KATEDRA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
Akadémia Ozbrojených síl
generála M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš