Aktuálne oznamy

Apríl 2018
- kaplnka AOS
   3. apríl Utorok Sv. omša 11:30 hod.
   4. apríl Streda Sv. omša 11:30 hod.
   5. apríl Štvrtok Sv. omša 07:30 hod.
 15. apríl Nedeľa Sv. omša; 
3. veľkonočná nedeľa
19:00 hod.
 16. apríl Pondelok Sv. omša; stretnutie birmovancov 11:30 hod.
 17. apríl Utorok Sv. omša 11:30 hod.
 19. apríl Štvrtok Sv. omša;adorácia,
biblické stretnutie
15:30 hod.
 20. apríl Piatok Sv. omša 11:30 hod.
 22. apríl Nedeľa Sv. omša; 
4. veľkonočná nedeľa
19:00 hod.
 23. apríl Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
 24. apríl Utorok Sv. omša 11:30 hod.
 25. apríl Streda Sv. omša 11:30 hod.
 26. apríl Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
 27. apríl Piatok Sv. omša 11:30 hod.
 29. apríl Nedeľa Sv. omša; 
5. veľkonočná nedeľa
10:00 hod.
 30. apríl Pondelok Sv. omša po dohode s dekanom  
 

   - Sväté omše v zdravotných skladoch v Ondrášovej: 5. 4., 19. 4. a 26. 4. (11:30).
 
   - Spovedanie chorých bude 27. 4. 2018
   - Spovede – 15 min. pred sv. omšou alebo po dohode v kancelárii dekana.
 
   - Vo štvrtok 19. 4. sa stretneme na biblickom stretnutí o 16:00 h v našej kaplnke.
 
   - 16.4. bude stretnutie a náuka pre birmovancov po sv. omši o 16:00 h. 

kpt. ThLic. PaedDr. PhDr. Tomáš Huďa, SchP. - dekan


Podrobnejšie informácie – Tomáš Huďa; č. tel.: 0960 422 424, 0908 082 093
 tomas.huda@aos.sk
 
© KIS AOS 2009                                    Aktualizované 11. 4. 2018