Charakteristika kurzu:
    Kurz je súčasťou kariérneho vzdelávania dôstojníkov rezortu obrany, ktoré je koncipované ako nepretržitá a systematická aktivita počas celej doby trvania výkonu služby. Úspešným absolvovaním kurzu získajú profesionálni vojaci ďalšie vojenské vzdelanie ako požiadavku na vojenskú hodnosť major. 1)
    Forma štúdia: Denné štúdium

    Dĺžka štúdia: 10 týždňov

    Požiadavky na účastníka kurzu: Profesionálni vojaci pripravovaní na ustanovenie do funkcií s plánovanou hodnosťou major.

    Aktuálne protipandemické opatrenia:
    - pri nástupe do kurzu v AOS sa preukázať negatívnym testom AG nie starším ako 72 hodín,
    - zároveň platí nariadenie hygienika MO SR pre organizovanie kurzov, tzn. testovanie AG testami 1 x do týždňa pre všetkých účastníkov (možnosť testovať sa na AOS, spravidla pondelok resp. utorok),
    - po konzultácii so staršou špecialistkou zdravotníctva VÚHE Rk MO SR, postupovať pri zvýšenej koncentrácii osôb na pracovisku (kurz, školenie, výcvik atď.) podľa článku 5 písm. c, ods. 6 a 8 FRAGA č. 30 (SCKM-14-375/2021), ktoré stále platí, kde musia mať testy AG aj tí čo prekonali ochorenie a aj tí čo sú už očkovaní !!!
    - ostatné hygienické opatrenia prijaté v AOS Vám budú spresnené po nástupe do kurzu.     1) čl. 1 ods. (4) písm. b) Služobného predpisu Hlavného služobného úradu č. 111/2015 o požiadavkách na vojenskú hodnosť a odborných požiadavkách na výkon funkcie, o úrovni znalosti cudzieho jazyka na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, o spôsobe ich získavania, o podmienkach uznávania požiadaviek na vojenskú hodnosť a odborných požiadavkách na výkon funkcie dosiahnutých pred účinnosťou zákona č.281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 


Kontakt:
 
Centrum vzdelávania
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

 
tel.: 0960 422 940, 0960 422 188
fax: 0960 422 011
e-mail: zvsk@aos.sk

 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021