UNIVERZITA TRETIEHO VEKU


    Podmienkami prijatia pre štúdium na UTV sú:
  • minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou,
  • vek minimálne 45 rokov.

Akademický rok 2016/2017 - 1. ročník

Študijný odbor
Výška zápisného
za semester
Garant študijného odboru
Anglický jazyk pre začiatočníkov
35 €
Mgr. Tatiana Linková
Anglický jazyk pre pokročilých
35 €
Mgr. Tatiana Linková
Počítače a internet pre začiatočníkov
30 €
prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc.
Dejiny umenia
35 €
PhDr. Karol Maliňák, PhD.

Akademický rok 2016/2017 - kurzy

Kurz
Výška zápisného
za semester
Garant kurzu
Tvorba webových stránok
30 €
prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc.
MS Excel pre mierne pokročilých
30 €
prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc.
Sociológia
35 €
doc. RSDr. Jozef Matis, PhD.
Genetika (letný semester)
30 €
doc. RNDr. Dana Šubová, CSc.

 

Akademický rok 2016/2017 - 2. ročník

Študijný odbor
Výška zápisného
za semester
Garant študijného odboru
Environmentálna výchova
30 €
doc. RNDr. Dana Šubová, CSc.
Anglický jazyk pre začiatočníkov
35 €
Mgr. Tatiana Linková
Anglický jazyk pre pokročilých
35 €
Mgr. Tatiana Linková
Počítače a internet pre začiatočníkov
30 €
prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc.
Počítače a internet pre pokročilých
30 €
prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc.
Telesná výchova pre seniorov
25 €
Mgr. Ján Pápay, PhD.
Dejiny umenia
35 €
PhDr. Karol Maliňák, PhD.

   • stručný obsah pripravovaných študijných zameraní a kurzov nájdete v Aktualitách

 späť   
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 23. 3. 2017