Záujmová športová činnosť

Telovýchovné a športové aktivity študentov okrem hodín pravidelnej telesnej výchovy, vojakov v profesionálnej službe a zamestnancov AOS sú realizované formou záujmových krúžkov. Činnosť krúžkov riadia vedúci z radov učiteľov telesnej výchovy, alebo dobrovoľní telovýchovní pracovníci z radov príslušníkov AOS.

a

V rámci záujmovej športovej činnosti pracujú krúžky podľa požiadaviek študentov.

Hlavná stránka