Konferencie a semináre
 
 

9. Medzinárodná vedecká konferencia
 "NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2018"
25. - 26. október 2018
 

8. Medzinárodná vedecká konferencia
 "NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2017"
26. - 27. október 2017
 

7. Medzinárodná vedecká konferencia
 "NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2016"
27. - 28. október 2016
 

6. Medzinárodná vedecká konferencia
 "NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2015"
22. - 23. október 2015
 

5. Medzinárodná vedecká konferencia
 "NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2014"
2. - 3. október 2014
 

4. Medzinárodná vedecká konferencia
 "NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2013"
16. - 17. október 2013
 

3. Medzinárodná vedecká konferencia
 "NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2012"
17. - 18. október 2012
 

 14th INTEROPERABILITY CONFERENCE 2012
Aktuálne problémy reformy ozbrojených síl

29. marec 2012
 

2. Medzinárodná vedecká konferencia
 "NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2011"
18. - 19. október 2011
 

1. Medzinárodná vedecká konferencia
 "NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2010"
28. - 29. október 2010
 

Vojensko-odborný seminár
 TERMINOLÓGIA V TAKTIKE A OPERAČNOM UMENÍ
27. apríla 2010
 

 11th INTEROPERABILITY CONFERENCE 2009
Operácie medzinárodného krízového manažmentu
International Crisis Management Operations

2. apríla 2009
 
© KIS AOS 2008                                 Aktualizované 27. 4. 2018