Aktuálne oznamy

Február 2017
- kaplnka AOS
 
   1. február Streda Sv. omša 11:30 hod.
   2. február Štvrtok Sv. omša; Obetovanie Pána 19:00 hod.
   3. február Piatok Sv. omša;
 požehnanie hromníc a hrdla
11:30 hod.
   4. február Sobota Sv. omša 11:30 hod.
   5. február Nedeľa Sv. omša
5. cezročná nedeľa
19:00 hod.
   6. február Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
   7. február Utorok Sv. omša; 11:30 hod.
   8. február Streda Sv. omša 11:30 hod.
   12. február Nedeľa Sv. omša
6. cezročná nedeľa
19:00 hod.
   13. február Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
   14. február Utorok Sv. omša 11:30 hod.
   15. február Streda Sv. omša;  biblické stretnutie 11:30 hod.
   16. február Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
   17. február Piatok Sv. omša 11:30 hod.
   19. február Nedeľa Sv. omša
7. cezročná nedeľa
19:00 hod.
   20. február Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
   21. február Utorok Sv. omša 11:30 hod.
   22. február Streda Sv. omša 11:30 hod.
   23. február Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
   24. február Piatok Sv. omša 11:30 hod.
   26. február Nedeľa Sv. omša
8. cezročná nedeľa
19:00 hod.
   27. február Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
   28. február Utorok Sv. omša 11:30 hod.
 
   Sv. omše v zdravotných skladoch v Ondrášovej: 16. 2., 23. 2. o 11:30 hod.
 
   Spovede - 15 min. pred sv. omšou alebo po dohode v kancelárii dekana.
 
   V stredu 15. 2. o 16:00 h sa stretneme na biblickom stretnutí v pastoračnej miestnosti pri kaplnke.
 
   V piatok 3. 2. počas sv. omše budeme požehnávať hromničky a bude udelené svätoblažejské požehnanie.

 
kpt. PaedDr. PhDr. Tomáš Huďa, SchP. - dekan


Podrobnejšie informácie – Tomáš Huďa; č. tel.: 0960 422 424, 0908 082 093
 tomas.huda@aos.sk
 
© KIS AOS 2009                                    Aktualizované 2. 1. 2017