KATEDRA MANAŽMENTU

 

Demänová 393

P.O.BOX 45

031 06 Liptovský Mikuláš

                                                                          posledná aktualizácia: 02. 12. 2016

 Základné informácie

 Profil absolventa

 Zamestnanci

 Veda a vyskum

 Konferencia  

 Pre študentov