Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 28. 02. 2021        
 Hlavná stránka 
 Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika
VEDENIE AKADÉMIE

Rektor

doc. Ing. Jozef PUTTERA, CSc.
 
 
   telefón: +421 960 422222
   fax: +421 44 5522237
   e-mail:  rektor@aos.sk    e-mail:  jozef.puttera@aos.sk
 
 
 
    Životopis
  Osobné údaje
  Dátum narodenia: 1961
  Vzdelanie a kvalifikácia
 • 1996 Docent v odbore Teoretická elektrotechnika;
 • 2003 Strategic studies Course, Lancaster University, Veľká Británia;
 • 2000 jazykový kurz v St John University York, Veľká Británia;
 • 1991 CSc., Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš;
 • 1985 Ing., Vojenská vysoká technická škola, Liptovský Mikuláš.
  Študijné pobyty
 • 1989 Wojskowa akademia techniczna, Warsawa, Poľsko.
  Pracovné pozície
 • 2012 - 2015 prorektor pre vzdelávanie Akadémie ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš;
 • 2009 - 2012 vedúci katedry elektroniky Akadémie ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš;
 • 2005 - 2009 docent katedry elektroniky Akadémie ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš;
 • 2003 - 2004 prorektor Akadémie ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš, profesionálny vojak;
 • 1990 - 2003 starší učiteľ, docent, vedúci katedry; Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš, profesionálny vojak;
 • 1987 - 1990 interná vedecká ašpirantúra, Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš, profesionálny vojak;
 • 1985 - 1987 starší technik – učiteľ, VÚ 5336 Karviná, výcvikové stredisko PVOŠ;
 • 1980 - 1985 študent, Vysoká vojenská technická škola, Liptovský Mikuláš.
  Členstvo v organizáciách
 • člen Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti;
 • člen programového výboru konferencie Magnetic Measurements;
 • predseda programového výboru konferencie New Trends in Signal Processing.
  Vyznamenania
 • 2003 medaila za rozvoj Vojenskej akadémie udelená Vojenskou akadémiou v Liptovskom Mikuláši.
  Projekty výskumu a vývoja, štúdie
  Podieľal sa na výskume, vývoji a spracovaní štúdií v týchto oblastiach:
 • vojenské spravodajstvo a elektronický boj;
 • senzory elektronického prieskumu;
 • senzory v aplikáciách boja proti terorizmu;
 • číslicové spracovanie signálov.

 • Zúčastnil sa riešenia viacerých národných a medzinárodných projektov v oblastiach profesionálneho záujmu.
  Je spoluautorom troch patentov.
  Výsledky výskumu a vývoja publikoval na národnej a medzinárodnej úrovni.

Prorektor pre vzdelávanie

plk. Ing. Aurel SABÓ, PhD.
 
 
   telefón:  +421 44 5549134
   telefón:  +421 960 423033
   e-mail:   aurel.sabo@aos.sk
 
 
 
    Životopis
  Osobné údaje
  Rok narodenia: 1972
  Vzdelanie a kvalifikácia
 • 2019 - kurz systému LETVIS MIL SIM 05 – správa a administrácia;
 • 2009 - CISCO sieťová akadémia – CCNA;
 • 2006 - dôstojnícky kurz NATO – škola NATO, Oberramergau, Spolková republika Nemecko;
 • 2004 - kurz štábnych dôstojníkov – Joint Staff Officer Course (JSOC), Liptovský Mikuláš;
 • 2003 - PhD., Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš;
 • 2001 - jazykový kurz v NATO Multinational Language Training Centre, Budapešť, Maďarská republika;
 • 1996 - Ing., Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš.
  Pracovné pozície
 • 2016 - 2019 - riaditeľ Simulačného centra, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš;
 • 2012 - 2016 - zástupca veliteľa, Základňa mobilných komunikačných a informačných systémov, Ružomberok;
 • 2012 - náčelník oddelenia JVB, Veliteľstvo EUFOR - operácia ALTHEA, Sarajevo, Bosna a Hercegovina;
 • 2011 - vedúci starší dôstojník, Veliteľstvo EUFOR - operácia ALTHEA, Sarajevo, Bosna a Hercegovina;
 • 2010 - 2011 - zástupca veliteľa, Základňa mobilných komunikačných a informačných systémov, Ružomberok,;
 • 2008 - 2010 - náčelník 3. centra mobilných KIS, Základňa mobilných komunikačných a informačných systémov, Ružomberok;
 • 2008 - náčelník Oddelenia rádiových systémov, Základňa mobilných komunikačných a informačných systémov, Ružomberok;
 • 2004 - 2008 - vedúci dôstojník Vstupného odborného dôstojníckeho kurzu, Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika, Liptovský Mikuláš;
 • 2004 - lektor skupiny lektorov BOIaKIS, Centrum výcviku a inštruktáže, Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika, Liptovský Mikuláš;
 • 2003 - 2004 - odborný asistent, Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš;
 • 1996 - 2003 - asistent, Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš;
 • 1993 - 1996 - študent, Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš;
 • 1991 - 1993 - študent, Vojenská akadémia, Brno, Česká republika.
  Vyznamenania
 • 2019 - pamätná medaila Riaditeľa krajského vojenského veliteľstva k 15. výročiu vzniku Krajského vojenského veliteľstva Pardubice;
 • 2018 - pamätná medaila ministra obrany SR a náčelníka GŠ OS SR k 25. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky;
 • 2017 - pamätná medaila rektora Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika;
 • 2015 - čestný odznak Ozbrojených síl Slovenskej republiky III. triedy;
 • 2014 - vojenská medaila za vernosť Ozbrojeným silám Slovenskej republiky III. stupňa;
 • 2014 - pamätná medaila Veliteľa Síl výcviku a podpory pri príležitosti skončenia činnosti Veliteľstva síl výcviku a podpory Ozbrojených síl SR;
 • 2014 - pamätná medaila pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do NATO;
 • 2013 - odznak Vojnový veterán Ministerstva obrany SR;
 • 2013 - pamätná medaila náčelníka GŠ OS SR k 20. výročiu vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky;
 • 2012 - pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii;
 • 2012 - pamätná medaila Veliteľa síl Európskej únie EUFOR;
 • 2011 - medaila Vysokého predstaviteľa EU pre zahraničné záležitosti a bezpečnostnú politiku za službu;
 • 2010 - odznak Náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky III. triedy;
 • 2009 - pamätná medaila Ministra obrany Slovenskej republiky II. stupňa;
 • 2006 - pamätná medaila Ministra obrany Slovenskej republiky III. stupňa.
  Projekty výskumu a vývoja, štúdie
  Podiel na výskume, vývoji a spracovaní štúdií v oblastiach:
 • vojenské spravodajstvo a elektronický boj;
 • senzory elektronického prieskumu;
 • senzory v aplikáciách boja proti terorizmu;
 • číslicové spracovanie signálov;
 • simulačné technológie.
Zúčastnil sa riešenia viacerých národných a medzinárodných projektov v oblastiach profesionálneho záujmu. Výsledky výskumu a vývoja publikoval v zborníkoch z medzinárodných a národných vedeckých konferencií na témy senzorov, spracovania signálov a snímania magnetického poľa, prednášal na konferenciách v oblasti mobilných nasaditeľných komunikačných systémov, v oblasti modelovania a simulačných technológií, vykonával pedagogickú činnosť v oblasti teórie elektrických obvodov, signálov a sústav, ako aj číslicového spracovania a analýzy signálov.

