Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 23. 08. 2019        
 Hlavná stránka 
 Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika
VEDENIE AKADÉMIE

Rektor

doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc.
 
 
   telefón: +421 960 422222
   fax: +421 44 5522237
   e-mail:  rektor@aos.sk    e-mail:  jozef.puttera@aos.sk
 
 
 
    Životopis
  Osobné údaje
  Dátum narodenia: 1961
  Vzdelanie a kvalifikácia
 • 1996 Docent v odbore Teoretická elektrotechnika;
 • 2003 Strategic studies Course, Lancaster University, Veľká Británia;
 • 2000 jazykový kurz v St John University York, Veľká Británia;
 • 1991 CSc., Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš;
 • 1985 Ing., Vojenská vysoká technická škola, Liptovský Mikuláš.
  Študijné pobyty
 • 1989 Wojskowa akademia techniczna, Warsawa, Poľsko.
  Pracovné pozície
 • 2012 - 2015 prorektor pre vzdelávanie Akadémie ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš;
 • 2009 - 2012 vedúci katedry elektroniky Akadémie ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš;
 • 2005 - 2009 docent katedry elektroniky Akadémie ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš;
 • 2003 - 2004 prorektor Akadémie ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš, profesionálny vojak;
 • 1990 - 2003 starší učiteľ, docent, vedúci katedry; Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš, profesionálny vojak;
 • 1987 - 1990 interná vedecká ašpirantúra, Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš, profesionálny vojak;
 • 1985 - 1987 starší technik – učiteľ, VÚ 5336 Karviná, výcvikové stredisko PVOŠ;
 • 1980 - 1985 študent, Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš.
  Členstvo v organizáciách
 • člen Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti;
 • člen programového výboru konferencie Magnetic Measurements;
 • predseda programového výboru konferencie New Trends in Signal Processing.
  Vyznamenania
 • 2003 medaila za rozvoj Vojenskej akadémie udelená Vojenskou akadémiou v Liptovskom Mikuláši.
  Projekty výskumu a vývoja, štúdie
  Podieľal sa na výskume, vývoji a spracovaní štúdií v týchto oblastiach:
 • vojenské spravodajstvo a elektronický boj;
 • senzory elektronického prieskumu;
 • senzory v aplikáciách boja proti terorizmu;
 • číslicové spracovanie signálov.

 • Zúčastnil sa riešenia viacerých národných a medzinárodných projektov v oblastiach profesionálneho záujmu.
  Je spoluautorom troch patentov.
  Výsledky výskumu a vývoja publikoval na národnej a medzinárodnej úrovni.

Prorektor pre vzdelávanie

doc. Ing. Peter SPILÝ, PhD.
 
 
   telefón:  +421 44 5549134
   telefón:  +421 960 423033
   e-mail:   peter.spily@aos.sk
 
 
 
