Science&Military

Anglická verzia   Slovenská verzia   Posledná aktualizácia: 31-01-2012

Adresa:
SCIENCE & MILITARY                            VZOR PRÍSPEVKU
Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš

Tel.:  +421 - 960 - 423065
Fax.: +421 - 960 - 423338  
Email.: anna.romancikova@aos.sk


Časopis Science & Military je zaradený do nasledovných multiodborových databáz ProQuest Central:
  • PQ Science Journals
  • PQ Military Collection
  • PQ Computing
  • PQ Telecommunications
  • Illustrata: Technology
  • Forthcoming Technology Research Database (TRD) full text packages.
Štatistika využiteľnosti časopisu za 2010 v PQ Central

Informácie o  databázach sú dostupné na adrese: http://proquest.umi.com/login.

19-03-2011 Science & Military
Redakcia prijíma príspevky do časopisu Science & Military 1/2012. Príspevky v anglickom jazyku je možné zaslať redakcii časopisu na adresu anna.romancikova@aos.sk do 29. 2. 2012.

Partneri časopisu:
Obrana a strategie

2009 by webmaster, optimalizované pre IE 1024x768  Made with Nvu