V i t a j t e

Dôležité termíny
 

Termín konania konferencie: 28. 05. 2019
 
Registračný formulár, Abstrakt zaslať do 26. 04. 2019
na adresu: jana.vitovska@aos.sk
 
Súťažnú prácu v tlačenej podobe, zviazanú (v jednom výtlačku) odovzdať do 10. 05. 2019 na oddelenie vedy a zahraničných vzťahov (rektorát, 4. poschodie, kanc. č. 401, PhDr. Vitovská)
© KIS AOS 2019                                     Aktualizované 11. 1. 2019