Prorektor pre vedu

doc. Ing. Boris ĎURKECH, CSc.
 
 
   telefón: +421 960 423333
   fax: +421 44 5522247
   e-mail:  boris.durkech@aos.sk
 
 
 


Prorektor pre kvalitu a rozvoj

doc. Ing. Vladimír ANDRASSY, PhD.
 
 
   telefón: +421 960 42
   e-mail:  vladimir.andrassy@aos.sk
 
 
 


Prorektor pre vojenské veci

plukovník Ing. Ľubomír MATTA
 
 
   telefón: +421 960 422700
   e-mail:  lubomir.matta@aos.sk
 
 
 
    Životopis
  Osobné údaje
  Rok narodenia: 1968
  Vzdelanie
 • 1974 - 1982 Základná deväťročná škola Lemešany, okr. Prešov
 • 1982 - 1986 Vojenské gymnázium SNP, Banská Bystrica
 • 1986 - 1990 Fakulta PVO pozemného vojska ,VVTŠ Liptovský Mikuláš
 • 1999 - Účelový kurz 1. stupňa, katedra PVO PV, VA Liptovský Mikuláš
 • 2000 - 2001 Akademický kurz pozemného vojska, ÚSO, VA Liptovský Mikuláš
  Priebeh služby
 • 1990 - 1991 Veliteľ 2. palebnej čaty, 10. pl. pluk Poprad
 • 1991 - 1993 Veliteľ 2. palebnej batérie, 10. pl. pluk Poprad
 • 1993 - 1995 Veliteľ batérie RL prieskumu a velenia, VSV PVO Poprad
 • 1995 - 1999 Náčelník učebnej skupiny, VSV PVO Poprad
 • 1999 - 2001 Zástupca veliteľa, VSV PVO Poprad
 • 2001 - 2002 Veliteľ výcvikového pl. oddielu, VZ PVO Poprad
 • 2003 - 2004 Zástupca veliteľa, VZ PVO Poprad
 • 2004 - 2005 Veliteľ VVP Javorina, VZr Kežmarok - Záľubica
 • 2005 - 2008 Veliteľ Základnej výcvikovej školy, Martin
 • 2008 - 2009 Veliteľ OVŠ Let, PVO, KIS a EPs, Mokraď
 • 2009 - 2010 Veliteľ Opravárenského práporu, Martin
 • 2010 - 2012 Náčelník odboru PV - ZR PÚ, Liptovský Mikuláš
 • 2012 - 2013 Náčelník štábu PÚ OS SR, Liptovský Mikuláš
 • od 15. 3. 2013 Prorektor pre vojenské veci, AOS Liptovský Mikuláš
  Jazykové znalosti
 • 2003 - Jazykový kurz SLP - 1 AJ, VA Liptovský Mikuláš
 • 2007 - Jazykový kurz SLP - 2 AJ, DJP Martin

Kvestor

Ing. Dušan MESÁROŠ
 
 
   telefón:  +421 960 423003

   e-mail:   dusan.mesaros@aos.sk
 
 
 

Predseda akademického senátu

mjr. Ing. Jaroslav KOMPAN
 
 
   telefón:  +421 960 422717
   e-mail:  jaroslav.kompan@aos.sk
 
 
 
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 28. februára 2021   (97300)