Aktuálne oznamy


December 2018
- kaplnka AOS
 
   9. december Nedeľa Sv. omša; 2. adventná nedeľa 19:00 hod.
 10. december Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
 11. december Utorok Sv. omša; rorátna 06:00 hod.
 12. december Streda Sv. omša 11:30 hod.
 13. december Štvrtok Sv. omša; rorátna 06:00 hod.
 14. december Piatok Sv. omša 11:30 hod.
 16. december Nedeľa Sv. omša; 3. adventná nedeľa 19:00 hod.
 17. december Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
 18. december Utorok Sv. omša; rorátna 06:00 hod.
 19. december Streda Sv. omša
Sv. omša; duchovná obnova so spoveďou
11:30 hod.
15:00 hod.
 20. december Štvrtok Sv. omša; rorátna 06:00 hod.
 21. december Piatok Sv. omša 11:30 hod.
 23. december Nedeľa Sv. omša;  4. adventná nedeľa 19:00 hod.
 24. december Pondelok Sv. omša; Narodenie Pána - vigília 15:00 hod.
 

   - Sväté omše v zdravotných skladoch v Ondrášovej: 6. 12., 13. 12. a 20. 12. s predvianočnou spoveďou (11:30 hod)
   - V sobotu 8. 12. je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše môžete sláviť vo farských kostoloch v mieste bydliska.
   - Predvianočné spovede – 15 min. pred sv. omšou alebo kedykoľvek v kancelárii dekana – 1. poschodie na veliteľskej budove.

   - V stredu 19. 12. sa v našej kaplnke uskutoční adventná duchovná obnova so začiatkom o 15:00 hod. Program nájdete na priloženom plagáte.
   - Na štedrý deň budeme sláviť vigílnu sv. omšu Božieho narodenia o 15:00 h. Všetci ste srdečne vítaní.

   - V adventnom období budú slúžené rorátne omše ráno o 6:00 hod.
   - Biblické stretnutie bude v pondelok 10. 12. o 16:00 h v našej kaplnke.
   - Spovedanie nemocných od 10. 12. do 14. 12. – po dohode s dekanom.
 

kpt. ThLic. PaedDr. PhDr. Tomáš Huďa, SchP. - dekan


Podrobnejšie informácie – Tomáš Huďa; č. tel.: 0960 422 424, 0908 082 093
 tomas.huda@aos.sk
 
© KIS AOS 2009                                    Aktualizované 3. 7. 2018