V i t a j t e

Dôležité termíny
 

Termín konania konferencie: 25. 05. 2017
 
Registračný formulár, Abstrakt zaslať do 09. 05. 2017
na adresu: jana.vitovska@aos.sk
 
Súťažnú prácu v tlačenej podobe, zviazanú (v jednom výtlačku) odovzdať do 15. 05. 2017 na oddelenie vedy a zahraničných vzťahov (rektorát, 4. poschodie, kanc. č. 401, PhDr. Vitovská)
© KIS AOS 2017                                     Aktualizované 26. 1. 2017