Aktuálne oznamy

Jún 2017
- kaplnka AOS
 
   1. jún Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
   2. jún Piatok Sv. omša 11:30 hod.
   4. jún Nedeľa Sv. omša; Turíce 19:00 hod.
   5. jún Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
   6. jún Utorok Sv. omša 11:30 hod.
   7. jún Streda Sv. omša 11:30 hod.
   8. jún Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
   9. jún Piatok Sv. omša 11:30 hod.
   11. jún Nedeľa Sv. omša
Nedeľa Najsvätejšej trojice
10:30 hod.
   13. jún Utorok Sv. omša 11:30 hod.
   14. jún Streda Sv. omša; biblické stretnutie 11:30 hod.
   15. jún Štvrtok Sv. omša; Slávnosť Božieho Tela 14:15 hod.
15:30 hod.
   16. jún Piatok Sv. omša 11:30 hod.
   18. jún Nedeľa Sv. omša
11. nedeľa cezročná
19:00 hod.
   19. jún Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
   20. jún Utorok Sv. omša 11:30 hod.
   21. jún Streda Sv. omša 11:30 hod.
   22. jún Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
   23. jún Piatok Sv. omša 11:30 hod.
   24. jún Sobota Krst 11:00 hod.
   25. jún Nedeľa Sv. omša; Krst
12. nedeľa cezročná
11:00 hod.
   26. jún Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
   28. jún Streda Sv. omša; biblické stretnutie 11:30 hod.
   29. jún Štvrtok Sv. omša; Slávnosť sv. Petra a Pavla 11:30 hod.
15:30 hod.
   30. jún Piatok Sv. omša 11:30 hod.
 
   Sv. omše v zdravotných skladoch v Ondrášovej: 8., 15. a 22. júna - o 11:30 a 29. júna o 7:30 hod.
 
   Spovede - 15 min. pred sv. omšou alebo po dohode v kancelárii dekana.
   Biblické stretnutia budú v stredu 14. 6. a 28. 6. o 16:00 h v kaplnke AOS.

kpt. PaedDr. PhDr. Tomáš Huďa, SchP. - dekan


Podrobnejšie informácie – Tomáš Huďa; č. tel.: 0960 422 424, 0908 082 093
 tomas.huda@aos.sk
 
© KIS AOS 2009                                    Aktualizované 2. 1. 2017