Študentská vedecká odborná činnosť - Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika

 
    V i t a j t e

Pravidlá účasti
 

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti 1., 2. a 3. ročníka 3-ročného denného bakalárskeho štúdia. Pozvánka je aj pre študentov 2-ročného externého inžinierskeho/magisterského štúdia, s podmienkou, že náklady spojené s účasťou na súťaži im uhradí vysielajúci služobný orgán alebo si ich uhradia sami.
 
Súťažná práca v rozsahu do 15 strán, formát A4, môže byť prihlásená iba do jednej súťažnej sekcie a musí byť pri súťaži prezentovaná spracovateľom. Podmienkou pre otvorenie súťažnej sekcie je prihlásenie najmenej troch súťažných prác.
 
Súťažiaci študenti môžu súťažnú prácu prezentovať pomocou programu Power Point.
 
Z dôvodu účasti študentov na „Študentskej vedeckej konferencii 2018“ v deň súťaže, t. j. 24. 05. 2018 nebude organizovaná výučba.
© KIS AOS 2018                                     Aktualizované 16. 5. 2018