Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 22. 10. 2017        
 Hlavná stránka

  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ               DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ               DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ  

 

21. ročník AKADÉMIA & VAPAC
V dňoch 10. - 12. októbra 2017 sa konal najväčší medzinárodný veľtrh štúdia a kariéry v Slovenskej republike - AKADÉMIA & VAPAC.
viac... 
 

Medzinárodná vedecká konferencia „DETERIORATION, DEPENDABILITY, DIAGNOSTICS“
Mesiac október 2017 sa niesol aj v aktívnom prístupe príslušníkov Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika na medzinárodných konferenciách.
viac... 
 

22. Základný veliteľsko-štábny kurz otvorený
Do 22. Základného veliteľsko-štábneho kurzu, organizovaného Centrom vzdelávania (CV) na pôde Akadémie ozbrojených síl (AOS) nastúpilo 38 dôstojníkov OS SR.
viac... 
 

AOS zastupuje Slovensko v NATO - STO
Historicky prvýkrát sa v Slovenskej republike konalo zasadnutie panelu SET (Sensors and Electronics Technology), ktorý je súčasťou organizácie pre vedu a techniku NATO – STO (Science & Technology Organization).
viac... 
 
Noví študenti doplňujúceho pedagogického štúdia
V Centre vzdelávania AOS nastúpili 9. októbra 2017 na doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) noví študenti.
viac... 
 
Boli sme na Dukle
Pietneho aktu pri pamätníku na Dukle, plného spomienok na ťažké boje pred 73 rokmi, sa 6. októbra 2017 zúčastnili aj 40 kadeti Akadémie ozbrojených síl.
viac... 
 
Komunikačné a informačné technológie
9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "Komunikačné a informačné technológie" - KIT (Communication and Information Technologies) organizovala Katedra informatiky AOS a Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES) pobočka Liptovský Mikuláš v dňoch 4. - 6. októbra 2017.
viac... 
 

Poslední absolventi 16. DKAVŠ
V letných mesiacoch bol v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši ukončený v poradí 16. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (16. DKAVŠ).
viac... 
 

Deň Ozbrojených síl SR a otvorenie akademického roka 2017/2018
Slávnostným zhromaždením si v aule 29. septembra 2017 učitelia, študenti a zamestnanci AOS pripomenuli Deň Ozbrojených síl SR a slávnostne otvorili nový akademický rok.
viac... 
 

Otvorenie kurzu ISOC 17
Dňa 26. septembra 2017 riaditeľ Centra vzdelávania slávnostne otvoril Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - International Staff Officers' Course (ISOC).
viac... 
 

All Rounder 2017
11. ročník Medzinárodnej športovej súťaže družstiev vojakov „All Rounder“ tradične organizovala Katedra telesnej výchovy a športu AOS v dňoch 26. - 28. septembra 2017.
viac... 
 

 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    16. - 27. 10. 2017
   Blokový výcvik kadetov 2. ročníka
 
    30. 10. 2017 o 14:00
   Pietna pobožnosť za zomrelých vojakov
 
    22. 11. 2017 od 9:30
   Deň otvorených dverí
 
    do 24. 11. 2017
   "CHARITA 2017"
 
 Konferencie
 
    26. - 27. 10. 2017
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2017"
 
    26. - 27. 10. 2017
"MOŽNÉ PRÍSTUPY K PRÍPRAVE VOJEN-
SKÝCH ELÍT"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vo FOTOGALÉRII
Sústredený poľný výcvik kadetov
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Kadeti AOS na Lešti
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    do 13. 10. 2017
   Celorezortné súťažné prehliadky
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2017
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. októbra 2017