Akadmia ozbrojench sl gen. M.R. tefnika Piatok 19. 09. 2014        
 Hlavná stránka


  
      Fotogaléria 2014
  
  Seminár
"OD POVSTANIA PO SÚČASNOSŤ"
17. - 18. 09. 2014
  Otvorenie
19. ZVŠK
03. 09. 2014
  
  Nástup nových
kadetov
01. 08. 2014
  Ukončenie
VODK
25. 07. 2014
  
  Ukončenie
11. VVŠK
18. 07. 2014
  Priebeh kurzu 11. VVŠK
07. 04. – 18. 07. 2014
  
  Detská univerzita
14. - 18. 07. 2014
  Slávnostná promócia
11. 07. 2014
  
  Slávnostné vyradenie
11. 07. 2014
  Sv. omša - vďakyvzdania
08. 07. 2014
  
  Letné telovýchovné
sústredenie kadetov
23. - 27. 06. 2014
  Ukončenie
9. Práporčíckeho kurzu
27. 06. 2014
  
  Inauguračná prednáška
doc. Ing. Ladislava
Hofreitera, CSc.
26. 06. 2014
  Záverečné skúšky
9. Práporčíckeho kurzu
26. 06. 2014
  
  „5. Futsalový turnaj
o putovný pohár
riaditeľa centra vzdelávania“
18. 06. 2014
  Študenti
Katedry urgentnej
zdravotnej starostlivosti v AOS
17. 06. 2014
  
  Cvičenie
riadenia letovej
prevádzky - LETVIS
10. - 11. 06. 2014
  Otvorenie
9. Práporčíckeho kurzu
03. 06. 2014
  
  Cvičenie s využitím
simulačných technológií
“HEAVY RAIN 2014"
03. - 05. 06. 2014
  Prijímacie konanie
na bakalárske
a doktoranské štúdium
02. - 05. 06. 2014
  
  Medzinárodný
deň detí v AOS
30. 05. 2014
  Ukončenie VODK
letecké špecializácie
29. 05. 2014
  
  Záverečné oponentské
konania projektov
výskumu a vývoja
27. - 28. 05. 2014
  ŠVOČ 2014
22. 05. 2014
  
  IDEB 2014
14. - 16. 05. 2014
  AFCEA
TechNet Slovakia 2014
14. 05. 2014
  
   Florbal
- región stred
23. 04. 2014
  Degradácia technických
systémov 2014
23. -26. 04. 2014
  
  Súťaž
o najlepšieho delostrelca
Simulačné centrum
15. - 17. 04. 2014
  Výcvikový deň
kadetov 1. roč.
Prechod
Prosieckou dolinou
- Kvačianskou dolinou
09. 04. 2014
  
  Otvorenie
11. VVŠK
08. 04. 2014
  SR je 10 rokov v NATO
28. 03. 2014
  
  Ukončenie 10.VVŠK
14. 03. 2014
  Priebeh kurzu 10. VVŠK
18.11.2013 – 14.03.2014
  
  Výstava
"Knižný dizajn"
04. - 31. 03. 2014
  Bezpečnosť práce
na elektrických inštaláciách
a elektrických zariadeniach
27. 02. 2014
  
  Riadenie
bezpečnosti zložitých systémov 2014
24. - 28. 02. 2014
  Plánovací
a rozhodovací proces
na taktickej úrovni
velenia a riadenia
17. - 21. 02. 2014
  
  Ukončenie
VODK
07. 02. 2014
  Doplňujúce
pedagogické štúdium
záverečné skúšky
29. 01. 2014
  




 Pripravované akcie
 
    1. 8. - 3. 10. 2014 
    
Základný vojenský
výcvik kadetov 1.roč.

(Škol. jednotky AOS)
 
 Konferencie
 
    17. - 18. 9. 2014 
    
 
    24. - 26. 9. 2014 
    
10. Medzinárodná vedecko-odborná konferencia
"Manažment - teória,
výučba a prax 2014"
 
    2. - 3. 10. 2014 
    
5. Medzinárodná vedecká konferencia
"Národná a medzinár. bezpečnosť 2014"
 
    15. - 17. 10. 2014 
    
12. Medzinárodná konferencia
"New Trends in Signal Processing 2014"
 
    23. - 24. 10. 2014 
    
 
 Oznamy
 
    Dočasne prebytočný nehnuteľný majetok – nebytové priestory pre umiestnenie predajných automatov
 
    Súťaž o najlepšiu fotografiu
 
    Súťaž o najlepší film
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2014
 
   DPŠ 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 18. septembra 2014