Aktuálne oznamy

Február 2019
- kaplnka AOS
 
   1. február Piatok Sv. omša 11:30 hod.
   3. február Nedeľa Sv. omša; 
4. nedeľa v cezročnom období, sv. Blažej
19:00 hod.
   4. február Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
   5. február Utorok Sv. omša 11:30 hod.
   6. február Streda Sv. omša 11:30 hod.
   7. február Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
   8. február Piatok Sv. omša 11:30 hod.
 10. február Nedeľa Sv. omša; 
5. nedeľa v cezročnom období
19:00 hod.
 11. február Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
 12. február Utorok Sv. omša 11:30 hod.
 13. február Streda Sv. omša 11:30 hod.
 14. február Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
 15. február Piatok Sv. omša 11:30 hod.
 17. február Nedeľa Sv. omša; 
6. nedeľa v cezročnom období
19:00 hod.
 18. február Pondelok Sv. omša; biblické stretnutie 15:30 hod.
 19. február Utorok Sv. omša 07:30 hod.
 20. február Streda Sv. omša 11:30 hod.
 21. február Štvrtok Sv. omša; adorácia 11:30 hod.
 22. február Piatok Sv. omša 07:30 hod.
 24. február Nedeľa Sv. omša; 
7. nedeľa v cezročnom období + KRST
10:30 hod.
 25. február Pondelok Sv. omša;
stretnutie birmovancov
15:30 hod.
 26. február Utorok Sv. omša 11:30 hod.
 27. február Piatok Sv. omša 11:30 hod.
 

   - Aj v tomto roku bude v našej farnosti vyslúžená sviatosť birmovania.
     Záujemcovia o prijatie sviatosti birmovania nech sa hlásia do 10. 2. 2019
   - Sväté omše v zdravotných skladoch v Ondrášovej: 7. 2., 14. 2. a 21. 2. (11:30).
   - Spovedanie - 15 min. pred sv. omšou.
   - Spovedanie nemocných 1. 2. 2019.

 

kpt. ThLic. PaedDr. PhDr. Tomáš Huďa, SchP. - dekan


Podrobnejšie informácie – Tomáš Huďa; č. tel.: 0960 422 424, 0908 082 093
 tomas.huda@aos.sk
 
© KIS AOS 2009                                    Aktualizované 7. 2. 2019