Aktuálne oznamy

Apríl 2017
- kaplnka AOS
 
    2. apríl Nedeľa Sv. omša
5. pôstna nedeľa
19:00 hod.
    3. apríl Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
    4. apríl Utorok Sv. omša 11:30 hod.
    5. apríl Streda Sv. omša 11:30 hod.
    6. apríl Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
    7. apríl Piatok Sv. omša 11:30 hod.
    9. apríl Nedeľa Sv. omša (Bratislava)
Kvetná nedeľa
10:30 hod.
   10. apríl Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
   11. apríl Utorok Sv. omša 11:30 hod.
   12. apríl Streda Sv. omša 11:30 hod.
   13. apríl Štvrtok Sv. omša; adorácia 18:00 hod.
   14. apríl Piatok Obrady Veľkého piatku 15:00 hod.
   15. apríl Sobota Sv. omša
Veľkonočná vigília
16:00 hod.
   19. apríl Streda Sv. omša; biblické stretnutie 11:30 hod.
   20. apríl Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
   21. apríl Piatok Sv. omša 11:30 hod.
   23. apríl Nedeľa Sv. omša
2. veľkonočná nedeľa
19:00 hod.
   24. apríl Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
   25. apríl Utorok Sv. omša 11:30 hod.
   26. apríl Streda Sv. omša 11:30 hod.
   27. apríl Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
   28. apríl Piatok Sv. omša 11:30 hod.
 
   Sv. omše v zdravotných skladoch v Ondrášovej: 6. 4., 20. 4. a 27. 4. o 11:30 hod.
 
   Spovede - 15 min. pred sv. omšou alebo po dohode v kancelárii dekana.

 
   V piatok 7. 4. o 17:30 h sa budeme modliť Krížovú cestu vo farskom kostole sv. Mikuláša. Po nej bude nasledovať slávenie sv. omše.
 
   Na Kvetnú nedeľu 9. 4. 2017 organizuje katolícka duchovná služba púť do katedrály sv. Šebastiána do Bratislavy. Všetkých srdečne pozývame na spoločné stretnutie s otcom biskupom Mons. Františkom Rábekom. Odchod autobusu bude o 06:00 h.
 
   Liturgické slávnosti Veľkonočného Trojdnia budeme sláviť v našej kaplnke podľa uvedeného programu. Všetkých srdečne pozývame.
 
   V stredu 19. 4. sa stretneme na biblickom stretnutí o 16:00 h v našej kaplnke.

 
kpt. PaedDr. PhDr. Tomáš Huďa, SchP. - dekan


Podrobnejšie informácie – Tomáš Huďa; č. tel.: 0960 422 424, 0908 082 093
 tomas.huda@aos.sk
 
© KIS AOS 2009                                    Aktualizované 2. 1. 2017