UNIVERZITA TRETIEHO VEKU


    Podmienkami prijatia pre štúdium na UTV sú:
  • minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou,
  • vek minimálne 45 rokov.

Akademický rok 2018/2019 - 1. ročník

Študijný odbor
Výška zápisného
za semester
Lektor
Anglický jazyk pre začiatočníkov
35 €
Mgr. Mária Vargová
Anglický jazyk pre mierne pokročilých
35 €
Mgr. Mária Vargová
Anglický jazyk pre pokročilých
35 €
Mgr. Mária Vargová
Počítače a internet pre začiatočníkov
30 €
Mgr. Radoslav Vrbenský
Dejiny hudby
35 €
PhDr. Ľubomír Raši, PhD.
Environmentálna výchova
30 €
odborní pracovníci SMOPaJ

Akademický rok 2018/2019 - kurzy

Kurz
Výška zápisného
za kurz / semester
Lektor
Ako rozumieť počasiu?
35 €
prof. Ing. Vladimír Wieser, PhD.
Včelie produkty pre výživu, zdravie i krásu
35 €
RNDr. Tatiana Čermáková

Ako nezablúdiť v labyrinte financií (neotvára sa)

5 €
Partners Group SK

Akademický rok 2018/2019 - 2. ročník

Študijný odbor
Výška zápisného
za semester
Lektor
Anglický jazyk pre začiatočníkov
35 €
Mgr. Gabriela Repová
Anglický jazyk pre mierne pokročilých
35 €
Mgr. Gabriela Repová
Anglický jazyk pre mierne pokročilých - 2
35 €
Mgr. Gabriela Repová
Anglický jazyk pre pokročilých - 2
35 €
Mgr. Gabriela Repová
Počítače a internet pre mierne prokročilých
30 €
Mgr. Radoslav Vrbenský
Dejiny hudby
35 €
PhDr. Ľubomír Raši, PhD.

 


  • stručný obsah pripravovaných študijných zameraní a kurzov nájdete v Aktualitách "Ponuka študijných odborov a kurzov UTV v akademickom roku 2018/2019"

 späť   
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 4. 2. 2019