AKTUALITY  

 

Pripravované akcie

  3. - 7. 6. 2019
Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO (CV)
 
  7. 6. 2019
Slávnostné promócie UTV (UTV)
 
  10. 6. 2019
AOP elektrotechnikov (ŠPE)
 
  10. - 13. 6. 2019
CISCO, sieťová akadémia - CCNA, 4. semester 2. časť (KtI)
 
  17. - 21. 6. 2019
Výchova a vzdelávanie - OP elektrotechnikov 01.2 (ŠPE)
 
  21. 6. 2019
Slávnostné ukončenie VVŠK 16 (VVŠK)
 
  27. 6. 2019
Výchova a vzdelávanie - AOP revíznych technikov (ŠPE)
 

 
Samostatný štábny nácvik 16. VVŠK
Od 27. mája 2019 sa účastníci 16. vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu zúčastňujú dvojtýždňového samostatného štábneho nácviku.
viac... 
 
Univerzita tretieho veku na exkurzii v Ústave včelárstva
Absolventi kurzu „Včelie produkty pre výživu, zdravie i krásu“ navštívili dňa 29. apríla 2019 Výskumný ústav včelárstva v Liptovskom Hrádku.
viac... 
 
Ukončenie kurzu ISOC 20
Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov (ISOC), ktorý začal 25. februára 2019, bol ukončený slávnostnou ceremóniou 26. apríla 2019.
viac... 
 
Kurz „Vyzbrojovanie I“
V AOS sa v dňoch 8. - 12. apríla 2019 uskutočnil kurz „Vyzbrojovanie I“, ktorý organizovala Katedra logistického zabezpečenia AOS.
viac... 
 
15. futsalový turnaj riaditeľa centra vzdelávania
V športovej hale AOS sa 8. apríla 2019 uskutočnil 15. futsalový turnaj „O putovný pohár riaditeľa centra vzdelávania“.
viac... 
 
Ukončenie 19. DKAVŠ v najpočetnejších odbornostiach
V termíne od 24. septembra 2018 do 29. marca 2019 bol Centrom vzdelávania AOS organizovaný 19. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ) v najpočetnejších vojenských odbornostiach.
viac... 
 
Logistika I.
Katedra logistického zabezpečenia AOS realizovala v dňoch 18. - 20. marca 2019 odborný kurz „Logistika I“.
viac... 
 
Otvorenie 16. vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu
Dňa 11. marca 2019 sa na pôde AOS začal 16. vyšší veliteľsko-štábny kurz, ktorý svojím príhovorom slávnostne otvoril prorektor pre vzdelávanie AOS doc. Ing. Peter Spilý, PhD.
viac... 
 
Začal sa v poradí 20. DKAVŠ
V AOS bol 4. marca 2019 slávnostne otvorený 20. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ).
viac... 
 
Kurz náčelníkov kontrolných technických staníc
Katedra strojárstva Akadémie ozbrojených síl organizovala v dňoch 4. - 8. marca 2019 odborný kurz pre náčelníkov kontrolných technických staníc (N KTS) v Ozbrojených silách SR.
viac... 
 
Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach a elektrických inštaláciách
Školiace pracovisko elektrotechnikov v AOS organizovalo už 27. ročník odborného seminára s názvom „Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach a elektrických inštaláciách“ s podtitulom Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov.
viac... 
 
Začal sa ISOC 20
20. Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - International Staff Officers' Course (ISOC) bol otvorený v AOS dňa 25. februára 2019.
viac... 
 
Rastrová a vektorová grafika
V dňoch 18. - 22. februára 2019 sa na Katedre informatiky Akadémie ozbrojených síl konal odborný kurz s názvom „Rastrová a vektorová grafika“.
viac... 
 
 Udalosti v roku 2018
 
 Udalosti v roku 2017
 
 Udalosti v roku 2016
 
 Udalosti v roku 2015
 
 Udalosti v roku 2014
 
 Udalosti v roku 2013
 
 Udalosti v roku 2012
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 4. 2. 2019