Aktuálne oznamy

Jún 2018
- kaplnka AOS
   1. jún Piatok Sv. omša 11:30 hod.
   3. jún Nedeľa Sv. omša; 9. nedeľa cezrok 19:00 hod.
   4. jún Pondelok Sv. omša; stretnutie birmovancov 15:30 hod.
   5. jún Utorok Sv. omša 11:30 hod.
   6. jún Streda Sv. omša 11:30 hod.
   7. jún Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
   8. jún Piatok Sv. omša;
Slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho
11:30 hod.
 10. jún Nedeľa Sv. omša; 10. nedeľa cezrok 11:00 hod.
 12. jún Utorok Sv. omša 11:30 hod.
 13. jún Streda Sv. omša 11:30 hod.
 14. jún Štvrtok Sv. omša; adorácia; biblické stretnutie 15:30 hod.
 15. jún Piatok Sv. omša 11:30 hod.
 17. jún Nedeľa Vojenský krst
Sv. omša; 11. nedeľa cezrok
10:00 hod.
19:00 hod.
 18. jún Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
 19. jún Utorok Sv. omša 11:30 hod.
 20. jún Streda Sv. omša 13:30 hod.
 21. jún Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
 22. jún Piatok Sv. omša 07:30 hod.
 24. jún Nedeľa Sv. omša; 12. nedeľa cezrok 19:00 hod.
 25. jún Pondelok Sv. omša; stretnutie birmovancov 15:30 hod.
 26. jún Utorok Sv. omša 11:30 hod.
 27. jún Streda Sv. omša; biblické stretnutie 11:30 hod.
 28. jún Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
 29. jún Piatok Sv. omša;
Slávnosť sv. Petra a Pavla
07:30 hod.
11:30 hod.
 

   - Sväté omše v zdravotných skladoch v Ondrášovej: 7. 6., 14. 6., 21. 6. a 29. 6.
 
   - Spovedanie chorých bude 1. 6. 2018 v dopoludňajších hodinách
   - V pondelok 4. 6. a 21. 6. o 15:30 h bude sv. omša a náuka pre birmovancov 
   - 14. 6. a 27. 6. sa stretneme na biblickom stretnutí o 16:00 h v kancelárii dekana.
 

kpt. ThLic. PaedDr. PhDr. Tomáš Huďa, SchP. - dekan


Podrobnejšie informácie – Tomáš Huďa; č. tel.: 0960 422 424, 0908 082 093
 tomas.huda@aos.sk
 
© KIS AOS 2009                                    Aktualizované 18. 6. 2018