V i t a j t e

Súťaž v sekciách
 
Súťažiť sa bude v sekciách:
  1. Strojárstvo;
  2. Elektronika;
  3. Informatika;
  4. Spoločenské vedy; Národná a medzinárodná bezpečnosť;

Nariadenie rektora AOS (ŠVK 2018 - termíny, sekcie) TU:
Nariadenie rektora AOS (Organizačné pokyny, odborná komisia) TU:
© KIS AOS 2018                                     Aktualizované 16. 5. 2018