KONTAKTY

 
  Riaditeľ centra vzdelávania
 plk. Ing. Jozef WESSELÉNYI, Ph.D. +421 960 422410  jozef.wesselenyi@aos.sk
 
  Samostatný referent
 Ing. Eva OBRCIANOVÁ +421 960 422210  eva.obrcianova@aos.sk

 
 
  Oddelenie národných kurzov
 pplk. Ing. Milan ŠVRLO +421 960 422506  milan.svrlo@aos.sk
 rtm. Michala LAKOMČÍKOVÁ +421 960 422912  michala.lakomcikova@aos.sk
 
  Oddelenie medzinárodných kurzov
 mjr. Ing. Roman KRÁĽ +421 960 422711  roman.kral@aos.sk
 Ing. Zuzana BRESTOVSKÁ +421 960 422716  zuzana.brestovska@aos.sk
 
  Školiace pracovisko elektrotechnikov (ŠPE)
 Ing. Rudolf HUNA +421 960 423925  rudolf.huna@aos.sk
 kpt. Ing. Patrik MACALÁK +421 960 422456  patrik.macalak@aos.sk
 

Adresa:
Centrum vzdelávania
Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
Demänová 393
P.O.BOX 9
031 06 Liptovský Mikuláš 6
 
e-mail: cv@aos.sk
web CV: www.aos.sk/cv
 
 
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 4. 2. 2019