Akadmia ozbrojench sl gen. M.R. tefnika Streda 03. 09. 2014        
 Hlavná stránka


  
      Fotogaléria 2014
  
  Nástup nových
kadetov
01. 08. 2014
  Ukončenie
VODK
25. 07. 2014
  
  Ukončenie
11. VVŠK
18. 07. 2014
  Priebeh kurzu 11. VVŠK
07. 04. – 18. 07. 2014
  
  Detská univerzita
14. - 18. 07. 2014
  Slávnostná promócia
11. 07. 2014
  
  Slávnostné vyradenie
11. 07. 2014
  Sv. omša - vďakyvzdania
08. 07. 2014
  
  Letné telovýchovné
sústredenie kadetov
23. - 27. 06. 2014
  Ukončenie
9. Práporčíckeho kurzu
27. 06. 2014
  
  Inauguračná prednáška
doc. Ing. Ladislava
Hofreitera, CSc.
26. 06. 2014
  Záverečné skúšky
9. Práporčíckeho kurzu
26. 06. 2014
  
  „5. Futsalový turnaj
o putovný pohár
riaditeľa centra vzdelávania“
18. 06. 2014
  Študenti
Katedry urgentnej
zdravotnej starostlivosti v AOS
17. 06. 2014
  
  Cvičenie
riadenia letovej
prevádzky - LETVIS
10. - 11. 06. 2014
  Otvorenie
9. Práporčíckeho kurzu
03. 06. 2014
  
  Cvičenie s využitím
simulačných technológií
“HEAVY RAIN 2014"
03. - 05. 06. 2014
  Prijímacie konanie
na bakalárske
a doktoranské štúdium
02. - 05. 06. 2014
  
  Medzinárodný
deň detí v AOS
30. 05. 2014
  Ukončenie VODK
letecké špecializácie
29. 05. 2014
  
  Záverečné oponentské
konania projektov
výskumu a vývoja
27. - 28. 05. 2014
  ŠVOČ 2014
22. 05. 2014
  
  IDEB 2014
14. - 16. 05. 2014
  AFCEA
TechNet Slovakia 2014
14. 05. 2014
  
   Florbal
- región stred
23. 04. 2014
  Degradácia technických
systémov 2014
23. -26. 04. 2014
  
  Súťaž
o najlepšieho delostrelca
Simulačné centrum
15. - 17. 04. 2014
  Výcvikový deň
kadetov 1. roč.
Prechod
Prosieckou dolinou
- Kvačianskou dolinou
09. 04. 2014
  
  Otvorenie
11. VVŠK
08. 04. 2014
  SR je 10 rokov v NATO
28. 03. 2014
  
  Ukončenie 10.VVŠK
14. 03. 2014
  Priebeh kurzu 10. VVŠK
18.11.2013 – 14.03.2014
  
  Výstava
"Knižný dizajn"
04. - 31. 03. 2014
  Bezpečnosť práce
na elektrických inštaláciách
a elektrických zariadeniach
27. 02. 2014
  
  Riadenie
bezpečnosti zložitých systémov 2014
24. - 28. 02. 2014
  Plánovací
a rozhodovací proces
na taktickej úrovni
velenia a riadenia
17. - 21. 02. 2014
  
  Ukončenie
VODK
07. 02. 2014
  Doplňujúce
pedagogické štúdium
záverečné skúšky
29. 01. 2014
  
 Pripravované akcie
 
    1. 8. - 3. 10. 2014 
    
Základný vojenský
výcvik kadetov 1.roč.

(Škol. jednotky AOS)
 
 Konferencie
 
    17. - 18. 9. 2014 
    
 
    24. - 26. 9. 2014 
    
10. Medzinárodná vedecko-odborná konferencia
"Manažment - teória,
výučba a prax 2014"
 
    2. - 3. 10. 2014 
    
5. Medzinárodná vedecká konferencia
"Národná a medzinár. bezpečnosť 2014"
 
    23. - 24. 10. 2014 
    
 
 Oznamy
 
    Súťaž o najlepšiu fotografiu
 
    Súťaž o najlepší film
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2014
 
  
 
   DPŠ 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 02. septembra 2014