Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 21. 10. 2019        
 Hlavná stránka
 Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika

   Ročníky:
  2019/2020              
 
  2018/2019        2017/2018        2016/2017        2015/2016        2014/2015  
 
  2013/2014        2012/2013        2011/2012        2010/2011        2009/2010     
 
  2008/2009        2007/2008        2006/2007        2005/2006        2004/2005  

Spravodajca Akadémie ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši

Predseda redakčnej rady: mjr. Ing. Martin CHOVANEC, PhD. - predseda
0960 423070,
martin.chovanec@aos.sk
Členovia redakčnej rady: PhDr. Alena HARAGOVÁ
0960 422735,
alena.haragova@aos.sk
  Ing. Danuša SPILÁ
0960 422529,
danusa.spila@aos.sk
  Mgr. Judita HAJKOVÁ
0960 422290,
judita.hajkova@aos.sk
  Mgr. Dušan LITVA, PhD.
0960 423088,
dusan.litva@aos.sk
Registrácia: EV 1946/08 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. - 25. 10. 2019
   Blokový, poľný výcvik kadetov 2. ročníka
 
     21. - 25. 10. 2019
   V Simulačnom centre AOS cvičí ISTAR Prešov
 
     19. 11. 2019
   Deň otvorených dverí
 
    do 15. 11. 2019
 CHARITA 2019
 
 Konferencie
 
    9. - 11. 10. 2019
"KIT 2019"
 
    24. - 25. 10. 2019
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
    7. - 8. 11. 2019
"Výzbroj a technika
ozbrojených síl "
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    do 3. 11. 2019
 Literárna súťaž 2019
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. októbra 2019   (22245)