základného veliteľsko-štábneho kurzu (CV AOS)
 
 Konferencie
 
    23. - 25. 9. 2015
11. Medzinárodná vedec-
ko-odborná konferencia "Manažment - teória, výučba a prax 2015"
 
    22. - 23. 10. 2015
6. Medzinárodná vedec-
ká konferencia "Národ-
ná a medzinárodná bezpečnosť 2015"
 
    22. - 23. 10. 2015
 Medzinárodná vedecko
-odborná konferencia "Sociálno-psycholo-
gické aspekty utvárania osobnosti príslušníkov ozbrojených síl, bezpečnostných a záchranných zborov"
 
 Oznamy
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Výcvik vo VVP LEŠŤ
Odhalenie busty
        M. R. Štefánika
 
    Fotografická
a grafická súťaž pre študentov
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2015
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 02. septembra 2015