Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 19. 09. 2020        
 Hlavná stránka


VOJENSKÁ SLUŽBA KADETOVVojenská služba kadetov začína v súlade so zákonom č. 346/2005 Z. z o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky dňom prijatia do štátnej služby, ktorý je zhodný s dňom nástupu na štúdium na AOS.
Dňom prijatia na vysokoškolské štúdium na AOS je uchádzač o štúdium personálnym rozkazom prijatý do služobného pomeru profesionálneho vojaka v prípravnej štátnej službe a je ustanovený do funkcie kadet v hodnosti vojak 1. stupňa počas celej doby bakalárskeho štúdia.

Kadet je „ašpirant na dôstojnícku hodnosť“, ktorý študuje v akreditovanom vysokoškolskom programe a zároveň plní podmienky vojenského programu kadetov bakalárskeho štúdia.(odkaz na záložku výcvik – vojenský program kadetov). Podmienkou k absolvovaniu vojenského vysokoškolského štúdia je úspešné splnenie podmienok vojenského programu kadetov.

Počas plnenia študijných povinností pod vedením svojich veliteľov a inštruktorov kadeti:

 • získavajú základné vojenské teoretické vedomosti a praktické zručnosti,
 • získavajú schopnosti na vedenie tímu, družstva a čaty,
 • pokračujú v zbližovaní s vojenskými hodnotami,
 • osvojujú si vodcovské princípy a medziľudské vzťahy.

 •  

     Po úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia je kadet prijatý do dočasnej štátnej služby a vymenovaný do hodnosti poručík.

  Nároky kadetov počas prípravnej štátnej služby na naturálne a finančné zabezpečenie:

  • profesionálnemu vojakovi v prípravnej štátnej službe patrí 50 % hodnostného platu vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni. (§152 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
  • kadet je ubytovaný bezplatne v internáte Akadémie ozbrojených síl a je mu poskytnutá bezplatná celodenná strava počas celej doby štúdia,
  • bezplatné vzdelávanie,
  • bezplatná zdravotná starostlivosť,
  • bezplatné vydanie výstrojových súčiastok do vlastníctva po nástupe štátnej služby .

      
  gen. Dr. M. R. Štefánik
   

   
   Pripravované akcie
   
       18. 9. 2020
     Deň OS SR - Športový deň rektora
   
       21. 9. 2020
     Slávnostné otvorenie
  ISOC 23
   
       7. 10. 2020
     Obhajoby dizertačných prác
   
   Konferencie
   
      22. - 23. 10. 2020
  "Národná a medzi-
  národná bezpečnosť"
   
   Oznamy
   
      Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
   
      Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
   
       Nové číslo:
  Vojenské reflexie
   
      ŠPE - termíny ško-
  lení 2020
   
      Vo FOTOGALÉRII
  Výstup na Chatu M. R. Štefánika
   
        Vo VIDEOGALÉRII:
   
      Spoločné vyhlásenie
  ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
   
      Zborník
  CSDP Olympiad 2016
   
      Centrálny register 
  pohľadávok štátu
   
     DPŠ 
    
   
     UTV 
    
   
     DETSKÁ UNIVERZITA 
    
   
   
   
    e-mail AOS  Stravovanie WEGA
   
    Facebook AOS  YouTube AOS
     NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
  © Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. septembra 2020   (295561)