KONTAKTY

 
  Riaditeľ centra vzdelávania
 plk. Ing. Tomáš NOVOTNÝ, PhD. MSc. +421 960 422410  tomas.novotny@aos.sk
 
  Samostatný referent
 Mgr. Magdaléna URSÍNYOVÁ +421 960 422716  magda.ursinyova@aos.sk

 
  Oddelenie kariérnych kurzov
 pplk. Ing. Ivan IVANIČ +421 960 422853  ivan.ivanic@aos.sk
 Ing. Eva OBRCIANOVÁ +421 960 422210  eva.obrcianova@aos.sk
 
  Oddelenie odborných kurzov
 pplk. Ing. Milan ŠVRLO +421 960 422506  milan.svrlo@aos.sk
 rtm. Michala LAKOMČÍKOVÁ +421 960 422912  michala.lakomcikova@aos.sk
 
  Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov (ISOC)
 pplk. Ing. Jozef WESSELÉNYI, Ph.D. +421 960 422710
 +421 903 824726
 jozef.wesselenyi@aos.sk
 
  Školiace pracovisko elektrotechnikov (ŠPE)
 Ing. Rudolf HUNA +421 960 423925  rudolf.huna@aos.sk
 kpt. Ing. Patrik MACALÁK +421 960 422456  patrik.macalak@aos.sk
 

Adresa:
Centrum vzdelávania
Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
Demänová 393
031 06 Liptovský Mikuláš 6
 
e-mail: cv@aos.sk
web CV: www.aos.sk/cv
 
 
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 29. 11. 2017