UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

Aktuality

 Ponuka študijných odborov a kurzov v akademickom roku 2017/2018:

pre otvorenie ponuky klinknite na obrázok

  Rozvrh vyučovania UTV 2017/2018

 Prihlasovacie konanie na štúdium na UTV v akademickom roku 2017/2018 je ukončené!

Uchádzači o štúdium v akademickom roku 2017/2018 budú o svojom prijatí/neprijatí vyrozumení do 11.9.2017.

 V akademickom roku 2017/2018 sa otvárajú naseldovné študijné odbory a kurzy UTV:

1. ročník

 • Anglický jazyk pre začiatočníkov
 • Anglický jazyk pre mierne pokročilých
 • Anglický jazyk pre mierne pokročilých - 2
 • Anglický jazyk pre pokročilých - 2
 • Dejiny hudby
 • Počítače a internet pre mierne pokročilých
 • Telesná výchova UTV

Kurzy

 • Ako porozumieť počasiu? (zimný semester)
 • Etnomedicína na Slovensku (október 2017, máj-jún 2018)
 • Huby (október 2017, máj-jún 2018)

2. ročník

 • Anglický jazyk pre začiatočníkov
 • Anglický jazyk pre pokročilých
 • Dejiny umenia
 • Počítače a internet pre začiatočníkov

 V akademickom roku 2017/2018 sa pre malý počet záujemcov neotvárajú naseldovné študijné odbory a kurzy UTV:

 • Environmentálna výchova
 • Počítače a internet pre začiatočníkov
 • O umeleckom diele - kurz
 • Tvorba webových stránok - kurz Dňa 22. 6. 2017 sa konali slávnostné promócie absolventov UTV v študijných odboroch: Environmentálna výchova, Anglický jazyk pre začiatočníkov, Anglický jazyk pre pokročilých, Počítače a internet pre začiatočníkov, Počítače a internet pre pokročilých, Dejiny umenia a Telesná výchova pre seniorov.

  
    Fotogaléria
 

 27. 11. 2015 sa konal seminár "10 rokov vzdelávania seniorov v AOS"

 

 

 

 Spolupráca Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika a mesta Liptovský Mikuláš

Akadémia ozbrojených síl (AOS) generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš pripravila pre seniorov 1. ročník Letnej univerzity, v ktorej si rozšíria svoje vedomosti o Liptove. .... viac tu.

 

 Reakcie absolventov LUS 2013

 • "Veľmi pekne Vám ďakujeme ...." ... viac

 Zaujímavé linky na vzdelávanie sa v oblasti práce s počítačom

Naši kolegovia z Univerzity Ulm v Nemecku, pracujú na zaujímavom projekte v oblasti vzdelávania informačných a komunikačných technológií (IKT) seniorov. Link na odkazuje na stránku: www.geengee.eu, kde nájdete príručku Informatika v praktickom využití, Príručka surfovania po internete, Príručka pre vnukov a vnučky v úlohe tútorov, ako aj iné zaujímavé informácie.


 Udalosti UTV:
   - 28. 10. 2015 - Študijná cesta študentov Environmentálnej výchovy UTV - Jánska dolina - Stanišovská jaskyňa
   - 23. 09. 2015 - Imatrikulácia nových študentov UTV
   - 25. 06. 2015 - Slávnostné promócie UTV
   - 09. 06. 2015 - Študijná cesta prvákov UTV - Ukážka práce Horskej služby - Žiarska dolina
   - 12. 05. 2015 - Študijná cesta prvákov UTV - Botanická záhrada v Tatranskej Lomnici
   - 21. 10. 2014 - Študijná cesta prvákov UTV - Vtáčí raj, Liptovské Revúce
   - 23. 09. 2014 - Imatrikulácia študentov prvého ročníka
   - 23. 06. 2014 - Záverečná hodina TV pre seniorov
   - 18. 06. 2014 - Študijná cesta druhákov UTV - cesta za švišťami do Žiarskej doliny
   - 03. 06. 2014 - Študijná cesta prvákov UTV - expozícia ľudových remesiel Liptovského kultúrneho strediska
   - 13. 05. 2014 - Študijná cesta prvákov UTV - botanická záhrada v Tatranskej Lomnici
   - 12. 03. 2014 - Študijná cesta druhákov UTV - prečerpávacia vodná elektráreň Liptovská Mara
   - 22. 01. 2014 - Študijná cesta druhákov UTV - Zvernica Paliesky
   - 14. 01. 2014 - Študijná cesta prvákov UTV - múzeum Janka Kráľa
   - 22. 10. 2013 - Študijná cesta prvákov UTV
   - 26. 09. - 02. 10. 2013 - Zápisy do druhého ročníka UTV
    - 25. 09. 2013 - Imatrikulácia študentov prvého ročníka
    - 16. - 18. 07. 2013 - 1. ročník Letnej univerzity seniorov
    - 12. 07. 2013 - Slávnostné promócie UTV - Anglický jayzk pre začiatočníkov
    - 04. 06. 2013 - Návšteva botanickej záhrady v Tatranskej Lomnici
    - 23. 04. 2013 - Návšteva synagógy a múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši
    - 30. 10. 2012 - Najstarší prvák Akadémie ozbrojených síl
    - 10. 10. 2012 - Študijná cesta prvákov UTV
    - 24. 9. 2012 - Otvorenie novej Univerzity tretieho veku - imatrikulácia
 

 Informácie o službách AOS
 • Akademická knižnica AOS - www.akaos.sk
 • Telovýchovné zariadenia - prevádzka tel. zariadení
 • Stravovacie zariadenie, kuchyňa - obed, výber spravidla z troch druhov jedál - 2,60 €, výberové jedlo 3,80 €
 späť   
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 13. 3. 2018