Akadmia ozbrojench sl gen. M.R. tefnika Sobota 23. 05. 2015        
 Hlavná stránka  
      Fotogaléria 2015
  
  Ukončenie VODK
15. 05. 2015
  Výstava fotografií
"Odtiene Afganistanu"
13. 05. 2015
  
  "International Day"
13. 05. 2015
  Medzinárodné cvičenie
"Engineer Rescuers 2015"
12. 05. 2015
  
  5. ročník súťaže
„O najlepšieho delostrelca OS SR
29. 04. 2015
  Odborný seminár
"Aktuálne problémy
v zabezpečení odbornej prípravy
dôstojníkov OS SR vo VODK"
20. 04. 2015
  
  Slávnostné otvorenie
14. ISOC
13. 04. 2015
  Degradácia
technických systémov 2015
08. - 10. 04. 2015
  
  Otvorenie
"12. Vyšší
veliteľsko-štábny kurz"
08. 04. 2015
  Florbalový turnaj
„O putovný pohár
Liptova 2015“
01. 04. 2015
  
  Slávnostný nástup
ku Dňu učiteľov
26. 03. 2015
  Vstupný kurz
k rozhodovaciemu procesu
na taktickej úrovni
velenia a riadenia
20. 03. 2015
  
  Ukončenie
VODK
13., 18., 20. 03. 2015
  Ukončenie
12. DKAVŠ
13. 03. 2015
  
  Plánovací
a rozhodovací proces
na taktickom stupni
velenia
16. 02. - 06. 03. 2015
  Rokovanie predstaviteľov
vojenských vzdelávacích
inštitúcií krajín V-4
v AOS
26. - 27. 02. 2015
  
  Bezpečnosť práce
na elektrických inštaláciách
a elektrických zariadeniach
26. 02. 2015
  Riadenie bezpečnosti
zložitých systémov
2015
23. - 27. 02. 2015
  
  Ukončenie
Vstupného odborného
dôstojníckeho kurzu
13. 02. 2015
  Hokejový turnaj
"LIPTOV CUP 2015"
29. 01. 2015
  
  Slávnostné ukončenie
DPŠ
29. 01. 2015
  Záverečné skúšky
DPŠ
27. 01. 2015
  
 Pripravované akcie
 
     20. 5. 2015 
   Majstrovstvá AOS
v tenise
(kat. TVaŠ)
 
 Konferencie
 
    26. 5. 2015 
  
 
 Oznamy
 
     nové Fotografická
a grafická súťaž pre študentov
 
    Ponuka prenájmu priestorov pre umiestnenie pre-
dajných automatov
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2015
 
   DPŠ 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. mája 2015