Aktuálne oznamy

November 2017
- kaplnka AOS
 
   1. november Streda Sv. omša;
Sviatok Všetkých svätých
11:00 hod.
   2. november Štvrtok Sv. omša; Pamiatka zosnulých 19:00 hod.
   5. november Nedeľa Sv. omša; 31. cezročná nedeľa 19:00 hod.
   6. november Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
   7. november Utorok Sv. omša; biblické stretnutie 11:30 hod.
   8. november Streda Sv. omša 11:30 hod.
   9. november Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
 10. november Piatok Sv. omša 11:30 hod.
 12. november Nedeľa Sv. omša; 32. cezročná nedeľa 19:00 hod.
 13. november Pondelok Sv. omša 07:30 hod.
 19. november Nedeľa Sv. omša; 33. cezročná nedeľa 19:00 hod.
 20. november Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
 21. november Utorok Sv. omša 11:30 hod.
 22. november Streda Sv. omša 11:30 hod.
 23. november Štvrtok Sv. omša; adorácia; biblické stretnutie 15:30 hod.
 24. november Piatok Sv. omša  11:30 hod.
 26. november Nedeľa Sv. omša; Nedeľa Krista Kráľa 19:00 hod.
 27. november Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
 28. november Utorok Sv. omša 11:30 hod.
 29. november Streda Sv. omša 11:30 hod.
 30. november Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
 
   - Sväté omše v zdravotných skladoch v Ondrášovej: 9. 11., 23. 11. a 30. 11. (11:30 h).
   - Spovede – 15 min. pred sv. omšou alebo po dohode v kancelárii dekana.
   - Biblické stretnutia budú v utorok 7. 11. a vo štvrtok 23. 11. o 16:00 h v našej kaplnke.
   - V stredu 1. 11. je prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sv. omša bude o 11:00 h.
   - Spovedanie nemocných - od 27. 11. do 1. 12. - po dohode s dekanom.

kpt. ThLic. PaedDr. PhDr. Tomáš Huďa, SchP. - dekan


Podrobnejšie informácie – Tomáš Huďa; č. tel.: 0960 422 424, 0908 082 093
 tomas.huda@aos.sk
 
© KIS AOS 2009                                    Aktualizované 8. 11. 2017