V i t a j t e

Ceny / Ocenenie
 

Pre účastníkov konferencie sú pripravené ceny a diplom za 1., 2. a 3. miesto podľa umiestnenia po jednotlivých sekciách.
 
Všetci účastníci získajú Pamätný list o účasti.

© KIS AOS 2019                                     Aktualizované 11. 1. 2019