Akadmia ozbrojench sl gen. M.R. tefnika Streda 16. 04. 2014        
 Hlavná stránka


  
      Fotogaléria 2014
  
  Výcvikový deň
kadetov 1. roč.
Prechod
Prosieckou dolinou
- Kvačianskou dolinou
09. 04. 2014
  
  Otvorenie
11. VVŠK
08. 04. 2014
  SR je 10 rokov v NATO
28. 03. 2014
  
  
  Ukončenie 10.VVŠK
14. 03. 2014
  Priebeh kurzu 10. VVŠK
18.11.2013 – 14.03.2014
  
  Výstava
"Knižný dizajn"
04. - 31. 03. 2014
  Bezpečnosť práce
na elektrických inštaláciách
a elektrických zariadeniach
27. 02. 2014
  
  Riadenie
bezpečnosti zložitých systémov 2014
24. - 28. 02. 2014
  Plánovací
a rozhodovací proces
na taktickej úrovni
velenia a riadenia
17. - 21. 02. 2014
  
  Ukončenie
VODK
07. 02. 2014
  Doplňujúce
pedagogické štúdium
záverečné skúšky
29. 01. 2014
  
 Pripravované akcie
 
    14. - 17. 4. 2014 
  
V Simulačnom centre -
Súťaž o najlepšieho delostrelca (Pozemné sily - rmo Rožňava)
 
    22. 5. 2014 
    
 
 Oznamy
 
    Termín verejného odpočtu Výr. správy
o hospodárení 2013
 
    Ponuka priestorov do nájmu - automaty
 
    Prihlášky do 30.5.2014 
   ŠPE - výchova a vzde-
lávanie bezpečnost. technikov
nové
 
     ASFEU vyhlasuje
súťaž pre študentov vysokých škôl - Nauč ma rozumieť vede
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2014
 
   DPŠ 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 16. apríla 2014