KURZ NÁRODNEJ BEZPEČNOSTI
    
Charakteristika kurzu:
    Kurz národnej bezpečnosti predstavuje vzdelávaciu aktivitu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Liptovskom Mikuláši (AOS) vykonávanú pod odbornou gesciou Sekcie obrannej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy Ministerstva obrany SR.
    Forma štúdia: Denné štúdium

    Dĺžka štúdia: 26 týždňov

    Požiadavky na účastníka kurzu
  • vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
  • aktívna znalosť anglického jazyka v rozsahu STANAG 6001 – SLP 2-3,
  • schopnosť komunikovať a pracovať s odbornou literatúrou publikovanou v angličtine,
  • platná bezpečnostná previerka na stupeň utajenia TAJNÉ, NATO SECRET a EU SECRET.

  • V prípade profesionálnych vojakov dôstojník v hodnosti podplukovník, plukovník a absolvent Vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu (VVŠK) alebo iného porovnateľného kurzu v zahraničí.

    Program kurzu


Kontakt:
 
Centrum vzdelávania
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
031 01 Liptovský Mikuláš
 
tel.: 0960/422410, 0960/422853
fax: 0960/422011
e-mail: kk@aos.sk
web KNB: www.aos.sk/knb
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021