Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 20. 02. 2020        
 Hlavná stránka


VOJENSKÁ SLUŽBA KADETOVVojenská služba kadetov začína v súlade so zákonom č. 346/2005 Z. z o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky dňom prijatia do štátnej služby, ktorý je zhodný s dňom nástupu na štúdium na AOS.
Dňom prijatia na vysokoškolské štúdium na AOS je uchádzač o štúdium personálnym rozkazom prijatý do služobného pomeru profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe a je ustanovený do funkcie kadet v hodnosti vojak 1. stupňa počas celej doby bakalárskeho štúdia.

Kadet je „ašpirant na dôstojnícku hodnosť“, ktorý študuje v akreditovanom vysokoškolskom programe a zároveň plní podmienky vojenského programu kadetov bakalárskeho štúdia.(odkaz na záložku výcvik – vojenský program kadetov). Podmienkou k absolvovaniu vojenského vysokoškolského štúdia je úspešné splnenie podmienok vojenského programu kadetov.

Počas plnenia študijných povinností pod vedením svojich veliteľov a inštruktorov kadeti:

 • získavajú základné vojenské teoretické vedomosti a praktické zručnosti,
 • získavajú schopnosti na vedenie tímu, družstva a čaty,
 • pokračujú v zbližovaní s vojenskými hodnotami,
 • osvojujú si vodcovské princípy a medziľudské vzťahy.

 •  

     Po úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia je kadet prijatý do dočasnej štátnej služby a vymenovaný do hodnosti poručík.

  Nároky kadetov počas prípravnej štátnej služby na naturálne a finančné zabezpečenie:

  • profesionálnemu vojakovi v prípravnej štátnej službe patrí 50 % hodnostného platu vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni. (§152 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
  • kadet je ubytovaný bezplatne v internáte Akadémie ozbrojených síl a je mu poskytnutá bezplatná celodenná strava počas celej doby štúdia,
  • bezplatné vzdelávanie,
  • bezplatná zdravotná starostlivosť,
  • bezplatné vydanie výstrojových súčiastok do vlastníctva po nástupe štátnej služby .

      
  gen. Dr. M. R. Štefánik
   

   
   Pripravované akcie
   
       20. 2. 2020
     Predpôstna duchovná obnova
   
       22. 2. 2020
      BÁL AOS   
   
   
       24. 2. 2020
     Slávnostné otvorenie
  DKAVŠ 22
   
       25. 2. 2020
     Deň otvorených dverí
   
   Konferencie
   
   27. 2. 2020
  XXVIII. Odborný seminár
  Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
   
       28. 5. 2020
     ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
  KONFERENCIA 2020
   
      22. - 23. 10. 2020
  "Národná a medzi-
  národná bezpečnosť"
   
   Oznamy
   
      ŠPE - termíny ško-
  lení 2020
   
      Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
  Science & Military
   
      Vo FOTOGALÉRII
  Výstup na Chatu M. R. Štefánika
   
        Vo VIDEOGALÉRII:
   
      Spoločné vyhlásenie
  ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
   
      Zborník
  CSDP Olympiad 2016
   
      Centrálny register 
  pohľadávok štátu
   
     DPŠ 
    
   
     UTV 
    
   
     DETSKÁ UNIVERZITA 
    
   
   
   
    e-mail AOS  Stravovanie WEGA
   
    Facebook AOS  YouTube AOS
     NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
  © Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. februára 2020   (64172)