Akadmia ozbrojench sl gen. M.R. tefnika Utorok 06. 10. 2015        
 Hlavná stránka  
      Fotogaléria 2015
  
  Doplňujúce
pedagogické štúdium
Otvorenie
05. 10. 2015
  
  AllRounder 2015
30. 9. - 02. 10. 2015
  Kadeti cvičili
na Kaleníku
30. 9. 2015
  
  SLOVAK
SHIELD 2015
22. - 23. 09. 2015
  MANAŽMENT - TEÓRIA
VÝUČBA A PRAX 2015
23. - 25. 09. 2015
  
  Otvorenie
15. ISOC
21. 09. 2015
  Špeciálna
telesná príprava
kadetov 3. ročníka
07. - 09. 09. 2015
  
  Sústredený poľný
výcvik kadetov
1., 2. ročníka a USA
vo VVP Lešť
29. 07. 2015
  Vstupný odborný
dôstojnícky kurz
20. - 24. 07. 2015
  
  Sústredený poľný
výcvik kadetov
1. a 2. ročníka
vo VVP Lešť
21. 07. 2015
  Detská univerzita
13. - 17. 07. 2015
  
  Ukončenie
12. VVŠK
17. 07. 2015
  Obhajoby
záverečných prác
12. VVŠK
15. 07. 2015
  
  Slávnostná promócia
kadetov
10. 07. 2015
  Odhalenie busty
M.R.Štefánika
10. 07. 2015
  
  Slávnostné vyradenie
kadetov
10. 07. 2015
  Slávnostné promócie
študentov inžinierskeho
a magisterského štúdia
09. 07. 2015
  
  Štátne záverečné
skúšky kadetov
29. 06. - 02. 07. 2015
  Poľný výcvik
PLRB Nitra vo VVP Lešť
30. 06. 2015
  
  Ukončenie
10. Práporčíckeho kurzu
26. 06. 2015
  Slávnostná promócia
UTV
25. 06. 2015
  
  Ukončenie
14. ISOC
18. 06. 2015
  Prešovská univerzita v AOS
15. 06. 2015
  
  Tanková rota
Streľba z tanku
09. 06. 2015
  Prápor rchbo
Rožňava vo VVP Lešť
08. - 09. 06. 2015
  
  „7. futsalový turnaj
o putovný pohár
riaditeľa
centra vzdelávania“
03. 06. 2015
  Otvorenie
10. Práporčíckeho kurzu
02. 06. 2015
  
  Students´ Scientific
Conference 2015
V4 GROUP
26. 05. 2015
  Ukončenie VODK
15. 05. 2015
  
  Výstava fotografií
"Odtiene Afganistanu"
13. 05. 2015
  "International Day"
13. 05. 2015
  
  Medzinárodné cvičenie
"Engineer Rescuers 2015"
12. 05. 2015
  5. ročník súťaže
„O najlepšieho delostrelca OS SR
29. 04. 2015
  
  Náčelník GŠ
generálporučík Maxim
zablahoželal brigádnemu
generálovi v.v. Iľanovskému
21. 04. 2015
  Odborný seminár
"Aktuálne problémy
v zabezpečení odbornej prípravy
dôstojníkov OS SR vo VODK"
20. 04. 2015
  
  Slávnostné otvorenie
14. ISOC
13. 04. 2015
  Degradácia
technických systémov 2015
08. - 10. 04. 2015
  
  Otvorenie
"12. Vyšší
veliteľsko-štábny kurz"
08. 04. 2015
  Florbalový turnaj
„O putovný pohár
Liptova 2015“
01. 04. 2015
  
  Slávnostný nástup
ku Dňu učiteľov
26. 03. 2015
  Vstupný kurz
k rozhodovaciemu procesu
na taktickej úrovni
velenia a riadenia
20. 03. 2015
  
  Ukončenie
VODK
13., 18., 20. 03. 2015
  Ukončenie
12. DKAVŠ
13. 03. 2015
  
  Plánovací
a rozhodovací proces
na taktickom stupni
velenia
16. 02. - 06. 03. 2015
  Rokovanie predstaviteľov
vojenských vzdelávacích
inštitúcií krajín V-4
v AOS
26. - 27. 02. 2015
  
  Bezpečnosť práce
na elektrických inštaláciách
a elektrických zariadeniach
26. 02. 2015
  Riadenie bezpečnosti
zložitých systémov
2015
23. - 27. 02. 2015
  
  Ukončenie
Vstupného odborného
dôstojníckeho kurzu
13. 02. 2015
  Hokejový turnaj
"LIPTOV CUP 2015"
29. 01. 2015
  
  Slávnostné ukončenie
DPŠ
29. 01. 2015
  Záverečné skúšky
DPŠ
27. 01. 2015
  
 Pripravované akcie
 
     30. 9. - 1. 10. 2015 
   Medzinárodná športová súťaž - ALL ROUNDER
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2015
6. Medzinárodná vedec-
ká konferencia "Národ-
ná a medzinárodná bezpečnosť 2015"
 
    22. - 23. 10. 2015
 Medzinárodná vedecko
-odborná konferencia "Sociálno-psycholo-
gické aspekty utvárania osobnosti príslušníkov ozbrojených síl, bezpečnostných a záchranných zborov"
 
 Oznamy
 
    Charitatívna zbierka AOS 2015
 
    Celorezortná súťažná prehliadka 
 
    Prenájom nebytových
priestorov pre bufet 
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Výcvik vo VVP LEŠŤ
Odhalenie busty
        M. R. Štefánika
 
    Fotografická
a grafická súťaž pre študentov
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2015
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 05. októbra 2015