Aktuálne oznamy

Október 2018
- kaplnka AOS
   1. október Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
   2. október Utorok Sv. omša 11:30 hod.
 14. október Nedeľa Sv. omša; 28. nedeľa cezrok 19:00 hod.
 15. október Pondelok Sv. omša; biblické stretnutie 15:30 hod.
 16. október Utorok Sv. omša 11:30 hod.
 17. október Streda Sv. omša 11:30 hod.
 18. október Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
 19. október Piatok Sv. omša 11:30 hod.
 21. október Nedeľa Sv. omša; 29. nedeľa cezrok 19:00 hod.
 22. október Pondelok Sv. omša; biblické stretnutie 15:30 hod.
 23. október Utorok Sv. omša;
ruženec vo farskom kostole
11:30 hod.
 24. október Streda Sv. omša 11:30 hod.
 28. október Nedeľa Sv. omša; 30. nedeľa cezrok 19:00 hod.
 29. október Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
 30. október Utorok Sv. omša 11:30 hod.
 31. október Streda Sv. omša 11:30 hod.
 

   - Sväté omše v zdravotných skladoch v Ondrášovej (11:30 hod): 4.10., 18.10. a 25.10.
   - Spovedanie chorých bude 2. 10. 2018 v dopoludňajších hodinách
   - Spovede – 15 min. pred sv. omšou alebo po dohode v kancelárii dekana.
   - 15.10. a 22.10. sa stretneme na biblickom stretnutí o 16:00 h v kancelárii dekana
   - V utorok 23.10. sa budeme modliť modlitbu sv. ruženca vo farskom kostole. Začiatok o 17:45 h.
   - V stredu 31.10. o 15:30 hod. bude pietna spomienka za padlých na vojenskom cintoríne Háj-Nicovô.
 

kpt. ThLic. PaedDr. PhDr. Tomáš Huďa, SchP. - dekan


Podrobnejšie informácie – Tomáš Huďa; č. tel.: 0960 422 424, 0908 082 093
 tomas.huda@aos.sk
 
© KIS AOS 2009                                    Aktualizované 3. 7. 2018