Akadmia ozbrojench sl gen. M.R. tefnika Štvrtok 28. 08. 2014        
 Hlavná stránkaVODK pre absolventov AOS 2014
Dňa 25. 7. 2014 bol ukončený Vstupný odborný dôstojnícky kurz (VODK) pre absolventov AOS.
viac... 
 

11. Vyšší veliteľsko - štábny kurz úspešne ukončený
V AOS bol na základe mimoriadnej požiadavky OS SR realizovaný 11. Vyšší veliteľsko - štábny kurz v gescii Centra vzdelávania AOS.
viac... 
 

Detská univerzita 2014
V AOS sa konal už 4. ročník Detskej univerzity, ktorej sa zúčastnilo celkom 39 detí.
viac... 
 
Noví bakalári – poručíci vstupujú do vojenských útvarov
Prvou dôstojníckou hodnosťou - poručík a titulom „bakalár“ sa bude hrdiť 49 nových absolventov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.
viac... 
 

Spolupráca s poľskými školami sa rozširuje
3. júla 2014 podpísal rektor AOS dohodu o spolupráci s dvomi poľskými vysokými školami.
viac... 
 

Inauguračné konanie v AOS
Najdôležitejším bodom mimoriadneho zasadnutia Vedeckej rady AOS dňa 26. júna 2014 bola inauguračná prednáška doc. Ing. Ladislava Hofreitera, CSc. z Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline.
viac... 
 

Dohoda o spolupráci s poľskou WSB
Rektor AOS podpísal dňa 2. júla 2014 s rektorkou Wyszszej Szkoły Biznesu v Dąbrowej Górniczi dohodu o spolupráci.
viac... 
 

Letné telovýchovné sústredenie
Koncom júna 2014 sa študenti prvého ročníka AOS zúčastnili letného telovýchovného sústredenia.
viac... 
 

 
 
 Pripravované akcie
 
    1. 8. - 3. 10. 2014 
    
Základný vojenský
výcvik kadetov 1.roč.

(Škol. jednotky AOS)
 
 Konferencie
 
    17. - 18. 9. 2014 
    
 
    24. - 26. 9. 2014 
    
10. Medzinárodná vedecko-odborná konferencia
"Manažment - teória,
výučba a prax 2014"
 
    2. - 3. 10. 2014 
    
5. Medzinárodná vedecká konferencia
"Národná a medzinár. bezpečnosť 2014"
 
    23. - 24. 10. 2014 
    
 
 Oznamy
 
    Súťaž o najlepšiu fotografiu
 
    Súťaž o najlepší film
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2014
 
  
 
   DPŠ 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 28. augusta 2014