Aktuálne oznamy


Apríl 2019
- kaplnka AOS
 
   1. apríl Pondelok Sv. omša; 
stretnutie birmovancov
15:30 hod.
   2. apríl Utorok Sv. omša 11:30 hod.
   3. apríl Streda Sv. omša 11:30 hod.
   4. apríl Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
   5. apríl Piatok Sv. omša 11:30 hod.
   7. apríl Nedeľa Sv. omša; 
5. pôstna nedeľa
19:00 hod.
   8. apríl Pondelok Sv. omša; 
Krížová cesta (po omši)
15:30 hod.
   9. apríl Utorok Sv. omša 11:30 hod.
 10. apríl Streda Sv. omša 11:30 hod.
 11. apríl Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
 12. apríl Piatok Sv. omša 11:30 hod.
 13. apríl Sobota Sv. omša  
 14. apríl Nedeľa Sv. omša; (Bratislava)
Kvetná nedeľa
10:30 hod.
 15. apríl Pondelok Sv. omša;
stretnutie birmovancov
15:30 hod.
 16. apríl Utorok Sv. omša 11:30 hod.
 17. apríl Streda Sv. omša 11:30 hod.
 18. apríl Štvrtok Sv. omša;
Zelený štvrtok + adorácia
18:00 hod.
 19. apríl Piatok Obrady Veľkého piatku 15:00 hod.
 20. apríl Sobota Sv. omša; 
Biela sobota - Veľkonočná vigília
15:00 hod.
 23. apríl Utorok Sv. omša 11:30 hod.
 25. apríl Štvrtok Sv. omša; adorácia, biblické stretnutie 15:30 hod.
 26. apríl Piatok Sv. omša 11:30 hod.
 28. apríl Nedeľa Sv. omša; 
2. veľkonočná nedeľa
19:00 hod.
 29. apríl Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
 30. apríl Utorok Sv. omša 11:30 hod.
 

   - Sväté omše v zdravotných skladoch v Ondrášovej: 4. 4., 11. 4. a 25. 4. o 11:30.
   - V piatok 12.4. o 17:30 h sa budeme modliť Krížovú cestu vo farskom kostole sv. Mikuláša. Pred ňou bude slávenie sv. omše, ktorú bude celebrovať vojenský dekan.
   - Na Kvetnú nedeľu 14. 4. 2019 organizuje katolícka duchovná služba púť do katedrály sv. Šebastiána do Bratislavy. Všetkých srdečne pozývame na spoločné stretnutie s otcom biskupom Mons. Františkom Rábekom. Odchod autobusu o 06:00 h.

   - Liturgické slávenia Veľkonočného Trojdnia budeme sláviť v našej kaplnke podľa uvedeného programu. Všetkých srdečne pozývame.
   - Spovede - 15 min. pred sv. omšou alebo po dohode v kancelárii
   - Birmovanecké stretnutia: 1. 4. a 15. 4. 2019 o 15:00 hod.
   - Biblické stretnutia vo farnosti: 25. 4. 2019 o 16:00 hod.

kpt. ThLic. PaedDr. PhDr. Tomáš Huďa, SchP. - dekan


Podrobnejšie informácie – Tomáš Huďa; č. tel.: 0960 422 424, 0908 082 093
 tomas.huda@aos.sk
 
© KIS AOS 2009                                    Aktualizované 9. 4. 2019