V i t a j t e

Registrácia, tlačivá
 

Registračný formulár si môžete stiahnuť TU:
 
Vzor abstraktu TU:
 
Vzor súťažnej práce TU:
 
Pokyny k súťažnej práci TU:
 

Text abstraktu a súťažnú prácu odovzdajte v slovenskom jazyku.
© KIS AOS 2019                                     Aktualizované 11. 1. 2019