AKTUALITY  

 

Pripravované akcie


  4. - 8. 6. 2018
Výchova a vzdelávanie - OP bezpečnostných technikov (ŠPE)
 
  11. 6. 2018
Výchova a vzdelávanie - AOP elektrotechnikov (ŠPE)
 
  11. - 14. 6. 2018
CISCO, sieťová akadémia - CCNA, 4. semester (Kt.I)
 
  15. 6. 2018
Slávnostné ukončenie VVŠK 15 (CV)
 
  18. - 22. 6. 2018
Výchova a vzdelávanie - OP elektrotechnikov (ŠPE)
 
  11. 6. 2018
Promócie absolventov UTV 2. ročník (odd. OK, CV)
 
  25. - 26. 6. 2018
Výchova a vzdelávanie - OP bezpečnostných technikov (ŠPE)
 
  9. 7. 2018
Výchova a vzdelávanie - AOP revíznych technikov (ŠPE)
 

 
Promócie UTV v akademickom roku 2017/2018
Dňa 21. júna 2018 sa v aule AOS konala slávnostná promócia absolventov Univerzity tretieho veku pri AOS.
viac... 
 
Krátkodobý odborný kurz „Palebná podpora“
V dňoch 20. až 22. júna 2018 sa na pôde Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši uskutočnil kurz „Palebná podpora“.
viac... 
 
Ďalší absolventi 18. DKAVŠ
Riaditeľ centra vzdelávania AOS pasoval 15. júna 2018 do prvej dôstojníckej hodnosti „poručík“ ďalších absolventov 18. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl.
viac... 
 
52 úspešných absolventov Vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu
Úspešnou obhajobou záverečnej práce splnilo poslednú podmienku na absolvovanie kurzu 52 profesionálnych vojakov OS SR. Získali tak požadované vzdelanie na povýšenie do hodnosti podplukovník a plukovník.
viac... 
 
Kurz „Palebná podpora pre sily špeciálneho určenia“
V týždni od 4. 6. do 8. 6. 2018 sa uskutočnil krátkodobý odborný kurz vo Vojenskom technickom a skúšobnom ústave (VTSÚ) Záhorie pod názvom „Palebná podpora pre sily špeciálneho určenia“.
viac... 
 
Prví absolventi 18. DKAVŠ
Riaditeľ Centra vzdelávania AOS pasoval 8. júna 2018 do prvej dôstojníckej hodnosti „poručík/poručíčka“ prvých 8 absolventov 18. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl.
viac... 
 
Slávnostný akt podpisu riadiacej dokumentácie
medzinárodného kurzu plánovacieho procesu na operačnej úrovni
V rámci programu konferencie 2018 Combined Training sa v NATO School Oberamergau (SRN) konal workshop disciplíny globálneho programovania Pozemné operácie NATO (NATO LandOps).
viac... 
 
Krízový manažment, IZS a CO
Katedra bezpečnosti a obrany AOS zrealizovala v spolupráci s Centrom vzdelávania AOS kurz pod názvom „Krízový manažment, integrovaný záchranný systém a civilná ochrana“.
viac... 
 
Ukončenie kurzu ISOC 18
Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov, ktorý začal 26. februára 2018 bol ukončený slávnostnou ceremóniou dňa 27. apríla 2018.
viac... 
 
13. futsalový turnaj centra vzdelávania
V športovej hale Akadémie ozbrojených síl sa 25. apríla 2018 uskutočnil v poradí 13. futsalový turnaj „O putovný pohár riaditeľa centra vzdelávania".
viac... 
 
Kurz pre výkon sociálnych služieb, poradenstvo a kvalitu života
Katedra spoločenských vied a jazykov AOS v spolupráci s MO SR a Katedrou manažmentu AOS zorganizovala pilotný kurz pre príslušníkov rezortu obrany, ktorí budú od roku 2020 vykonávať funkciu „Odborník na sociálne služby, poradenstvo a kvalitu života“.
viac... 
 
V AOS sa cvičilo s využitím MILES 2000
V rámci predmetu taktická príprava sa v areáli AOS uskutočnilo skupinové cvičenie s prechodom k bojovej činnosti 44 príslušníkov Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl.
viac... 
 
17. DKAVŠ definitívne ukončený
Absolvent vojenskej odbornosti inžinierska letecká služba v špecializácii odborník inžinierskej leteckej služby pre rádiotechnické vybavenie lietadla "uzavrel" 17. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl.
viac... 
 
Logistika I
V Akadémii ozbrojených síl sa v dňoch 19. - 23. marca 2018 konal odborný kurz Logistika I. Kurz organizovala Katedra manažmentu a Centrum vzdelávania AOS.
viac... 
 
Ukončenie DKAVŠ v odbornostiach A20, A50 a G30
V termíne od 25. septembra 2017 do 9. marca 2018 bol Centrom vzdelávania AOS organizovaný 17. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl pre vojenské odbornosti letectvo, inžinierska letecká služba a ženijná podpora a EOD.
viac... 
 
Otvorenie 15. Vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu
Dňa 5. marca 2018 sa na pôde AOS začal 15. Vyšší veliteľsko-štábny kurz, ktorý príhovorom slávnostne otvoril prorektor pre vedu doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD.
viac... 
 
Začal ISOC 18
Medzinárodný kurz pre štábnych dôstojníkov - International Staff Officers' Course (ISOC) začal dňa 26. februára 2018.
viac... 
 
Otvorenie 18. DKAVŠ
Dňa 26. februára 2018 sa na pôde Akadémie ozbrojených síl začal 18. Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl.
viac... 
 
Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach
Odborný seminár „Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach (Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov)“ vstúpil 22. februára 2018 už do svojho 26. ročníka.
viac... 
 
Slávnostné ukončenie 17. DKAVŠ
Dňa 26. januára 2018 a 9. februára bolo vykonané slávnostné ukončenie DKAVŠ v ďalších vojenských odbornostiach.
viac... 
 
Prví absolventi 17. DKAVŠ
Prorektor pre vojenské veci pasoval 12. januára 2018 do prvej dôstojníckej hodnosti „poručík/poručíčka“ prvých 8 absolventov 17. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl.
viac... 
 
 Udalosti v roku 2017
 
 Udalosti v roku 2016
 
 Udalosti v roku 2015
 
 Udalosti v roku 2014
 
 Udalosti v roku 2013
 
 Udalosti v roku 2012
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 4. 9. 2018