UNIVERZITA TRETIEHO VEKU      Aktuality
 

 
29. apríla 2019 - Exkurzia vo Výskumnom ústave včelárstva v Liptovskom Hrádku.
viac... 

 Oznam

Vážení študenti,
zrušené výučby anglického jazyka z dôvodu neprítomnosti lektorky budú nahrádzané nasledovne:

2.ročník - lektor p. Repová Gabriela:

- skupina ANJ pre pokročilých 2 a ANJ pre začiatočníkov (pondelok) bude mať výučbu dňa 15.4.2019 zrušenú a presunutú na 16.4.2019 (utorok)

- skupina ANJ pre mierne pokročilých 2 (štvrtok) bude mať výučbu 18.4.2019 zrušenú a presunutú na 17.4.2019 (streda)

1.ročník - lektor p. Vargová Mária :

- skupina ANJ pre pokročilých a ANJ pre začiatočníkov 2.skupina (štvrtok) bude mať za zrušenú výučbu 14.3.2019 náhradné vyučovanie 8.4.2019 (pondelok)

1. a 2. ročník Dejiny hudby:

- výučba bude dňa 28.5.2019 zrušená a nahradená bude 1.4.2019 (pondelok).

Časy výučby ostávajú vo všetkých prípadoch nezmenené.

 

 Ponuka študijných odborov a kurzov v akademickom roku 2018/2019:

pre otvorenie ponuky klinknite na obrázok

  Rozvrh vyučovania UTV 2018/2019 Prihlasovacie konanie na UTV v akademickom roku 2018/2019 je ukončené!

Uchádzači o štúdium v akademickom roku 2018/2019 budú o svojom prijatí/neprijatí vyrozumení do 10.9.2018.

 

 


 Dňa 21. 6. 2018 sa uskutočnia slávnostné promócie absolventov UTV v študijných odboroch: Anglický jazyk pre začiatočníkov, Anglický jazyk pre pokročilých, Počítače a internet pre začiatočníkov a Dejiny umenia.

  

 

 27. 11. 2015 sa konal seminár "10 rokov vzdelávania seniorov v AOS"

 

 

 

 Spolupráca Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika a mesta Liptovský Mikuláš

Akadémia ozbrojených síl (AOS) generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš pripravila pre seniorov 1. ročník Letnej univerzity, v ktorej si rozšíria svoje vedomosti o Liptove. .... viac tu.

 

 Reakcie absolventov LUS 2013

  • "Veľmi pekne Vám ďakujeme ...." ... viac

 Zaujímavé linky na vzdelávanie sa v oblasti práce s počítačom

Naši kolegovia z Univerzity Ulm v Nemecku, pracujú na zaujímavom projekte v oblasti vzdelávania informačných a komunikačných technológií (IKT) seniorov. Link na odkazuje na stránku: www.geengee.eu, kde nájdete príručku Informatika v praktickom využití, Príručka surfovania po internete, Príručka pre vnukov a vnučky v úlohe tútorov, ako aj iné zaujímavé informácie.


 Udalosti UTV:
   - 28. 10. 2015 - Študijná cesta študentov Environmentálnej výchovy UTV - Jánska dolina - Stanišovská jaskyňa
   - 23. 09. 2015 - Imatrikulácia nových študentov UTV
   - 25. 06. 2015 - Slávnostné promócie UTV
   - 09. 06. 2015 - Študijná cesta prvákov UTV - Ukážka práce Horskej služby - Žiarska dolina
   - 12. 05. 2015 - Študijná cesta prvákov UTV - Botanická záhrada v Tatranskej Lomnici
   - 21. 10. 2014 - Študijná cesta prvákov UTV - Vtáčí raj, Liptovské Revúce
   - 23. 09. 2014 - Imatrikulácia študentov prvého ročníka
   - 23. 06. 2014 - Záverečná hodina TV pre seniorov
   - 18. 06. 2014 - Študijná cesta druhákov UTV - cesta za švišťami do Žiarskej doliny
   - 03. 06. 2014 - Študijná cesta prvákov UTV - expozícia ľudových remesiel Liptovského kultúrneho strediska
   - 13. 05. 2014 - Študijná cesta prvákov UTV - botanická záhrada v Tatranskej Lomnici
   - 12. 03. 2014 - Študijná cesta druhákov UTV - prečerpávacia vodná elektráreň Liptovská Mara
   - 22. 01. 2014 - Študijná cesta druhákov UTV - Zvernica Paliesky
   - 14. 01. 2014 - Študijná cesta prvákov UTV - múzeum Janka Kráľa
   - 22. 10. 2013 - Študijná cesta prvákov UTV
   - 26. 09. - 02. 10. 2013 - Zápisy do druhého ročníka UTV
    - 25. 09. 2013 - Imatrikulácia študentov prvého ročníka
    - 16. - 18. 07. 2013 - 1. ročník Letnej univerzity seniorov
    - 12. 07. 2013 - Slávnostné promócie UTV - Anglický jayzk pre začiatočníkov
    - 04. 06. 2013 - Návšteva botanickej záhrady v Tatranskej Lomnici
    - 23. 04. 2013 - Návšteva synagógy a múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši
    - 30. 10. 2012 - Najstarší prvák Akadémie ozbrojených síl
    - 10. 10. 2012 - Študijná cesta prvákov UTV
    - 24. 9. 2012 - Otvorenie novej Univerzity tretieho veku - imatrikulácia
 

 Informácie o službách AOS
  • Akademická knižnica AOS - ak.aos.sk
  • Telovýchovné zariadenia - prevádzka tel. zariadení
  • Stravovacie zariadenie, kuchyňa - obed, výber spravidla z troch druhov jedál - 3,00 €, výberové jedlo 4,50 €
 späť   
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 4. 2. 2019