Aktuálne oznamy

Október 2019
- kaplnka AOS
 
   1. október Utorok Sv. omša 10:55 hod.
   2. október Streda Sv. omša 10:55 hod.
   3. október Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
   4. október Piatok Sv. omša 10:55 hod.
   6. október Nedeľa Sv. omša;
 27. cezročná nedeľa
19:00 hod.
   7. október Pondelok  Sv. omša; biblické stretnutie 15:30 hod.
   8. október Utorok Sv. omša 10:55 hod.
   9. október Streda Sv. omša 10:55 hod.
 10. október Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
 13. október Nedeľa Sv. omša;
 28. cezročná nedeľa
19:00 hod.
 14. október Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
 15. október Utorok Sv. omša 10:55 hod.
 16. október Streda Sv. omša 10:55 hod.
 17. október Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
 20. október Nedeľa Sv. omša;
 29. cezročná nedeľa
19:00 hod.
 21. október Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
 22. október Utorok Sv. omša 10:55 hod.
 23. október Streda Sv. omša 10:55 hod.
 24. október Štvrtok Sv. omša; adorácia;
biblické stretnutie
15:30 hod.
 25. október Piatok Sv. omša 10:55 hod.
 27. október Nedeľa Sv. omša;
 30. cezročná nedeľa
19:00 hod.
 28. október Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
 29. október Utorok Sv. omša 10:55 hod.
 30. október Streda Sv. omša 10:55 hod.
 31. október Štvrtok Sv. omša 10:55 hod.
 

   - Spovede - po dohode v kancelárii dekana
   - Biblické stretnutia vo farnosti: 7. 10. a 24. 10. 2019 o 16:00 hod.
   - V utorok 23.10. sa budeme modliť modlitbu sv. ruženca vo farskom kostole.
      Začiatok o 17:45 h.
   - V stredu 30. 10. o 14:00 hod. bude pietna spomienka za padlých na vojenskom
      cintoríne Háj-Nicovô.
 


kpt. ThLic. PaedDr. PhDr. Tomáš Huďa, SchP. - dekan


Podrobnejšie informácie – Tomáš Huďa; č. tel.: 0960 422 424, 0908 082 093
 tomas.huda@aos.sk
 
© KIS AOS 2009                                    Aktualizované 5. 9. 2019