Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Radoslava Forgáča, PhD.

  • Adresa
  • Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1