    Životopis
  Osobné údaje
  Rok narodenia: 1959
  Vzdelanie a kvalifikácia
 • 2009 - kurz NATO in Transformation, NATO Defense College, Rím;
 • 2007 - štátna skúška z anglického jazyka, Štátna jazyková škola pri Gymnáziu M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš;
 • 2005 - kurz anglického jazyka (STANAG 6001), Jazykový inštitút, detašované pracovisko, Trenčín;
 • 2001 - docent v odbore operačné a bojové použitie pozemného vojska, VA, Liptovský Mikuláš;
 • 1999 - akademický kurz, odbor veliteľsko-štábny, VA, Liptovský Mikuláš;
 • 1994 - kandidát vojenských vied v odbore operačné a bojové použitie druhov vojsk, špeciálne technické a tylové zabezpečenie, VA, Liptovský Mikuláš;
 • 1983 - vysokoškolské, Ing., odbor pozemné stavby, SVŠT SF, Bratislava.
  Pracovné pozície
 • 2009 - docent, Katedra bezpečnosti a obrany, AOS, Liptovský Mikuláš;
 • 2008 - 2009 - vedúci, Ústav bezpečnosti, AOS, Liptovský Mikuláš;
 • 2007 - 2008 - zástupca veliteľa, Centrum kariérneho rozvoja, NAO, Liptovský Mikuláš;
 • 2006 - 2007 - veliteľ, Vyšší veliteľsko-štábny kurz centra kariérneho rozvoja, NAO, Liptovský Mikuláš;
 • 2004 - 2006 - vedúci, Katedra pozemných síl, AOS, Liptovský Mikuláš;
 • 2004 - prodekan pre študijnú a pedagogickú činnosť, Fakulta pozemného vojska, VA, Liptovský Mikuláš;
 • 2002 - 2004 - vysokoškolský učiteľ, Katedra bojovej podpory, VA, Liptovský Mikuláš;
 • 1996 - 2002 - vedúci skupiny, Katedra ženijného vojska, VA, Liptovský Mikuláš;
 • 1994 - 1996 - odborný asistent, Katedra ženijného vojska, VA, Liptovský Mikuláš;
 • 1991 - 1993 - asistent, Katedra vševojskovej prípravy, VVTŠ, Liptovský Mikuláš;
 • 1986 - 1991 - odborný asistent - náčelník ženijnej služby, Katedra vševojskovej prípravy, VVTŠ, Liptovský Mikuláš;
 • 1984 - 1986 - asistent, Katedra vševojskovej prípravy, VVTŠ, Liptovský Mikuláš.
  Vyznamenania
 • 2012 - pamätná medaila za rozvoj Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.
  Projekty výskumu a vývoja, štúdie
  Podiel na výskume, vývoji a spracovaní štúdií v oblastiach:
 • Smart Information for Mission Success (projekt EDA);
 • SITCEN - Situačné centrum Slovenskej republiky;
 • Modelovanie operácií medzinárodného krízového manažmentu v asymetrickom prostredí;
 • Tendencie vývoja bezpečnostného prostredia v Afganistane v kontexte operácií medzinárodného krízového manažmentu;
 • Analýza bezpečnostného prostredia, rizík a možnosti eliminácie hrozieb;
 • Modelovanie asymetrických hrozieb;
 • Analýza stavu výzbroje a výstroja pozemných síl OS SR a jej bojovej efektívnosti;
 • Optimalizácia ženijných opatrení zabezpečenia vševojskového boja.

Prorektor pre vedu

prof. Ing. Marcel HARAKAĽ, PhD.
 
 
   telefón: +421 960 423333
   fax: +421 44 5522247
   e-mail:  marcel.harakal@aos.sk
 
 
 
    Životopis
  Osobné údaje
  Rok narodenia: 1958
  Prehľad o vzdelaní a dosiahnutej kvalifikácii
 • 1983 - vysokoškolské, Ing., 1983, SVŠT EF v Bratislave, Mikroelektronika, elektronické a mikroelektronické prvky;
 • 1997- doktorandské štúdium, PhD., Fakulta zabezpečenia velenia, Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši, vedný odbor Umelá inteligencia;
 • 2002 - vedecko-pedagogická hodnosť docent v odbore: Elektronika a telekomunikačná technika, Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši;
 • 2018 - vedecko-pedagogická hodnosť profesor v odbore: Vojenské spojovacie a informačné systémy, Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika.
  Priebeh a zoznam doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia
 • 1983-1988: Výskumno-vývojový pracovník Vojenský technický ústav 060, Liptovský Mikuláš;
 • 1989-1991: Asistent skupiny technických prostriedkov počítačov, Katedra automatizovaných systémov riadenia a výpočtovej techniky VVTŠ, Liptovský Mikuláš;
 • 1991-1993: Asistent skupiny technických prostriedkov počítačov, Katedra technickej kybernetiky VVTŠ, Liptovský Mikuláš;
 • 1993-1996: Odborný asistent skupiny technických prostriedkov počítačov, Katedra informatiky a výpočtovej techniky VA, Liptovský Mikuláš;
 • 1997-2003: Vedúci skupiny technických prostriedkov počítačov, Katedra informatiky a výpočtovej techniky VA, Liptovský Mikuláš;
 • 2003-2004: Zástupca vedúceho katedry, Katedra informatiky a výpočtovej techniky VA, Liptovský Mikuláš;
 • 2004 – 2012: Vedúci katedry, Katedra informatiky, AOS, Liptovský Mikuláš.
  Študijné odbory v ktorých pôsobí
 • 9.2.4 Počítačové inžinierstvo – garant št. programu BC. štúdia Počítačové systémy siete a služby;
 • 9.2.1 Informatika, školiteľ PhD.
 • 8.4.6 Vojenské spojovacie a informačné systémy, školiteľ PhD.
  Významné vedecké a odborné aktivity
 • člen vedeckej rady AOS gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši od roku 2004 až doteraz;
 • podpredseda komisie pre priemyselné vlastníctvo na AOS gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši od roku 2004 až doteraz;
 • člen komisie pre stratégiu budovania informačného systému na AOS gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši od roku 2004 až doteraz;
 • člen edičnej komisie AOS gen. M.R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši v rokoch 2004- 2007, 2011;
 • člen komisie pre schvaľovanie vedeckých projektov akademickej grantovej agentúry AGA na AOS v rokoch 2006-2007;
 • člen komisie pre “Koncepciu rozvoja komunikačných a informačných systémov v rezorte ministerstva obrany SR“;
 • člen Národného tímu technických expertov na posudzovanie tovarov a technológií dvojakého použitia a vojenského materiálu, Ministerstva hospodárstva SR.
 • člen pracovnej skupiny NATO RTO – SAS -065 - Studies, Analysis and Simulation – C2 Maturity Model group v roku 2006-2009;
 • viceprezident Slovenskej asociácie dodávateľov a používateľov vojenských komunikačných a informačných systémov AFCEA Slovak Chapter.
  Jazykové znalosti
 • anglicky, nemecky, rusky.

