AKTUALITY  

 

Pripravované akcie


  12. - 16. 3. 2018
    Odborná spôsobilosť elektrotechnikov
 
  26. 3. 2018
    AOP revíznych technikov (ŠPE)

 
Otvorenie 15. Vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu
Dňa 5. marca 2018 sa na pôde AOS začal 15. Vyšší veliteľsko-štábny kurz, ktorý príhovorom slávnostne otvoril prorektor pre vedu doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD.
viac... 
 
Začal ISOC 18
Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - International Staff Officers' Course (ISOC) začal dňa 26. februára 2018.
viac... 
 
Otvorenie 18. DKAVŠ
Dňa 26. februára 2018 sa na pôde Akadémie ozbrojených síl začal 18. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl.
viac... 
 
Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach
Odborný seminár „Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach (Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov)“ vstúpil 22. februára 2018 už do svojho 26. ročníka.
viac... 
 
Slávnostné ukončenie 17. DKAVŠ
Dňa 26. januára 2018 a 9. februára bolo vykonané slávnostné ukončenie DKAVŠ v ďalších vojenských odbornostiach.
viac... 
 
Prví absolventi 17. DKAVŠ
Prorektor pre vojenské veci pasoval 12. januára 2018 do prvej dôstojníckej hodnosti „poručík/poručíčka“ prvých 8 absolventov 17. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl.
viac... 
 
 Udalosti v roku 2017
 
 Udalosti v roku 2016
 
 Udalosti v roku 2015
 
 Udalosti v roku 2014
 
 Udalosti v roku 2013
 
 Udalosti v roku 2012
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 13. 3. 2018