Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik Sunday 18. 04. 2021       
 Home page
  

Ročník XIV. Ročník XIII.
 Č.1/2019   Mim.Č./2019  Č.2/2019  Č.1/2018    Č.2/2018
Ročník XII. Ročník XI. Ročník X.
            Č.1/2017    Č.2/2017             Č.1/2016    Č.2/2016             Č.1/2015    Č.2/2015
Ročník IX. Ročník VIII. Ročník VII.
            Č.1/2014     Č.2/2014     Č.1/2013     Č.2/2013    Č.1/2012     Č.2/2012  
Ročník VI. Ročník V. Ročník IV.
 Č.1/2011     Č.2/2011  Č.1/2010     Č.2/2010     Č.3/2010  Č.1/2009     Č.2/2009
Ročník III. Ročník II. Ročník I.
 Č.1/2008     Č.2/2008    Č.1/2007     Č.2/2007    Č.1/2006     Č.2/2006

ISSN 1336-9202
Vedecko-odborné periodikum vydáva:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš
telefón: +421 960 423524, +421 960 423388   fax: +421 960 423036,
e-mail / editorial board: lubomir.belan@aos.sk, dusan.salak@aos.sk
Časopis dostupný na internete: www.aos.sk/?page=cas_reflexie

      Poslaním vojenského vedecko-odborného elektronického časopisu "VOJENSKÉ REFLEXIE" je publikovanie teoretických prác príslušníkov a absolventov kariérnych kurzov AOS, ako aj spolupracovníkov a partnerov AOS doma aj v zahraničí, bezpečnostnej komunity Slovenkej republiky, v širokej škále problematiky bezpečnosti, obrany, ochrany, vzdelávania, výcviku, vojenskej a policajnej teórie a praxe. Príspevky sú publikované v slovenskom jazyku, českom jazyku, poľskom jazyku, anglickom jazyku a sú recenzované. Názory a postoje prezentované v publikovaných príspevkoch nemusia byť v zhode so stanoviskom vydavateľa a redakčnej rady časopisu, ale za ne zodpovedajú autori.
 
Redakčná rada /Editorial board/ vojenského vedecko-odborného časopisu AOS
 
Predseda:    
doc. Ing. Lubomír BELAN, PhD.
AOS GMRŠ
 
Členovia:    
doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc.
Rektor AOS GMRŠ
genpor. Ing. Daniel ZMEKO Náčelník Generálneho štábu OS SR
brig. gen. doc. Ing. Boris ĎURKECH, CSc. Generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov, MO SR Bratislava
genpor. v. v. Ing. Peter VOJTEK Bývalý Náčelník Generálneho štábu OS SR 
genmjr. Ing. Jindřich JOCH Veliteľ PS OS SR
genmjr. Ing. Ľubomír SVOBODAVeliteľ VzS OS SR
brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. Rektor Univerzity obrany, Brno, ČR
brig. gen. Ing. Ryszard PARAFIANOWICZ, PhD. Rektor Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa, PL
brig. gen. v. z. prof. Ing. Miroslav KELEMEN, DrSc. Bývalý rektor AOS GMRŠ
col. prof. Klára S. KECSKEMÉTHY, PhD. University of Public Service, Budapest, MR
Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav LIŠKA, CSc. AOS GMRŠ
Dr. h. c. prof. Ing. Pavel NEČAS, PhD., MBA Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
prof. Ing. Vojtech JURČÁK, CSc. AOS GMRŠ
doc. Ing. Peter SPILÝ, PhD. AOS GMRŠ
doc. Ing. Pavel BUČKA, CSc. AOS GMRŠ
doc. PhDr. Mária PETRUFOVÁ, PhD. AOS GMRŠ
doc. Ing. Jaroslav VARECHA, PhD. AOS GMRŠ
MG (ret.) prof. Janos ISASZEGI, PhD. University of Public Service, Budapest, MR
plk. gšt. doc. Ing. Ivo PIKNER, Ph.D. Univerzita obrany, Brno, ČR
doc. PhDr. Rastislav KAZANSKÝ, PhD. Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
plk. doc. Ing. Ľubica BARIČIČOVÁ, PhD. Akadémia Policajného zboru, Bratislava
plk. gšt. v. z. Ing. Radoslav IVANČÍK, PhD. Akadémia Policajného zboru, Bratislava
Dr. h.c. prof. nadzw. dr hab. Antoni OLAK, Honor. prof. WSBPiI (APEIRON) w Krakowie, PL
 
Šéfredaktor:
Ing. Dušan SALAK
AOS GMRŠ 
 
   
 Events
 
     21st and 22nd
  October 2021
NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY 2021
 
    CSDP Olympiad 2016
- Conference Proceedings
   
 Information
 
    The new issue 2/2020 of the Journal Science & Military
 

VIDEO GALLERY
ARMED FORCES ACADEMY - 2018
 
 
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Optimized IE7 1024x768 Aktualized Untitled Document April 18, 2021