Telovýchovné a športové podujatia Katedry telesnej výchovy a športu


Kalendárny plán podujatí na rok 2018

 

    Armádne športové akcie na rok 2018 >
    Preskúšanie profesionálnych vojakov AOS >

späť


Kalendárny plán podujatí na rok 2017

 

    Armádne športové akcie na rok 2017 >
    Preskúšanie profesionálnych vojakov AOS >

späť


Výsledky 2016

 

    Armádne športové akcie na rok 2016 >

späť


Výsledky 2015

 

    Armádne športové akcie na rok 2015 >

späť


Výsledky 2014

 

späť


Výsledky 2013

späť


Výsledky 2012


Január

 •   15. 01. 2012 - Majstrovstvá AOS vo flórbale
 •   25. - 26. 01. 2012 - Majstrovstvá AOS v minifutbale
 • Február

  Marec

 •   22. 03. 2012 - Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 •   30. 03. 2012 - Športový deň rektora AOS
 • Apríl

 •   25. 04. 2012 - Majstrovstvá AOS v cezpoľnom behu
 • Máj

 •   02. - 04. 05. 2012 - IDEB 2012
 •   23. - 24. 05. 2012 - Majstrovstvá AOS v tenise
 • Jún

 •   11. 05. - 15. 06. 2012 - Letné telovýchovné sústredenie kadetov 1. ročníka AOS OS SR
 •   14. 05. - 15. 06. 2012 - Kurz inštruktorov špeciálnej telesnej prípravy (Prihlásení profesionálni vojaci) OS SR
 • September

 •   25. - 28. 09. 2012 - All Rounder - medzinárodná športová súťaž
 • Október

 •   4. - 7. 10. 2012 - Odborný seminár "Výučba športov v prírode"
 •   17. - 18. 10. 2012 - Majstrovstvá AOS vo volejbale dvojíc a basketbale trojíc
 • November

 •   21. 11. 2012 - Majstrovstvá AOS v plávaní
 •   22. - 23. 11. 2012 - Majstrovstvá OS SR v nohejbale
 • December

 •   14. 12. 2012 - Vianočný tenisový turnaj o "Pohár prorektora AOS"
 •   06. - 07. 12. 2012 - Majstrovstvá OS SR vo vojensko - praktickom plávaní

 •  
  späť

  Výsledky 2011


  Január  16.12. Preskúšanie vojakov profesionálov z pohybovej výkonnosti
   
  späť


  Výsledky 2010


  28. – 29.1.2010 Memoriál ThLic. Michala Štanga v malom futbale

                   3. AOS 1 /Vlastmil Král, Vladisláv Kováč, Martin Lietavec, Martin Targoš, Matúš Gavaj, Tomáš Vlnka/

  17.-19.2. 2010 Majstrovstvá OS SR v bežeckom lyžovaní  /Žiarska dolina/

   Do 30r.   1. Mirosláv Litvík

                 3. Lenka Randiaková

  Štafeta ženy    2. Lenka Randiaková, Zuzka Pálešová, Veronika Džurinová

   

  17.3.2010 Majstrovstvá AOS v stolnom tenise

  Muži     1.Peter Porubský, 2.Michal Kozárec, 3.Peter Varga

  Žena     1.Júlia Pivovarníková, 2.Marianna Jenčová, 3.Monika Mazánková    

   

  24.-25.3.2010 M OS SR v stolnom tenise /Sliač/

  Stol.tenis ženy:       3.Júlia Pivovarníková

   

  26.3.2010 Športový deň rektora

  Futbal 1.družstvo vedené Vladom Kováčom

  Florbal 1.družstvo vedené Petrom Berčom

  Volejbal 1. Družstvo vedené Martinom Hraňom

  Silný muž: 1. Peter Poljakovič

  Stolný tenis. muži 1.Miro Piater   ženy: 1. Júlia Pivovarníková

   

  13.4.2010 M AOS v cezpoľnom behu

  Muži:     1  Mirosláv Litvík,

                 2. Vladisláv Kováč,

  Ženy :    1.Lenka Randiaková,    2.Lenka Gajdošová, 3.Katka Žulkovičová

   

  21.4.2010 Finále medziuniverzitnej ligy – florbal (AOS LM)

  3. miesto  AOS - Jarosláv Vavro, Peter Berčo, Matúš Bošeľa, Štefan Kubiňák, Miro Gahér, Vilo Paholík, Jarosláv Babík, Martin Pizúr,  Peter Babic, Marek Benčík, Martin Fedora

   

  6.-7.5.M OS SR v cezpoľnom behu / Smrekovica/

  Muži 4km   2. Mirosláv Litvík, 8 km 1. Mirosláv Litvík

  Ženy  :         2.Renáta Barcíková, 3. Lenka Gajdošová

   

  19.-21.5.2010 Športový deň rektora Univerzity obrany Brno

  Futbal     2. Martin Lietavec, Vlado Kováč, Peter Repáň, Michal Mikula, Tomáš Vlnka, Mirosláv Lonský,  

                    Martin Targoš

  Plážový volejbal    3.Marek Hraňo, Marek Záhorský

  Florbal       3.Jarosláv Vávro, Peter Berčo, Vilo Paholík, Viktor Bari, Matúš Bošeľa, Mirosláv Gahér,

                           Štefan Kubiňák

  Cyklokros      1.Mirosláv Litvík

   

  21.- 24.9 .2010 All Rounder 2010

  18.11. 2010 Streľba zo vzduchovej pušky

  22.11. 2010 M AOS v plávaní

  2.- 3.12. 2010 Majstrovstvá OS SR vo vojensko praktickom plávaní

  7.12. 2010 Mikulášsky volejbalový turnaj

  17.12. 2010 3. ročník Vianočného tenisového turnaja

   
  späť

  Výsledky 2009


  22.-25.9.2009 ALL Rounder 3.ročník

                1. AOS Liptovský Mikuláš /Miroslav Litvík, Peter Poljakovič, Peter Varga, Tomáš Čopák, Kozárec, Štefan Kubiňák/

                2. UO Brno /ČR/

                3. UO Mikloša Zrýniho Budapešť /MR/

  28.-29.10.2009 M OS SR vo vojensko praktickom plávaní

                1.kategoria     -    3. Marek Hraňo

  16.- 17.11.2009 Vedomostná súťaž vysokoškolákov o olympizme UMB Banská Bystrica

                5. AOS /Iveta Dugasová, Veronika Karásková, Matúš Bošeľa/

  25.11.2009 M AOS v  streľbe zo vzduchovej pušky /zmiešané družstvá/

                1. Martin Lukáč, Mária Pivovarová -87 bodov

                2. Peter Varga, Monika Mazánková – 84 b

                3.Adam Ostrodický, Katka Žulkovičová – 84 b

  10.12.2009 Vianočný futbalový turnaj

                2. AOS – 1 /Tomáš Vlnka, Siksa, Martin Lietavec,

                3. AOS – 2

  18.12.2009 Vianočný tenisový turnaj /štvorhry/

                1. Ing. Martin Chrapčiak, doc. František Nebus, PhD.

                2. Ing. Jiří Rbařík, Ing. Juraj Vyrostek

                3. Mgr. Ján Pápay, PhD, Ing. Michal Segen

   
  späť

  Hlavná stránka