Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

KATEDRA MANAŽMENTU

Management Department

 

 

 

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Demänová 393

P.O.BOX 9

031 06 Liptovský Mikuláš 6

                                                                          posledná aktualizácia: 05. 09. 2018

 Základné informácie

 Profil absolventa

 Zamestnanci

 Veda a vyskum

 Konferencia - Conference 2018

 Pre študentov

 

  

    Referent - tel.: 0960 / 42 32 65

     marcela.barancikova@aos.sk