Študentská vedecká odborná činnosť - Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika

 
    V i t a j t e

Organizačný výbor / kontakty
 

doc. Ing. Marcel HARAKAĽ, PhD.
predseda

 
 
PhDr. Jana VITOVSKÁ
kancelária č. 401, rektorát, 4. poschodie
č. t. 0960 423 888
jana.vitovska@aos.sk
* zodpovedá za organizáciu konferencie
a za obsah stránky *

 
© KIS AOS 2018                                     Aktualizované 16. 5. 2018