Prorektor pre vojenské veci

plukovník Ing. Ľubomír MATTA
 
 
   telefón: +421 960 422700
   e-mail:  lubomir.matta@aos.sk
 
 
 
    Životopis
  Osobné údaje
  Rok narodenia: 1968
  Vzdelanie
 • 1974 - 1982 Základná deväťročná škola Lemešany, okr. Prešov
 • 1982 - 1986 Vojenské gymnázium SNP, Banská Bystrica
 • 1986 - 1990 Fakulta PVO pozemného vojska ,VVTŠ Liptovský Mikuláš
 • 1999 - Účelový kurz 1. stupňa, katedra PVO PV, VA Liptovský Mikuláš
 • 2000 - 2001 Akademický kurz pozemného vojska, ÚSO, VA Liptovský Mikuláš
  Priebeh služby
 • 1990 - 1991 Veliteľ 2. palebnej čaty, 10. pl. pluk Poprad
 • 1991 - 1993 Veliteľ 2. palebnej batérie, 10. pl. pluk Poprad
 • 1993 - 1995 Veliteľ batérie RL prieskumu a velenia, VSV PVO Poprad
 • 1995 - 1999 Náčelník učebnej skupiny, VSV PVO Poprad
 • 1999 - 2001 Zástupca veliteľa, VSV PVO Poprad
 • 2001 - 2002 Veliteľ výcvikového pl. oddielu, VZ PVO Poprad
 • 2003 - 2004 Zástupca veliteľa, VZ PVO Poprad
 • 2004 - 2005 Veliteľ VVP Javorina, VZr Kežmarok - Záľubica
 • 2005 - 2008 Veliteľ Základnej výcvikovej školy, Martin
 • 2008 - 2009 Veliteľ OVŠ Let, PVO, KIS a EPs, Mokraď
 • 2009 - 2010 Veliteľ Opravárenského práporu, Martin
 • 2010 - 2012 Náčelník odboru PV - ZR PÚ, Liptovský Mikuláš
 • 2012 - 2013 Náčelník štábu PÚ OS SR, Liptovský Mikuláš
 • od 15. 3. 2013 Prorektor pre vojenské veci, AOS Liptovský Mikuláš
  Jazykové znalosti
 • 2003 - Jazykový kurz SLP - 1 AJ, VA Liptovský Mikuláš
 • 2007 - Jazykový kurz SLP - 2 AJ, DJP Martin

Kvestor

Ing. Dušan MESÁROŠ
 
 
   telefón:  +421 960 423003

   e-mail:   dusan.mesaros@aos.sk
 
 
 

Predseda akademického senátu

Ing. Vladimír ANDRASSY, PhD.
 
 
   telefón:  +421 960 422695
   e-mail:  vladimir.andrassy@aos.sk
 
 
 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     28. 8. a 12. 9. 2019
   Obhajoby dizertačných prác
 
     18. 9. 2019 o 9:00 h
   Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
 
 Konferencie
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. augusta 2019   (41028)