UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

    Podmienkami prijatia pre štúdium na UTV sú:
  • minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou,
  • vek minimálne 45 rokov.

 

Ponuka UTV na akademický rok 2019/2020


Cenník aktivít na akademický rok 2019/2020
 

 späť   
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 4. 2. 2019