V i t a j t e

Súťaž v sekciách
 
Súťažiť sa bude v sekciách:
  1. Strojárstvo;
  2. Elektronika;
  3. Informatika;
  4. Vojenský manažment;
  5. Spoločenské vedy; Národná a medzinárodná bezpečnosť.

Nariadenie rektora AOS (ŠVK 2019 - termíny, sekcie) TU:
Nariadenie rektora AOS (Organizačné pokyny, odborná komisia)
© KIS AOS 2019                                     Aktualizované 11. 1. 2019