V i t a j t e

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL generála Milana Rastislava Štefánika
Študentská vedecká konferencia

24. mája 2018
 
konferencia sa konaná pod záštitou prorektora pre vedu AOS
doc. Ing. Marcela HARAKAĽA, PhD.
 
 
 
Za obsah stránky zodpovedá PhDr. Jana VITOVSKÁ
č. t. 0960 423 888
© KIS AOS 2018                                     Aktualizované 16. 5. 2018