Akadmia ozbrojench sl gen. M.R. tefnika Pondelok 22. 09. 2014        
 Hlavná stránkaMetrológia v rezorte obrany SR
Katedra elektroniky AOS pripravila krátkodobý odborný kurz zameraný na metrológiu v rezorte obrany SR.
viac... 
 

Odborná stáž študentov policajnej akadémie v AOS
V Simulačnom centre AOS sa v dňoch 2. - 5. septembra 2014 uskutočnila odborná stáž študentov finálneho ročníka Katedry verejnej správy a krízového manažmentu Akadémie policajného zboru Bratislava.
viac... 
 

Otvorenie 19. ZVŠK
Za účasti zastupujúceho riaditeľa Centra vzdelávania AOS bol dňa 3. septembra 2014 otvorený 19. Základný veliteľsko-štábny kurz.
viac... 
 

VODK pre absolventov AOS 2014
Dňa 25. 7. 2014 bol ukončený Vstupný odborný dôstojnícky kurz (VODK) pre absolventov AOS.
viac... 
 

11. Vyšší veliteľsko - štábny kurz úspešne ukončený
V AOS bol na základe mimoriadnej požiadavky OS SR realizovaný 11. Vyšší veliteľsko - štábny kurz v gescii Centra vzdelávania AOS.
viac... 
 

Detská univerzita 2014
V AOS sa konal už 4. ročník Detskej univerzity, ktorej sa zúčastnilo celkom 39 detí.
viac... 
 
Noví bakalári – poručíci vstupujú do vojenských útvarov
Prvou dôstojníckou hodnosťou - poručík a titulom „bakalár“ sa bude hrdiť 49 nových absolventov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.
viac... 
 

Spolupráca s poľskými školami sa rozširuje
3. júla 2014 podpísal rektor AOS dohodu o spolupráci s dvomi poľskými vysokými školami.
viac... 
 

 
 
 Pripravované akcie
 
    1. 8. - 3. 10. 2014 
    
Základný vojenský
výcvik kadetov 1.roč.

(Škol. jednotky AOS)
 
 Konferencie
 
    17. - 18. 9. 2014 
    
 
    24. - 26. 9. 2014 
    
10. Medzinárodná vedecko-odborná konferencia
"Manažment - teória,
výučba a prax 2014"
 
    2. - 3. 10. 2014 
    
5. Medzinárodná vedecká konferencia
"Národná a medzinár. bezpečnosť 2014"
 
    15. - 17. 10. 2014 
    
12. Medzinárodná konferencia
"New Trends in Signal Processing 2014"
 
    23. - 24. 10. 2014 
    
 
 Oznamy
 
    Dočasne prebytočný nehnuteľný majetok – nebytové priestory pre umiestnenie predajných automatov
 
    Súťaž o najlepšiu fotografiu
 
    Súťaž o najlepší film
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2014
 
   DPŠ 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. septembra 2014