Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 19. 04. 2019        
 Hlavná stránka


VOJENSKÁ SLUŽBA KADETOVVojenská služba kadetov začína v súlade so zákonom č. 346/2005 Z. z o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky dňom prijatia do štátnej služby, ktorý je zhodný s dňom nástupu na štúdium na AOS.
Dňom prijatia na vysokoškolské štúdium na AOS je uchádzač o štúdium personálnym rozkazom prijatý do služobného pomeru profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe a je ustanovený do funkcie kadet v hodnosti vojak 1. stupňa počas celej doby bakalárskeho štúdia.

Kadet je „ašpirant na dôstojnícku hodnosť“, ktorý študuje v akreditovanom vysokoškolskom programe a zároveň plní podmienky vojenského programu kadetov bakalárskeho štúdia.(odkaz na záložku výcvik – vojenský program kadetov). Podmienkou k absolvovaniu vojenského vysokoškolského štúdia je úspešné splnenie podmienok vojenského programu kadetov.

Počas plnenia študijných povinností pod vedením svojich veliteľov a inštruktorov kadeti:

 • získavajú základné vojenské teoretické vedomosti a praktické zručnosti,
 • získavajú schopnosti na vedenie tímu, družstva a čaty,
 • pokračujú v zbližovaní s vojenskými hodnotami,
 • osvojujú si vodcovské princípy a medziľudské vzťahy.

 •  

     Po úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia je kadet prijatý do dočasnej štátnej služby a vymenovaný do hodnosti poručík.

  Nároky kadetov počas prípravnej štátnej služby na naturálne a finančné zabezpečenie:

  • profesionálnemu vojakovi v prípravnej štátnej službe patrí 50 % hodnostného platu vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni. (§152 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
  • kadet je ubytovaný bezplatne v internáte Akadémie ozbrojených síl a je mu poskytnutá bezplatná celodenná strava počas celej doby štúdia,
  • bezplatné vzdelávanie,
  • bezplatná zdravotná starostlivosť,
  • bezplatné vydanie výstrojových súčiastok do vlastníctva po nástupe štátnej služby .

      
  gen. Dr. M. R. Štefánik
   

   
   Pripravované akcie
   
       18. - 20. 4. 2019
     Liturgické slávenie Veľkej noci
   
       2. - 3. 5. 2019 
     Generál M. R. Štefánik
  - 100. výročie úmrtia
   
       28. 5. 2019
     Študentská vedecká
  konferencia 2019
   
   Konferencie
   
      15. - 16. 5. 2019
  "Manažment ľudských zdrojov v ozbr. silách, bezpečnostných a záchranných zboroch"
   
   Oznamy
   
        Vo VIDEOGALÉRII:
   
      Vyšlo nové číslo
      AKADEMIKA
   
      Vo FOTOGALÉRII
  Workshop PVO krajín V4
   
      Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
  Science & Military
   
      Spoločné vyhlásenie
  ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
   
      Science & Military
   
      ŠPE - termíny ško-
  lenia 2019
   
      Zborník
  CSDP Olympiad 2016
   
      Centrálny register 
  pohľadávok štátu
   
     DPŠ 
    
   
     UTV 
    
   
     DETSKÁ UNIVERZITA 
    
   
   
   
    e-mail AOS  Stravovanie WEGA
   
    Facebook AOS  YouTube AOS
     NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
  © Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. apríla 2019   (6657)