AKTUALITY  

 
Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - ISOC 21
Slávnostnou ceremóniou bol 6. decembra 2019 ukončený 21. Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov, ktorého sa zúčastnilo 18 dôstojníkov z Českej republiky, Slovenskej republiky a Ukrajiny.
viac... 
 
Záverečné skúšky účastníkov 21. DKAVŠ – VVP
Vedomosti študentov 21. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ) z predmetov všeobecnej vojenskej prípravy preverila skúšobná komisia rektora AOS.
viac... 
 
Ukončenie 24. základného veliteľsko – štábneho kurzu
24. základný veliteľsko-štábny kurz, ktorý bol v gescii Centra vzdelávania AOS, prebiehal v termíne od 23. septembra do 29. novembra 2019.
viac... 
 
Ukončenie 20. DKAVŠ v 14 vojenských odbornostiach
V termíne od 4. marca 2019 až do 22. novembra 2019 bol Centrom vzdelávania AOS organizovaný 20. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl v 14 vojenských odbornostiach.
viac... 
 
Návšteva predstaviteľov War College z Iraku
AOS navštívila v dňoch 26. - 27. 9. 2019 delegácia štyroch generálov z Vojenskej fakulty (War College) Univerzity obrany vojenských štúdií v Bagdade (Irak).
viac... 
 
Začal sa v poradí 21. DKAVŠ
V Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika bol 23. septembra 2019 slávnostne otvorený 21. dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ).
viac... 
 
 Udalosti v roku 2019
 
 Udalosti v roku 2018
 
 Udalosti v roku 2017
 
 Udalosti v roku 2016
 
 Udalosti v roku 2015
 
 Udalosti v roku 2014
 
 Udalosti v roku 2013
 
 Udalosti v roku 2012
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 4. 2. 2019