KONFERENCIE


Medzinárodná vedecká konferencia


"POTENCIÁL RIADENIA ROZMANITOSTI A RODOVEJ ROVNOSTI V OZBROJENÝCH SILÁCH,
BEZPEČNOSTNÝCH A ZÁCHRANNÝCH ZBOROCH""THE POTENTIAL OF DIVERSITY MANAGEMENT AND GENDER EQUALITY WITHIN THE ARMED FORCES, SECURITY AND RESCUE CORPS"
26. - 27. október 2016
Liptovský Mikuláš

         Pozvánka
         Prihláška     Vzor formátovania

         Invitation (- v angličtine)
         Application      Format instructions (- v angličtine)