KONFERENCIE


Medzinárodná vedecko-odborná konferencia


"RIADENIE BEZPEČNOSTI ZLOŽITÝCH SYSTÉMOV""COMPLEX SYSTEMS SECURITY MANAGEMENT"
22. - 26. február 2016
Liptovský Mikuláš

         Pozvánka
         Prihláška     Vzor formátovania

         Invitation (- v angličtine)
         Application      Format instructions (- v angličtine)