Charakteristika kurzu:
    Kurz je súčasťou kariérneho vzdelávania dôstojníkov rezortu obrany, ktoré je koncipované ako nepretržitá a systematická aktivita počas celej doby trvania výkonu služby. Úspešným absolvovaním kurzu získajú profesionálni vojaci ďalšie vojenské vzdelanie ako požiadavku na vojenskú hodnosť podplukovník a plukovník. 1)
    Forma štúdia: Denná

    Dĺžka štúdia: 15 týždňov
 
    Požiadavky na účastníka kurzu
        Profesionálni vojaci predurčení na ustanovenie do funkcií s plánovanou hodnosťou podplukovník a plukovník.

    Program kurzu


     1) čl. 1 ods. (4) písm. c) Služobného predpisu Hlavného služobného úradu č. 111/2015 o požiadavkách na vojenskú hodnosť a odborných požiadavkách na výkon funkcie, o úrovni znalosti cudzieho jazyka na vojenskú hodnosť a na výkon funkcie, o spôsobe ich získavania, o podmienkach uznávania požiadaviek na vojenskú hodnosť a odborných požiadavkách na výkon funkcie dosiahnutých pred účinnosťou zákona č.281/2015 Z.z. o štátnej službe profesionálnych a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Fotogaléria absolventov VVŠK


Kontakt:
 
Centrum vzdelávania
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš
 
tel.: 0960 422660, 0960 422940
fax: 0960 422656
e-mail: vvsk@aos.sk

 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021