UNIVERZITA TRETIEHO VEKU


    Podmienkami prijatia pre štúdium na UTV sú:
  • minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou,
  • vek minimálne 45 rokov.

Akademický rok 2017/2018 - 1. ročník

Študijný odbor
Výška zápisného
za semester
Garant študijného odboru
Anglický jazyk pre začiatočníkov
35 €
Mgr. Tatiana Linková
Anglický jazyk pre mierne pokročilých
35 €
Mgr. Tatiana Linková
Anglický jazyk pre mierne pokročilých - 2
35 €
Mgr. Tatiana Linková
Anglický jazyk pre pokročilých - 2
35 €
Mgr. Tatiana Linková
Počítače a internet pre mierne pokročilých
30 €
prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc.
Dejiny hudby
35 €
PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
Telesná výchova UTV
25 €
Mgr. Ján Pápay, PhD.

Akademický rok 2017/2018 - kurzy

Kurz
Výška zápisného
za kurz / semester
Garant kurzu
Ako porozumieť počasiu?
35 €
prof. Ing. Vladimír Wieser, PhD.
Etnomedicína na Slovensku
30 €
doc. RNDr. Dana Šubová, CSc.
Huby
30 €
doc. RNDr. Dana Šubová, CSc.

Akademický rok 2017/2018 - 2. ročník

Študijný odbor
Výška zápisného
za semester
Garant študijného odboru
Anglický jazyk pre začiatočníkov
35 €
Mgr. Tatiana Linková
Anglický jazyk pre pokročilých
35 €
Mgr. Tatiana Linková
Počítače a internet pre začiatočníkov
30 €
prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc.
Dejiny umenia
35 €
PhDr. Karol Maliňák, PhD.

 


  • stručný obsah pripravovaných študijných zameraní a kurzov nájdete v Aktualitách "Ponuka študijných odborov a kurzov UTV v akademickom roku 2017/2018"

 späť   
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 13. 3. 2018