English version  English

Študijný program

Odborné kurzy

Funkčná diagnostika

Podujatia a výsledky

Športová činnosť

Prevádzka TvZ

Fotogaléria

Zamestnanci


Webmaster

Poslanie Katedry

Katedra telesnej výchovy a športu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika je pedagogickým, metodickým a odborným telovýchovným pracoviskom Ozbrojených síl SR.

Katedra zabezpečuje výučbu študentov AOS, služobnú telesnú výchovu, záujmovú športovú a telovýchovnú činnosť všetkých príslušníkov AOS v jednotlivých organizačných formách.

Je odborným pracoviskom Ministerstva obrany pre špeciálnu telesnú prípravu a školí armádnych špecialistov pre túto oblasť. Má oprávnenie udelovať kvalifikácie Inštruktor špeciálnej telesnej prípravy, Plavec záchranca, Inštruktor (cvičiteľ) vojensko-praktického lezenia a Inštruktor (cvičiteľ) vojensko-praktického plávania.


 
Úlohy Katedry v rezote obrany

  • Výučba telesnej výchovy študentov AOS;
  • Vedecko-výskumná činnosť v oblasti telovýchovného procesu;
  • Tvorba metodických materiálov, výcvikových programov a doškoľovanie telovýchovných pracovníkov;
  • Organizovanie a vedenie kurzov špeciálnej telesnej prípravy;
  • Zabezpečenie záujmovej športovej činnosti;
  • Organizácia športových podujatí, majstrovstiev AOS a majstrovstiev Ozbrojených síl.