Aktuálne oznamy

Marec 2017
- kaplnka AOS
 
   1. marec Streda Sv. omša;
 Popolcová streda
11:30 hod.
15:30 hod.
   3. marec Piatok Sv. omša 11:30 hod.
   5. marec Nedeľa Sv. omša
1. pôstna nedeľa
19:00 hod.
   6. marec Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
   7. marec Utorok Sv. omša 11:30 hod.
   8. marec Streda Sv. omša; biblické stretnutie 11:30 hod.
   9. marec Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
  10. marec Piatok Sv. omša 11:30 hod.
   12. marec Nedeľa Sv. omša
2. pôstna nedeľa
19:00 hod.
   13. marec Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
   14. marec Utorok Sv. omša 11:30 hod.
   15. marec Streda Sv. omša;  liturgické stretnutie 11:30 hod.
   16. marec Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
   17. marec Piatok Sv. omša 11:30 hod.
   19. marec Nedeľa Sv. omša
3. pôstna nedeľa
19:00 hod.
   20. marec Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
   21. marec Utorok Sv. omša 11:30 hod.
   22. marec Streda Sv. omša 11:30 hod.
   23. marec Štvrtok Sv. omša; Krížová cesta v kaplnke 15:30 hod.
   24. marec Piatok Sv. omša 11:30 hod.
   26. marec Nedeľa Sv. omša
4. pôstna nedeľa,
 krst
11:00 hod.
   27. marec Pondelok Sv. omša 15:30 hod.
   28. marec Utorok Sv. omša 11:30 hod.
   29. marec Streda Sv. omša 11:30 hod.
   30. marec Štvrtok Sv. omša; adorácia 15:30 hod.
   31. marec Piatok Sv. omša 11:30 hod.
 
   Sv. omše v zdravotných skladoch v Ondrášovej: 1. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3. o 11:30 hod.
 
   Spovede - 15 min. pred sv. omšou alebo po dohode v kancelárii dekana.
 
   V stredu 8. 3. o 16:00 h sa stretneme na biblickom a 15. 3. o 16:00 h na liturgickom stretnutí v pastoračnej miestnosti pri kaplnke.
 
   V pôstnom období sa budeme modliť pobožnosť Krížovej cesty: 23.3. po sv. omši v našej kaplnke a po upresnení vo farskom kostole v L. Mikuláši.

 
kpt. PaedDr. PhDr. Tomáš Huďa, SchP. - dekan


Podrobnejšie informácie – Tomáš Huďa; č. tel.: 0960 422 424, 0908 082 093
 tomas.huda@aos.sk
 
© KIS AOS 2009                                    Aktualizované 2. 1. 2017