Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 20. 02. 2020        
 Hlavná stránka 


Študenti AOS úspešne obstáli vo Zvolene
Dňa 30. januára 2020 sa uskutočnil 14. ročník memoriálu pplk. ThLic. Michala Štanga v minifutbale vo Zvolene, kde kadeti z AOS vybojovali veľmi pekné 2. miesto.
viac... 
 

Preskúšanie študentov LF TUKE z vojenského programu
Dňa 30. januára 2020 sa uskutočnilo záverečné preskúšanie z vojenského programu kadetov AOS, študujúcich v 5. ročníku vysokoškolského štúdia na Leteckej fakulte TUKE.
viac... 
 

Fuzzy množiny a aplikácie
V dňoch 27. - 31. 1. 2020 sa v Liptovskom Jáne v hoteli Alexandra uskutočnila 15. medzinárodná konferencia o fuzzy množinách a aplikáciách - FSTA 2020.
viac... 
 

Okrúhly stôl k výmene poznatkov o prejavoch fašizmu v súčasnosti
29. januára 2020 sa v Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši uskutočnil 1. okrúhly stôl na tému „Radikalizmus a extrémizmus - ideový základ neofašizmu na Slovensku v 21. storočí“.
viac... 
 

Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO
Od 27. januára 2020 prebiehal v priestoroch Oddelenia medzinárodných kurzov Centra vzdelávania AOS týždňový „Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO“.
viac... 
 

Nové publikácie z dotácie Fondu na podporu umenia
vo fonde akademickej knižnice
Vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia a spoluúčasti AOS mohla akademická knižnica začať s napĺňaním zámeru projektu „Skvalitnenie a doplnenie knižničného fondu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislav Štefánika“.
viac... 
 

„Čo ja viem?“
Dňa 13. januára 2020 sa 37 študentov 2. - 4. ročníka AOS zúčastnilo nahrávania zábavno-vedomostnej súťaže RTVS „Čo ja viem?“ v Mlynskej doline.
viac... 
 

Deň otvorených dverí na Fakulte vojenského zdravotníctva UO v Hradci Králové
Dňa 11. januára 2020 sa uskutoční Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na Fakulte vojenského zdravotníctva UO Brno v Hradci Králové.
viac... 
 

Záverečné skúšky účastníkov 21. DKAVŠ – VVP
Vedomosti študentov 21. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ) z predmetov všeobecnej vojenskej prípravy preverila skúšobná komisia rektora AOS.
viac... 
 

14. ročník tenisového turnaja „O pohár rektora AOS“
V tradičnom vianočnom tenisovom turnaji, ktorý organizujú v AOS tenisoví nadšenci pod záštitou katedry telesnej výchovy a športu, súťažilo osem dvojíc.
viac... 
 

Majstrovstvá OS SR vo vojensko-praktickom plávaní
V AOS sa v dňoch 5. - 6. decembra 2019 konal už 16. ročník Majstrovstiev Ozbrojených síl SR vo vojensko-praktickom plávaní.
viac... 
 

Cech delostrelecký prijímal učňov
Na sviatok svätej Barbory, patrónky delostrelcov, sa 4. decembra v AOS konalo pasovanie 7 študentov 3. ročníka a 7 študentov 4. ročníka za delostreleckých učňov.
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     20. 2. 2020
   Predpôstna duchovná obnova
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. februára 2020   (64408)