KATEDRA MANAŽMENTU

 

Demänová 393

P.O.BOX 45

031 06 Liptovský Mikuláš

                                                                         posledná aktualizácia: 19. 06. 2015

 Základné informácie

 Profil absolventa

 Zamestnanci

 Veda a vyskum

 Konferencia  23. 9. - 25. 9. 2015

 Pre študentov