Aktuality
 


8. Medzinárodná vedecká konferencia
 
"Národná a medzinárodná bezpečnosť 2017"
 
26. - 27. októbra 2017

 
spoluorganizátori
 
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Generálny štáb OS SR
Univerzita obrany Brno
War Studies University Warsaw
APEIRON Academy of Security of Public and Individual Krakow
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 


Medzinárodná vedecká konferencia sa koná pod záštitou
ministra obrany Slovenskej republiky
Ing. Petra GAJDOŠA
a
náčelníka Generálneho štábu OS SR
generála Ing. Milana MAXIMA
 
© KIS AOS 2008                                 Aktualizované 3. 3. 2017