Študentská vedecká odborná činnosť - Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika

 
    V i t a j t e

Dôležité termíny
 

Termín konania konferencie: 24. 05. 2018
 
Registračný formulár, Abstrakt zaslať do 07. 05. 2018
na adresu: jana.vitovska@aos.sk
 
Súťažnú prácu v tlačenej podobe, zviazanú (v jednom výtlačku) odovzdať do 11. 05. 2018 na oddelenie vedy a zahraničných vzťahov (rektorát, 4. poschodie, kanc. č. 401, PhDr. Vitovská)
© KIS AOS 2018                                     Aktualizované 16. 5. 2018