Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

KATEDRA MANAŽMENTU

 

 

 

Demänová 393

P.O.BOX 45

031 06 Liptovský Mikuláš

                                                                          posledná aktualizácia: 10. 11. 2017

 Základné informácie

 Profil absolventa

 Zamestnanci

 Veda a vyskum

 Konferencia  

 Pre študentov

 

  

    Referent - tel.: 0960 / 42 32 65

     marcela.barancikova@aos.sk