[domov]

©truktúra Katedry logistického zabezpečenia

 
 

 

  Vedúci katedry

doc. Ing. Lubomír BELAN, PhD.

  lubomir.belan@aos.sk
     
  Docent

doc. Ing. Miroslav ©KOLNÍK, PhD.

  miroslav.skolnik@aos.sk
  Docent

 

  
  Docent
   
     
  Odborny asistent

Ing. Viera FRIANOVÁ, PhD.

  viera.frianova@aos.sk
  Odborny asistent

Ing. Stanislav MORONG, PhD.

  stanislav.morong@aos.sk
  Odborný asistent

Ing. Soňa JIRÁSKOVÁ, PhD.

  sona.jiraskova@aos.sk
  Odborný asistent

 

  
     
  Asistent
   
     
  Referent

Marcela BARANČÍKOVÁ

  marcela.barancikova@aos.sk
  

 

  
   

posledná aktualizácia: 01. 01. 2019