UNIVERZITA TRETIEHO VEKU

Aktuality

 Začiatok výučby v letnom semestri 2016/2017:

Študijné odbory 1. ročníka UTV:
      Anglický jazyk pre začiatočníkov - 2.2.2017 (2. skupina) a 7.2.2017 (1. skupina)
      Anglický jazyk pre pokročilých - 2.2.2017
      Dejiny umenia - 6.3.2017
      Počítače a internet pre začiatočníkov - 9.3.2017
    
Študijné odobory 2. ročníka UTV:
      Anglický jazyk pre začiatočníkov - 9.3.2017
      Anglický jazyk pre pokročilých - 7.3.2017
      Dejiny umenia - 9.3.2017
      Environmentálna výchova - 2.3.2017
      Počítače a internet pre začiatočníkov - 28.2.2017
      Počítače a internet pre pokročilých - 1.3.2017
      Telesná výchova pre seniorov - 27.2.2017

Podrobný rozpis všetkých termínov a tém sústredení nájdete v sekcii "Dokumenty".


 Ukončené kurzy UTV v zimnom semestri 2016/2017:

      Tvorba webových stránok
      Excel pre mierne pokročilých
      Sociológia

 Pre nedostatok záujemcov sa v akademickom roku 2016/2017 neotvárajú:

1. ročník študijných odborov UTV:
      Matematika s ľudskou tvárou
      Environmentálna výchova
     
Kurzy UTV:
      Vesmír okolo nás
      Finančná gramotnosť
   
2. ročník študijných odborov UTV:
     Konverzácia v anglickom jazyku
     

 Ponuka študijných odborov a kurzov UTV v akademickom roku 2016/2017

  Rozvrh vyučovania UTV 2016/2017

  • Dňa 22. 6. 2016 sa konali slávnostné promócie absolventov UTV v študijných odboroch: Environmentálna výchova, Počítače a internet a Telesná výchova pre seniorov.

      

  •   Fotogaléria
 

 

 27. 11. 2015 sa konal seminár "10 rokov vzdelávania seniorov v AOS"

 

 

 Spolupráca Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika a mesta Liptovský Mikuláš

Akadémia ozbrojených síl (AOS) generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš pripravila pre seniorov 1. ročník Letnej univerzity, v ktorej si rozšíria svoje vedomosti o Liptove. .... viac tu.

 

 Reakcie absolventov LUS 2013

  • "Veľmi pekne Vám ďakujeme ...." ... viac

 Zaujímavé linky na vzdelávanie sa v oblasti práce s počítačom

Naši kolegovia z Univerzity Ulm v Nemecku, pracujú na zaujímavom projekte v oblasti vzdelávania informačných a komunikačných technológií (IKT) seniorov. Link na odkazuje na stránku: www.geengee.eu, kde nájdete príručku Informatika v praktickom využití, Príručka surfovania po internete, Príručka pre vnukov a vnučky v úlohe tútorov, ako aj iné zaujímavé informácie.


 Udalosti UTV:
   - 28. 10. 2015 - Študijná cesta študentov Environmentálnej výchovy UTV - Jánska dolina - Stanišovská jaskyňa
   - 23. 09. 2015 - Imatrikulácia nových študentov UTV
   - 25. 06. 2015 - Slávnostné promócie UTV
   - 09. 06. 2015 - Študijná cesta prvákov UTV - Ukážka práce Horskej služby - Žiarska dolina
   - 12. 05. 2015 - Študijná cesta prvákov UTV - Botanická záhrada v Tatranskej Lomnici
   - 21. 10. 2014 - Študijná cesta prvákov UTV - Vtáčí raj, Liptovské Revúce
   - 23. 09. 2014 - Imatrikulácia študentov prvého ročníka
   - 23. 06. 2014 - Záverečná hodina TV pre seniorov
   - 18. 06. 2014 - Študijná cesta druhákov UTV - cesta za švišťami do Žiarskej doliny
   - 03. 06. 2014 - Študijná cesta prvákov UTV - expozícia ľudových remesiel Liptovského kultúrneho strediska
   - 13. 05. 2014 - Študijná cesta prvákov UTV - botanická záhrada v Tatranskej Lomnici
   - 12. 03. 2014 - Študijná cesta druhákov UTV - prečerpávacia vodná elektráreň Liptovská Mara
   - 22. 01. 2014 - Študijná cesta druhákov UTV - Zvernica Paliesky
   - 14. 01. 2014 - Študijná cesta prvákov UTV - múzeum Janka Kráľa
   - 22. 10. 2013 - Študijná cesta prvákov UTV
   - 26. 09. - 02. 10. 2013 - Zápisy do druhého ročníka UTV
    - 25. 09. 2013 - Imatrikulácia študentov prvého ročníka
    - 16. - 18. 07. 2013 - 1. ročník Letnej univerzity seniorov
    - 12. 07. 2013 - Slávnostné promócie UTV - Anglický jayzk pre začiatočníkov
    - 04. 06. 2013 - Návšteva botanickej záhrady v Tatranskej Lomnici
    - 23. 04. 2013 - Návšteva synagógy a múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši
    - 30. 10. 2012 - Najstarší prvák Akadémie ozbrojených síl
    - 10. 10. 2012 - Študijná cesta prvákov UTV
    - 24. 9. 2012 - Otvorenie novej Univerzity tretieho veku - imatrikulácia
 

 Informácie o službách AOS
  • Akademická knižnica AOS - www.akaos.sk
  • Telovýchovné zariadenia - prevádzka tel. zariadení
  • Stravovacie zariadenie, kuchyňa - obed, výber spravidla z troch druhov jedál - 2,60 €, výberové jedlo 3,80 €
 späť   
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 23. 3. 2017