V i t a j t e

Pravidlá účasti
 

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti 1., 2. a 3. ročníka 3-ročného denného bakalárskeho štúdia. Pozvánka je aj pre študentov 2-ročného externého inžinierskeho/magisterského štúdia, s podmienkou, že náklady spojené s účasťou na súťaži im uhradí vysielajúci služobný orgán alebo si ich uhradia sami.
 
Súťažná práca v rozsahu do 15 strán, formát A4, môže byť prihlásená iba do jednej súťažnej sekcie a musí byť pri súťaži prezentovaná spracovateľom. Podmienkou pre otvorenie súťažnej sekcie je prihlásenie najmenej troch súťažných prác.
 
Súťažiaci študenti môžu súťažnú prácu prezentovať pomocou programu Power Point.
 
Z dôvodu účasti študentov na „Študentskej vedeckej konferencii 2017“ v deň súťaže, t. j. 25. 05. 2017 nebude organizovaná výučba.
© KIS AOS 2017                                     Aktualizované 26. 1. 2017