Aktuálne oznamy

September 2017
- kaplnka AOS
 
   3. september Nedeľa Sv. omša; 22. cezročná nedeľa 19:00 hod.
   4. september Pondelok Sv. omša 11:00 hod.
   5. september Utorok Sv. omša 11:00 hod.
   6. september Streda Sv. omša 11:00 hod.
   7. september Štvrtok Sv. omša 07:30 hod.
   8. september Piatok Sv. omša 11:00 hod.
   10. september Nedeľa Sv. omša; 23. cezročná nedeľa 19:00 hod.
   11. september Pondelok Sv. omša 11:00 hod.
   13. september Streda Sv. omša 11:00 hod.
   17. september Nedeľa Sv. omša; 24. cezročná nedeľa 19:00 hod.
   18. september Pondelok Sv. omša 11:00 hod.
   19. september Utorok Sv. omša 11:00 hod.
   20. september Streda Sv. omša 11:00 hod.
   21. september Štvrtok Sv. omša  07:30 hod.
   22. september Piatok Sv. omša 11:00 hod.
   24. september Nedeľa Sv. omša; 25. cezročná nedeľa 19:00 hod.
   25. september Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
   26. september Utorok Sv. omša 11:30 hod.
   27. september Streda Sv. omša; biblické stretnutie 11:30 hod.
   28. september Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
   29. september Piatok Sv. omša 11:30 hod.
 
   - Sväté omše v zdravotných skladoch v Ondrášovej: 7. 9., 21. 9. a 28. 9. (11:30 h).
   - Biblické stretnutie bude v stredu 27. 9. o 16:00 h v našej kaplnke.
   - Spovede - 15 min. pred sv. omšou alebo po dohode v kancelárii dekana.
   - Návštevy chorých - po dohode s dekanom.

kpt. ThLic. PaedDr. PhDr. Tomáš Huďa, SchP. - dekan


Podrobnejšie informácie – Tomáš Huďa; č. tel.: 0960 422 424, 0908 082 093
 tomas.huda@aos.sk
 
© KIS AOS 2009                                    Aktualizované 30. 6. 2017