Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 26. 05. 2016        
 Hlavná stránka  
      Fotogaléria 2016
  
  International Day
12. 05. 2016
  
  IDEB 2016
09. 05. - 12. 05. 2016
  DKAVŠ cvičilo
v Simulačnom centre
06. 05. 2016
  
  Pietna spomienka na gen. M. R. Štefánika
04. 05. 2016
  Konferencia
Slovenskej sociologickej
spoločnosti
29. - 30. 04. 2016
  
  „9. futsalový turnaj
o putovný pohár riaditeľa
centra vzdelávania“
20. 04. 2016
  Výročné rokovanie
Akademického senátu AOS
07. 04. 2016
  
  Slávnostné
otvorenie ISOC
04. 04. 2016
  "Degradácia technických systémov"
30. 03. - 1. 04. 2016
  
  Deň učiteľov
29. 03. 2016
  Zasadanie
Vedeckej rady
24. 03. 2016
  
  Otvorenie 13. VVŠK
08. 03. 2016
  Zimné
telovýchovné sústredenie
kadetov 2. ročníka
22. 02. - 04. 03. 2016
  
  Otvorenie
14. DKAVŠ
01. 03. 2016
  24. odborný seminár
„Bezpečnosť práce
na elekt. inštaláciách
a elekt. zariadeniach“
25. 02. 2016
  
  Medzinárodná
vedecko-odborná
konferencia
"Riadenie bezpečnosti zložitých systémov"
22. - 26. 02. 2016
  Inštruktori USA
v ISOC
18. - 25. 02. 2016
  
  Kurz v ISOC
05. 02. 2016
  Ukončenie
Vstupného odborného
dôstojníckeho kurzu
29. 01., 19. 02. 2016
  
  Deň
otvorených dverí AOS
21. 01. 2016
  Ukončenie
13. DKAVŠ
18. 12. 2015
  
  
 Pripravované akcie
 
    23. - 25. 5. 2016
   Nácvik streľby (TEST2 / BVP1) v SC AOS cvičí 11. mprsk Martin
 
    23. - 27. 5. 2016
   Projektový manažment I. (kurz Kt.M)
 
    1. 6. 2016
   Deň otvorených dverí pri príležitosti MDD
 
 Konferencie
 
    31. 5. 2016
Študentská vedecká konferencia 2016
 
    4. - 7. 10. 2016
"3rd CSDP OLYMPIAD"
 
    12. - 14. 10. 2016
New Trends in Signal Processing 2016
 
 Oznamy
 
    Prenájom pozemku - 
dočasne prebytočný
majetok štátu
 
  
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
    Verejný odpočet
za rok 2015
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2016
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Výcvik vo VVP LEŠŤ
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 26. mája 2016