Aktuálne oznamy

Január 2018
- kaplnka AOS
   8. január Pondelok Sv. omša 18:00 hod.
   9. január Utorok Sv. omša 11:30 hod.
 10. január Streda Sv. omša 11:30 hod.
 11. január Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
 12. január Piatok Sv. omša 11:30 hod.
 14. január Nedeľa Sv. omša; 
2. nedeľa v cezročnom období
19:00 hod.
 15. január Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
 16. január Utorok Sv. omša 11:30 hod.
 17. január Streda Sv. omša; biblické stretnutie 11:30 hod.
 18. január Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
 19. január Piatok Sv. omša  11:30 hod.
 21. január Nedeľa Sv. omša; 
3. nedeľa v cezročnom období
19:00 hod.
 22. január Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
 23. január Utorok Sv. omša 11:30 hod.
 24. január Streda Sv. omša 07:30 hod.
 26. január Piatok Sv. omša 11:30 hod.
 27. január Sobota krst 11:00 hod.
 28. január Nedeľa Sv. omša; 
4. nedeľa v cezročnom období
19:00 hod.
 29. január Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
 30. január Utorok Sv. omša 11:30 hod.
 31. január Streda Sv. omša 11:30 hod.
 
   - Sväté omše v zdravotných skladoch v Ondrášovej: 11. 1. a 18. 1. (11:30 h)
 
   - Spovedanie – 15 min. pred sv. omšou alebo po dohode v kancelárii dekana – 1. poschodie na veliteľskej budove.
 
   - V tomto mesiaci budeme požehnávať kancelárie a obytné priestory.
     Záujemcovia môžu nahlásiť svoj záujem telefonicky alebo mailom.

 
   - Biblické stretnutie bude v utorok 17. 1. o 16:00 h v našej kaplnke.
 
   - Spovedanie nemocných od 29. 1. do 2. 2. – po dohode s dekanom.

kpt. ThLic. PaedDr. PhDr. Tomáš Huďa, SchP. - dekan


Podrobnejšie informácie – Tomáš Huďa; č. tel.: 0960 422 424, 0908 082 093
 tomas.huda@aos.sk
 
© KIS AOS 2009                                    Aktualizované 30. 12. 2017